Ledercoaching - Individuelt coachingforløb for ledere - Ledersparring

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Ledercoaching der udvikler dig personligt og fagligt til lederrollen.

        

Ledercoaching åbner døren til en verden af selvopdagelse og vækst

Vores 25 år i brancen har givet os det privilegium at arbejde tæt sammen med ambitiøse ledere, der ønsker at forbedre deres færdigheder og skabe en positiv indflydelse i deres organisationer. Ledercoaching er en fantastisk investering for dig som leder, og her vil jeg beskrive, hvad du kan forvente at få ud af et coachingforløb med en erfaren og certificeret ledercoach.

Når du deltager i et ledercoaching-forløb, vil vi sammen skabe et trygt og fortroligt rum, hvor du kan åbne op for dine udfordringer, bekymringer og mål. Som din peronlige ledercoach vil jeg hjælpe dig med at opdage dine styrker og skabe en klar vision for din lederrolle, så du kan lede dit team med succes og opnå bedre resultater.

Gennem ledercoaching vil vi arbejde på at udvikle dine kommunikations- og konflikthåndteringsevner, så du kan skabe stærkere relationer med dine medarbejdere og øge deres engagement og arbejdsglæde. Vi vil også fokusere på at skabe en bedre balance mellem dit arbejds- og privatliv, så du kan opretholde din energi og entusiasme på lang sigt.

En af de vigtigste fordele ved ledercoaching er, at det giver dig mulighed for at tage et skridt tilbage og reflektere over din ledelsesstil. Med støtte fra din ledercoach vil du blive udfordret til at tænke kritisk og kreativt om, hvordan du kan forbedre din tilgang til ledelse og skabe en endnu større positiv indflydelse på dit team og din organisation.

Ledercoaching vil hjælpe dig med at øge din selvtillid og beslutsomhed som leder, så du kan træffe bedre beslutninger. Ved at arbejde med en certificeret ledercoach, får du adgang til værdifulde ressourcer, værktøjer og teknikker, der er skræddersyet til dine behov og mål.

I sidste ende vil ledercoaching ikke kun gavne dig som leder, men også dit team og din organisation. Ved at investere i ledercoaching vil du udvikle et stærkere fundament for effektiv ledelse og skabe en kultur præget af tillid, samarbejde og innovation.

Så hvis du er klar til at tage din ledelsesfærdigheder til næste niveau, lad os starte dette spændende ledercoaching-forløb sammen. Som din ledercoach vil jeg være ved din side for at støtte, udfordre og inspirere dig til at opnå dit fulde potentiale og skabe en varig positiv indflydelse på din organisation.

Ledercoaching er din gyldne billet til et ekstraordinært lederskab


Ledercoaching med certificeret coach

Vi designer et individuelt ledercoaching forløb med fokus på dig. Forløbet skal afklare, udvikle og flytte dig – til gavn for dig og din organisation.

Din rådgiver og personlig ledercoach vil have mere end 25 års erfaring og mere end 10.600 timers coaching timer bag sig, samt uddannelser og certificeringer på højt niveau inden for ICF og EMCC – så her vil du møde nogle af de dygtigste rådgivere og personlig ledercoaches, Peter Nymand og Fredi Falk Vogelius. De vil hjælpe dig til at komme godt videre i dit lederskab.

Vi designer envidere lederudviklingsforløb, se mere om lederudvikling på: https://nymandvogelius.dk/lederudvikling.html

Ledercoaching - ICF og EMCC certificerede coaches med mere end 25 års erfaring

Ledercoaching henvender sig til dig som ønsker at sætte fokus på dit lederskab, aktivere dit potentiale og afdække dine personlige vækstområder samt at fokusere på, at du når både virksomhedens og dine personlige mål. Du vil blive mødt af en erfaren ICF og EMCC certificeret ledercoach. Ledercoaching giver kompetente ledere, der skaber resultater sammen med andre og når deres mål. Gennem coachingforløbet bliver du derfor udfordret både i forhold til din menneskelige indsigt og din forretningsforståelse, så du kan skabe resultater på både kort og langt sigt.
                          
ledercoaching

I ledercoaching forløbet hjælper vi dig til at identificere og nedbryde barrierer, skabe optimisme, begejstring, ejerskab og forpligtelse i forhold til dine mål. Du får via egen refleksion og diverse øvelser samt værktøjer åbnet op for nye perspektiver og skabt flere handlingsmuligheder til at nå dine mål, så du bedre og hurtigere kan opnå netop dét du ønsker i dit liv – privat og professionelt.

Du vil som leder opnå et udbytte på flere måder, idet du hurtigt vil komme videre med dine konkrete ledelsesudfordringer samtidig med, at du lærer noget om dig selv og får styrket dine kommunikative evner og dit lederskab på langt sigt. Motiverede medarbejdere er vigtigt for alle virksomheder. Af den årsag er det en essentiel ledelsesopgave at kunne motivere ens medarbejdere. Du bør derfor kende til brugbare ledelsesmæssige værktøjer for at kunne styrke din og dine medarbejders motivation.

Vi benytter vores store viden og erfaring med MBTI/JTI i vores forløb med ledercoaching og det giver dig en mulighed for et hurtigere og mere effektivt lederudviklingsforløb.

Hvis du kender din typeprofil kan du læse videre om de 16 ledertyper og få indsigt og nye idéer til din fortsatte udvikling som leder.

Derudover er det også vigtigt som leder at kunne sætte sig i respekt overfor ens medarbejdere. Dette kan være en stor udfordring, hvis man er nyudnævnt leder, eller hvis man blot skal starte som leder på en ny arbejdsplads. I disse situationer er det endnu mere vigtigt at få skabt den nødvendige mængde respekt overfor ens medarbejdere. Ledercoaching kan hjælpe dig med, hvordan du sætter dig i respekt over for dine medarbejdere, og hvordan du som leder får skabt den rigtige balance mellem kontrol og åbenhed.

Ledercoaching er for dig som leder der gerne vil udvikle dig i forhold til konkrete behov som f.eks.:

 • Udvikle og styrke dine lederkompetencer
 • Udvikling af den nye leders færdigheder og evne til at øve indflydelse
 • Afklare dine værdier og ledelsesstil
 • Afklaring og implementering af ny strategi
 • Styrke din kommunikation og gennemslagskraft
 • Skabe mere balance imellem arbejde og familie
 • Udvikling af din evne til at fungere som coach
 • Styrke udviklingen af et talent
 • Arbejdspres & Stress håndtering
 • Prioritering af indsatsområder
 • Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
 • Overblik & overskud
 • Lederen som rollemodel
 • Optimering af egne og andres ressourcer

I dag er det ikke længere nok at være en god administrator, som kan få den daglige drift til at fungere ved at planlægge, organisere, kontrollere og motivere medarbejderne.

Der er brug for, at du også mestrer at opstille visioner for fremtiden og servicere og facilitere processen, der skal føre frem mod visionen, og samtidig coache medarbejderne på vejen mod målet. Derfor er det nødvendigt, at du kender dig selv og kan bruge dit fulde potentiale, så du bliver et forbillede og en rolle­model. Du vil som leder i høj grad blive vurderet på, hvordan du handler, og ikke kun på hvad du   siger, der skal gøres. Når du som leder bruger dig selv, vil din indflydelse blive forøget markant, og som leder bliver du dermed mere end dig selv, da din største indflydelse på andre udspringer af, hvem du er, hvad du gør, og hvilket eksempel og forbillede du er for andre.

Individuelt tilpasset coachingforløb

Ledercoachingforløbet tilrettelægges individuelt og kan strække sig over et kortere eller længere forløb. Vi anbefaler minimum et forløb over 4 gange på ca. 2 timer pr. gang.

De 16 ledertyper efter MBTI modellen

ISTJ Ledertyper
ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer, der holder af koncentration og omhu. Deres talent ligger i administration, systematik og planlægning. De er ofte meget loyale og værdsætter traditioner og struk­turer. De har brug for tryghed og stabilitet for at kunne fungere optimalt. De er praktiske ordensmennesker, der søger for at have styr på tingene ved at planlægge og strukturere. De har en meget realistisk og praktisk tilgang til tingene og er ofte gode til at tilegne sig mange fakta, som de husker og bruger på en nøjagtig måde. De stiller store krav til sig selv og til andre, når det gælder ansvarlighed. De vil derfor også gerne sikre sig, at alt bliver gjort på den rigtige måde. De er ofte meget udholdende og har en tendens til at bringe stabilitet til alt og alle de samar­bejder med. De fungerer derfor godt i job, der kræver systematisk sans og evne til at planlægge konkrete opgaver.

Ledercoaching for ISTJ’er
Du benytter ofte din erfaring og faglige viden som den væsentlige kilde, når der skal træffes beslutninger. Dette kan betyde at du kan overse nogle menneskelige hensyn. Dit fundament bygger på din indre tro på kontinuitet og stabilitet som nøgleværdier. Hvis du derfor står over for en person, der har brug for at gøre noget nyt og ukendt, kan du have vanskeligt ved at støtte personen i at komme i gang. Da du selv tror på traditioner og hierarkier, vil du på en disciplineret og rolig måde kunne føre de vanskelige beslutninger ud i livet. Denne facon vil imidlertid også af nogen blive opfattet som noget snæversynet. Du vil have en tendens til mest at påskynde dem, der har udført opgaverne præcist efter de aftalte regler. Hvis personen du arbejder med, har fundet nogle nye alternative måder at løse opgaven på, vil du sikkert ikke bryde dig om det. Du har en tendens til at være mest fokuseret på organisationens og personens umiddelbare praktiske behov. Dette kan betyde, at du glemmer at undersøge hvilke komplikationer de beslutninger I når frem til, kan have ude i fremtiden. Din måde at kommunikere på kan virke meget teoretisk, kort og præcis. Dette betyder, at andre typer dels kan savne lidt mere dialog og dels gerne vil høre hvad du selv mener om sagen.

Lederudvikling
Da du gerne fokuserer på fakta, logik og resultater, kan du have en tendens til at ignorere og overse menneskelige nuancer og følelser, da disse ofte kan virke irrelevante på dig. Dette kan betyde at du i din ledercoaching har en tendens til at springe lidt for hurtigt gennem relations-, afklarings- og indsigtsfasen i coachprocessen og gå direkte til handlings­fasen. Giv dig lidt mere tid, særlig i indsigts­fasen, da der kan dukke muligheder op, som du ikke kunne forstille dig ud fra din erfaring. Du kan også have en tendens til at glemme, at andre omkring dig kan have behov for ros og opmærksomhed. Du er meget arbejdsom og skal derfor passe på med, at du ikke kommer til at påtage dig for meget arbejde selv. Da du selv sætter pris på orden og planlægning, vil du ofte opleve, at andre omkring dig automatisk retter sig efter dine regler og instrukser, og er det typer, der adskiller sig fra din, vil de derfor kunne opleve det som en spændetrøje. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke typer du arbejder sammen med til hverdag. Læg mærke til hvem der er meget forskellig fra dig selv og bliv inspireret!Professionel og effektiv ledercoaching.

Ledercoachingforløbet har givet mig mulighed for at få indsigt i mine dybere personlige karakteristika, som driver mig på arbejdet i mit lederskab og privat.

Jeg har fået sat fokus på hvad der er vigtigt for mig og hvad jeg kan udvikle mig imod.

Disse refleksioner har givet meget stof til eftertanke og har gjort mig bedre rustet til at lave de rigtige valg i livet.

Coachingforløbet har været et frirum, hvor jeg har dedikeret tid til udelukkende at fokusere på MIG som leder, hvilket jeg sjældent gør i hverdagen.

Endnu engang tak for en fantastisk coaching-oplevelse.

Jeg er overbevist om, at det absolut ikke er sidste gang, jeg trækker stikket ud og reflekterer over mit liv.

Lise Agersted
Novo Nordisk
ISTP Ledertyper
ISTP-typer er ofte saglige, logiske og eftertænksomme personer, som holder af at gennemskue, hvordan tingene fungere. Deres talent ligger i at kunne løse problematikker, der opstår pludseligt, og de går ikke af vejen for at arbejde længe på at få problemet løst. De er selvstændige, nysgerrige og praktisk orienterede, ofte begavet med teknisk snilde. De er som regel gode til at gennemskue årsag og virkning, og finde de logiske principper der ligger bagved. Det bevirker, at de ofte er meget dygtige til at analysere komplekse systemer og komme med forslag til forbed­ring af produktivitet og effektivitet. De kan finde på smarte og hurtige måder at gøre tingene på – hvilket i de fleste tilfælde er til stor nytte, med mindre der er regler og procedurer, der bestemmer, hvordan tingene ”skal gøres”. De fungerer derfor godt i job, hvor der er brug for deres skarpe sans og analytiske evne til at skære ind til benet og finde løsninger, der kan bruges i praksis.

Ledercoaching for ISTP’er
Du er ofte den, der stimuleres af udfordrin­ger, og her viser du ved eksemplets magt, hvor­dan man kan bruge sin praktiske sans og kreativitet, til hurtigt at løse problemerne og skabe resultater. Denne fokus på at løse problemerne her og nu kan i nogen situationer betyde at du ikke er lydhør for at diskutere mere langsigtede teoretiske perspektiver igennem før du griber til handling. Du kan bedst lide at arbejde alene, med mindre det er sammen med nogen, der har den samme eller højere grad af praktisk indsigt i den opgave, du arbejder med. Du sætter pris på selv at have store frihedsgrader, bryder dig derfor ikke om for mange regler og bureaukratiske beslutnings­veje. Derfor giver du også dine medarbejdere stor frihed, hvilket for nogen typer kan opleves som om du ikke interesserer dig for dem og gerne vil holde en distance. Dette viser sig også i din kommunikationsstil, da du sjældent er den der tager initiativ til en samtale, men hellere vil opservere situationen. Når - eller hvis du indgår i samtalen, er du som regel venlig med et strejf af en undersøgende skepsis, da du gerne hurtigt vil til sagens kerne og komme videre med noget konkret – og helst med det samme.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer på den logiske måde at gøre tingene på, kan du have en tendens til at overse andre menneskers værdier og følelsesmæssige behov. Som coach kan dette blive en udfordring for dig, ikke mindst i den første relationsopbyggende fase og i den næste afklarende fase. Her skal du træne din evne til blot at lytte og stille åbne spørgsmål, så din klient får tid til at finde ud af hvad personen ønsker at opnå. Når du når ind til selve indsigtsfasen skal du endvidere være opmærksom på, at du selv bliver stimuleret af en udfordring – men andre typer kan have det stik modsat – de føler sig mere demotiveret. Her kan du sikkert være til stor inspiration for din klient, blot du giver plads til forskellig­heden og husker at rose personen. Du fokuserer på at løse de praktiske problemer her og nu og vil ofte gøre det uden at overveje, hvad det kan komme til at betyde for andre mennesker. Denne fokusering på at handle og skabe resultater her og nu kan bevirke, at du mister overblikket og fornem­mel­sen for, hvordan dine beslutninger vil virke på længere sigt. Andre kan opleve dig som ubeslutsom og planløs, da du kan have en tendens til springe videre til en ny opgave, før den gamle er helt afsluttet. Brug mere tid på de personlige relationer!


ESTP Ledertyper
ESTP-typer er ofte udadvendte, handlings­orienterede og pragmatiske personer, der holder af handling og at finde nye måder at nå et mål på. Deres talent er ofte at overtale andre og deres hurtighed til at få tingene til at ske. De har som regel en stor ansvarsfølelse over for opgaven og er loyale. De afskyr teoretiske, abstrakte diskussioner og lange forklaringer. De har fokus på det, som sker her og nu i det praktiske, og bruger deres sunde fornuft til at se tingene, som de er. Derfor er de dygtige problemløsere og benytter deres fleksible, pragmatiske facon til at finde løsninger, der kan fungere her og nu. De er dygtige til at se problemer som udfor­dringer der skal løses. De er spontane og kaster sig over opgaver, som de finder interessante og meningsfulde og kan derfor blive rastløse, hvis dagligdagen i for høj grad bliver præget af planlægning og rutiner. De fungerer godt i job, der kræver evnen til at være aktivt handlende på et konkret, praktisk og logisk grundlag.

Ledercoaching for ESTP’er
Du stimuleres ofte af udfordringer og kriser, hvor du gerne går ind og tager ledelsen og bruger din evne til at handle hurtigt og målrettet for at løse problemerne. Du er som regel den, der aktivt og med masser af energi får engageret andre til at være med på dine idéer og løsnings­forslag. I krisesituationer er disse evner rigtig gode og effektive, da der her er meget brug for en hurtig reaktion og handling. Denne metode bevirker imidlertid også, at du ikke altid får tænkt konsekven­serne af dine handlinger helt igennem. Du vil derfor til tider opleve at din ledelsesstil kan tage form af konstant ”krise-ledelse” – også når der ikke er kriser. Du er ofte god til at få samarbejdet til at fungere i medarbejder­gruppen, da de oplever dig som en smidig og omgængelig person, der ikke hænger sig så meget i bureaukratiske regler. Det gør også, at du som regel er god til forhandlinger, hvor du netop kan bruge dine evner til at improvisere og finde andre løsninger end dem, der var tænkt på i første omgang. Da du imidlertid er hurtig og handlingsorienteret, kan du nogle gange træffe beslutninger, der har nogle menne­skelige omkostninger, du ikke lige havde tænkt på.

Lederudvikling
Du vil være tilbøjelig til at fokusere på handlinger og på at få løst problemerne, efterhånden som de opstår. Du vil helst undgå at skulle læse en masse teoretisk stof og lange, skriftlige forklaringer, før du skrider til handling. Dette kan give sig udtryk sig ved, at du stoler for meget på din evne til at improvisere, og du kan derfor komme til at overse nogle af de langsigtede konsekvenser af dine beslut­ninger. Det kommer endvidere til udtryk ved, at du ikke har den store interesse for helheder og sammenhænge. Som coach kan dette få en stor indflydelse især i indsigtsfasen, hvor du kan have en tendens til at gå lidt let henover motivations- og ressourceafklaringen. Især kan du have dine vanskeligheder, hvis du sidder over for klienter, der har brug for længere tid til at udtrykke sig, da du her vil ofte vil blive utålmodig.  Da du ikke er så glad for alt for faste strukturer og rammer, kan du have det svært med tidsfrister og ofte også have svært ved selv at definere mål og arbejde på at realisere dem. Du vil have en tendens til at undlade at gøre tingene helt færdige, da du ofte er utålmodig efter at komme i gang med et nyt projekt. Du vil med fordel kunne øve dig i tålmodig lytning!


ESTJ Ledertyper
ESTJ-typer er ofte rationelle, loyale og beslutsomme personer, der holder af struktur, planlægning og effektivitet. Deres talent ligger i at strukturere og få orden i tingene, så de kan gøres færdige. De er dygtige admini­stratorer, er beslutsomme og gode til at følge op på tingene og udtrykke anerken­delse over for dem, der har udført de aftalte arbejds­opgaver. De er ofte hårdtarbej­dende menne­sker, der lægger vægt på at få arbejdet udført rigtigt. De er bedst til at arbejde inden for eksisterende strukturer og efter vedtagne procedurer. De er derfor sjældent dem, der kommer med forslag til ændringer af metoder, hvis disse har vist sig at fungere tilfredsstillende. De interesserer sig sjældent for noget, som de ikke kan se den praktiske nytte af, og abstrakte diskussioner tiltaler dem ikke. De fungerer godt i job, der kræver evne til logisk analyse af en given situation, hvilket sætter dem i stand til at organisere og planlægge de nødvendige handlinger.

Ledercoaching for ESTJ’er
Du er ofte den der hurtigt tager ledelsen, når du befinder dig i en gruppesammenhæng, hvil­ket er med til at give energi og fremdrift. Vær imidlertid opmærksom på, at de mere stille og introverte personer også kan have vigtige ting at bidrage med. Problemer løser du hurtigt ved at trække på dine erfaringer. Dette betyder imidlertid, at du til tider kan overse nye måder at løse tingene på. Du er som regel god til hurtigt at komme til sagens kerne og finde det væsentlige, der skal foku­seres på. Denne målrettethed er god, når der hurtigt skal træffes beslutninger, men kan, når der arbejdes med menneskelige proces­ser, være lidt for hurtig idet der nemt kan mistes nuancer i læringsprocessen. Du respekterer og trives oftest godt med en tydelig hierarkisk struktur og helst med dig i toppen. Dette kan til tider få nogen af dine medarbejdere eller klienter til at undlade at komme frem med deres idéer, da du jo alligevel vil bestemme. Du kommunikerer ofte hurtigt og præcist, da du kan lide at komme til sagens kerne. Du vil derfor ofte forvente noget tilsvarende fra dem, du arbejder sammen med. Når du er afslappet, vil du som regel blive opfattet som en åben, behagelig og velorganiseret person, der dog ikke spilder tiden med udenomssnak.  

Lederudvikling
Da du ofte har megen fokus på at lave struk­turer, så opgaverne kan løses plan­mæssigt med overholdelse af tids­fristerne, kan andre til tider opfatte dig som usmidig og bedre­vidende. Denne fokusering på opgaven her og nu kan også betyde, at du går for højt op i detaljer og derved mister overblikket og måske overser nogle sammenhænge. Dette kan især komme til udtryk på det menne­skelige plan, hvor andre kan opfatte dig som hård og krævende uden den store med­følelse og forståelse for andres behov. Dette kan betyde, at du som coach har en tendens til at være lidt for direkte og målrettet i selve coachprocessen. Dette vil være godt for de klienter, der har brug et kærligt skub for at komme videre, men for andre, der har brug for mere tid i indsigtsfasen, kan det virke begrænsende. Derfor vil der være person­typer hvor dit høje tempo kan bevirke, at du mister forbindelsen til dem, i dine bestræ­belser på at skabe hurtige resultater. Giv dig selv tid til at reflektere over dine egne følelser og værdier, så du kommer dybere i kontakt med din indre kerne!

 

ISFJ Ledertyper
ISFJ-typer er ofte private, loyale og omsorgs­fulde personer, der virker beskedne og ligetil. Deres talent ligger i at sørge for, at alt er tilrettelagt, så andre omkring dem kan nå deres mål. Det er ofte dem, der af sig selv tilbyder at hjælpe andre, når de fornemmer, at der er brug for hjælp.  De er ofte bedre til at fornemme andres behov før deres egne. De er venlige og forstående personer, der for­søger at undgå konfrontationer og kon­flik­ter. De er omhyggelige og ansvars­bevidste og sikrer sig, at tingene bliver gjort i overens­stem­melse med de gældende regler og proce­durer. De både kan og vil gøre det der er nødven­digt, for at projekterne bliver fuldført. Deres udholdenhed er med til at bringe stabilitet i alt hvad de arbejder med. De har brug for tryghed og stabilitet omkring dem for at kunne fungere optimalt. De funge­rer derfor godt i job, der kræver evne til at fordybe sig i detaljer, samtidig med at de kan bruge deres varme og med­følelse for andre, når de praktiske opgaver skal organiseres.

Ledercoaching for ISFJ’er
Du er sjældent den, der af dig selv tager ledelsen, når du befinder dig i en gruppe, men gør det, hvis du bliver opfordret til det. Da du imidlertid ofte har en høj grad af ansvarsfølelse og nogle klare indre værdier, vil det være vigtigt for dig at arbejdet bliver gjort helt perfekt. Du kan derfor have en tendens til at blive overbelastet med opgaver, da du kan have svært ved at uddelegere dem til andre. Du forventer ofte, at andre skal indordne sig efter de hierarkiske strukturer, der findes på stedet. Her skal du være op­mærk­som på, at andre typer kan have et mere afslappet forhold til strukturer, og derfor ønsker at gøre tingene på en anden måde, der muligvis fungere bedre for dem. Du kan til tider have svært ved at give en direkte og tydelig feedback til andre – især hvis den er kritisk. Det bevirker, at du ofte forsøger at påvirke på en mere indirekte måde. Derfor vil du af nogen blive opfattet som en meget betænksom person, der siger tingene på en stille og rolig måde. Når der skal træffes beslutninger benytter du ofte dine erfaringer og værdier. Her vil du ofte med fordel kunne drage mere logiske analyser af problem­stillingen med ind i opgaveløsningen og du kan som ofte trække på nogen af dine medarbejdere, der er af en anden type.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på andre menne­skers behov, når opgaverne skal løses, kan du have en tendens til at holde dine synspunkter for dig selv frem for at sige dem højt. Derfor kan det ske, at der er folk omkring dig, der paradoksalt nok netop bliver irriteret på dig, fordi du ikke er kontant og direkte nok. Din til tider stille og tilbageholdende væremåde kan også betyde, at du kan blive undervur­deret af andre. Det kan betyde, at du som coach kan have en tendens til at begrænse klienten, da du ikke nødvendigvis konfronterer personen tilstrækkeligt. Derfor kan der også være mulige handlinger og idéer du overser, da du ikke selv kan lide at tage unødige risici. Da du kan lide at få løst opgaverne med kendte, velafprøvede metoder, er du sjældent den, der kommer med de revolutionerende nye idéer og forslag. Andre opfatter dig til tider som negativ og afvisende over for andre måder at gøre tingene på. Du kan også have svært ved at tage et objektivt standpunkt, da du har svært ved at være upersonlig og lade logikken råde, når du skal træffe en beslut­ning. Giv dig selv mulighed for at have nogle raske diskussioner med folk – prøv noget nyt!

 

ISFP Ledertype
ISFP-typer er ofte stille, praktiske og føl­somme personer, som tiltales af harmoni og æstetik. Deres talent ligger i at kunne kom­binere, variere og improvisere. Da de som personer har et meget rigt og værdiladet indre følelsesliv, betyder det meget for dem, at de beskæftiger sig med noget, som er menings­fyldt og betydningsfuldt for dem. Normalt bryder de sig ikke om at tage ledelsen, men er loyale støtter. De har som personer ofte brug for løse struk­turer, så de kan bruge deres evner til at vælge den rigtige handlemåde, som passer til den givne situation. De er venlige og betænk­somme personer, der nyder at leve i nuet og forsøger at undgå konfron­tationer og kon­flikter med andre. De er derfor dygtige til at gøre det, der er behov for i nuet, på en stil­færdig måde. De fungerer godt i job der kræver evnen til at fordybe sig i detaljer, samtidig med at de kan bruge deres varme og medfølelse for andre i kombination med deres fleksibilitet.

Ledercoaching for ISFP’er
Du er ofte den, der på en stilfærdig måde går foran som det gode eksempel samtidig med, at du på en venlig og imødekommende facon får opbygget gode relationer til medarbej­der­ne. Netop denne fokus på at opbygge et godt samarbejde i teamet er en af dine store styrker – og samtidig her, hvor du til tider bliver lidt for fokuseret på harmoni. Dette kan bevirke, at du har svært ved at træffe de upopulære, men nødvendige beslutninger. Du har som regel god kontakt til dine indre værdier, og med udgangspunkt i disse arbejder du støt og roligt på at oparbejde et støttende arbejdsklima, hvor man har fokus på det der fungerer frem for at kritisere hinanden og finde fejl. Denne store fokus på det harmoniske fællesskab nu og her kan til tider betyde, at du ikke altid får lavet en langsigtet nøgtern og logisk forretningsmæssig vurdering af en given situation, før du træffer den endelige beslutning. Du er til gengæld god til, sammen med teamet, på en opfindsom og pragmatisk måde, at løse problemerne efterhånden som de opstår.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på andre menneskers trivsel i organisationen, kan du have en tendens til at træffe beslutninger på et meget subjektivt grundlag og glemme at se tingene i et større, mere fremad­rettet perspek­tiv. Dette betyder også, at du kan have det svært med meget komplekse situationer, og derfor blive opfattet som en person, der ikke er særlig handlings­orienteret. Som coach vil du derfor være særdeles god til at skabe en god kontakt til klienten i relationsfasen og bruge god tid i afklaringsfasen. Du kan have en tendens til at bruge meget tid i indsigts­fasen og til tider have vanskeligheder med at få tydeliggjort klientens forhindringer, hvis du bliver bekymret for om dine udtalelser kan såre personen. I handlingsfasen kan det sandsynligvis være vanskeligt for dig at få sat nogle præcise og udfordrende mål sammen med klienten. Du kan have en tendens til at undervurdere dig selv og det du gør godt, da du opfatter det som en selvfølge. Din stræben efter harmoni bevirker, at du kan have svært ved at give negativ kritik – også selv om den er berettiget – og du bliver selv let såret og trækker dig, hvis andre kritiserer dig. Da du selv har brug for frie rammer omkring dig, bryder du dig ikke om en for høj grad af strukturering, orden og syste­matik, hvilket kan få andre til at synes, at du ikke er særlig målrettet. Øv dig på at sige din mening klart og tydeligt – også når den ikke er populær!

 
 

ESFP Ledertype
ESFP-typer er ofte charmerende, indfølende og livlige personer, som holder af at leve i nuet og skabe liv og begejstring omkring sig. Deres talent ligger i at kunne motivere, engagere og skabe begejstring omkring sig. De forsøger ikke at tage sig selv alt for alvorligt og skaber derfor en livlig og optimistisk stemning omkring sig. De har det bedst med mennesker omkring sig og vil gøre meget for at undgå at blive isolerede og ensomme. De har en tro på, at livet – arbejds­livet og privatlivet - kan være sjovt og givende. De er ofte åbne, fordomsfri og fleksible og tilstræber at skabe harmoni og en let stemning omkring sig. De er gode til at få andre til at vende problemer til udfordringer, der kan løses ved at bruge alle de muligheder, der findes omkring dem og i dem selv. De fungerer derfor godt i job, hvor de kan bruge deres bredde og evne, i kombination med deres fleksibilitet, til at se muligheder i de faktiske forhold.
 
Ledercoaching for ESFP’er
Du er ofte den, der med stor entusiasme kaster dig ud i at løse udfordringerne sammen med teamet. Du vil tit forsøge at skabe en munter og god stemning i med­arbejder­gruppen, hvilket er med til at få både talentet og arbejdsglæden frem i folk. Denne fokusering på nuet og den praktiske handling kan dog bevirke at den mere teoretiske analyse og langtids­plan­læg­ning bliver forsømt. Derfor vil du have en forkærlighed for at håndtere krisesituationer, hvor du naturligt hurtigt kan vurdere fakta og kombinere det med din egen fornemmelse for, hvad der vil være det rigtige at gøre. Du er som regel tolerant og åben over for mange forskellige typer og god til at få disse til at arbejde sammen om at løse opgaverne, da du benytter din evne til at opmuntre og anerkende den enkelte. Du kan nogle gange være lidt for godtroende og have for lidt kritisk sans over for det, der bliver sagt. Dette betyder også, at du ind imellem bliver skuffet eller såret og vred, hvis du opdager at nogen i teamet ikke har handlet, som du synes de burde have gjort. Du er ofte god til at finde enkle og velfungerende løsninger på mere komplekse problematikker og kan blive meget utålmodig, hvis de ikke udmøntes i konkret hurtig handling.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på at skabe en optimistisk stemning omkring dig, kan du have en tendens til at bruge meget tid på socialt samvær, hvilket bevirker, at du til tider glemmer opgaverne og dine forpligtelser. Som coach vil du have vanskeligheder ved at lave korte coach sessioner, da du holder af at bruge god tid i gennem relations-, afklarings- og indsigtsfasen. Her vil det være en stor hjælp for både dig og klienten, hvis I får defineret nogle meget tydelige og konkrete mål for sessionen i afklaringsfasen. I handlingsfasen vil du være god til at motivere klienten til at komme videre og i gang nu og her med handlinger, der fører mod målet. Vær imidlertid opmærksom på om handlingerne også fører mod det overordnede mål. Du er som regel meget handlingsorienteret og har derfor ikke meget tilovers for teori og lange skriftlige forklaringer. Du vil derfor også kunne handle meget impulsivt. Denne lyst til at handle kan betyde, at du overser hvad dine handlinger kan medføre på længere sigt, og du kan ofte have svært ved at prioritere opgavernes vigtighed. Øv dig på ugentligt, at lave prioriterede overordnede mål, du skal følge!ESFJ Ledertyper
ESFJ-typer er ofte omsorgsfulde, meddel­somme og varme personer, som gerne ser, at tingene bliver gjort ordentligt. Deres talent ligger i at sørge for at give hjælp og støtte, så andre får deres behov opfyldt. De er pligt­opfyldende og opmærksomme på andre menneskers behov og søger at skabe harmoni og trivsel. De er gode til at tilpasse sig det eksisterende og har en praktisk og realistisk tilgang til tingene. De følger som regel reglerne og procedurerne på deres arbejds­plads og kan ofte tilsidesætte deres egne behov for at få samarbejdet til at fungere og bevare har­monien. De er udholdende og samvittigheds­fulde ordensmennesker og har brug for tryghed og stabilitet omkring dem for at kunne fungere optimalt. De fungerer derfor godt i job, der kræver evnen til at fordybe sig i detaljer, samtidig med at de kan bruge deres varme og medfølelse for andre, når de udnytter deres talent for at organisere praktiske opgaver.
 
Ledercoaching for ESFJ’er
Du er ofte den, der har fokus på den enkelte medarbejder og forsøger at skabe en god fællesskabsfølelse i gruppen, så opgaverne bliver løst i en positiv atmosfære. Dette bevirker imidlertid også, at du til tider kan have vanskeligheder ved at være kontant og direkte. Du forsøger ofte at skabe et harmo­nisk fællesskab baseret på gensidig tillid, og har nogle klare holdninger til hvad der er rigtigt og forkert. Du er som regel hårdt arbejdende og føler ofte et ansvar for at formidle de værdier og traditioner, der er gældende. Dette kan bevirke, at nogle typer kan opfatte dig som moraliserende og som derfor holder sig tilbage med deres forslag og idéer. Du er tit god til at kommunikere dine tanker og forslag ud og vil gerne skabe handling og resultater. Du fremstår ofte selv som et godt eksempel og forsøger at opmuntre andre til at følge dette. Da du har fokus på at få løst problemerne i et samar­bejde med brug af sund fornuft, kan du virke lukket over for mere abstrakte og teoretiske fremtids rettede diskussioner.
 
Lederudvikling
Da du fokuserer meget på at organisere tingene, så andres personlige behov bliver tilgodeset, ignorerer du ofte dine egne behov. Som coach skal du være opmærksom på din lyst til at skabe harmoni. Dette er rigtig godt i den første relationsopbyggende fase af coach processen, og vil i mange tilfælde være det der bevirker at du fungerer godt som coach. I nogle tilfælde, kan det imidlertid afholde dig fra at se muligheder hos klienter, som afviger fra dine værdinormer. Der kan endvidere opstå problemer under afklaringsfasen, hvis der kommer noget frem som her afviger for meget i forhold til dine normer og værdier. Nogle af de samme temaer kan spille ind i selve indsigtsfasen, da du ikke nødvendigvis får afdækket alle de muligheder, klienten har. Din respekt for regler og autoriteter kan til tider bevirke, at du ukritisk forsvarer ledelsen og har vanskeligt ved at improvisere. Du er ofte meget optaget af at få dagligdagen med dens rutiner og funktioner til at fungere og kan derfor have svært ved se det større per­spek­tiv. Du vil ofte være utålmodig og derfor ikke have lyst til at se på hvilke nye mulig­heder, der kan være i fremtiden. Da du er meget harmonisøgende, vil der være nogen, der synes, du fejer problemerne ind under gulvtæppet. Ofte tror du selv, at du ved, hvad der er bedst for andre og for organisa­tionen. Vær åben over for nye og anderledes måder at gøre tingene på og gør mindst en lille handling på en ny måde hver dag!INFJ Ledertyper
INFJ-typer er ofte indsigtsfulde, omhyggelige og principfaste personer, som holder af at hjælpe andre til at få opfyldt deres behov og ønsker. Deres talent ligger i at udvikle og vejlede andre. De har ofte en stærk fornemmelse af, hvad det handler om, før andre omkring dem ved det, og er derfor dygtige til at hjælpe andre med deres personlige vækst. Den indre verden af visioner og idéer er ofte deres foretrukne domæne, og de kan derfor virke komplekse og vanskelige at forstå for andre. Når de først er tændte på en vision og idé, som giver mening for dem, er der ingen logiske eller praktiske argumenter, som kan få dem til at stoppe, da deres indre engagement og viljestyrke er meget stærk. De fungerer derfor godt i job, der kræver evnen til at fordybe sig i muligheder, samtidig med at de kan bruge deres varme og medfølelse for andre, når de praktiske opgaver skal organiseres.
 
Ledercoaching for INFJ’er
Du er ofte den der på en stille måde stræber efter at føre gruppen frem mod de mål der understøtter virksomhedens vision for fremtiden. Du har fokus på at skabe en god stemning i teamet og arbejder støt og roligt på at skabe dette ved at oparbejde gode rela­tio­ner til den enkelte. Dette betyder imidlertid også, at du sjældent er den, der står frem og holder store taler for den samlede gruppe. Før du træffer nogen beslutninger, har du brug for at forstå sammenhængende mellem værdier, principper og muligheder. Det kan betyde, at der kan være lang vej til egentlig handling. Du drives som regel af indre idealer og føler derfor et stort ansvar for selv, at leve op til disse idealer. Dette ansvar for­vent­er du også at dine medarbejdere har, og du forsøger gennemgående at motivere den enkelte, ved hele tiden at sikre, at alle kender til målene og visionen, der arbejdes hen i mod. Hvis der til tider skulle være nogen, der ikke har lavet arbejdet så perfekt, som du havde ønsket det, kan du blive skuffet og måske virke lidt skolemesteragtig og belærende. Da du samtidig ikke bryder dig om konflikter, vil du sjældent sige det direkte til den enkelte men i stedet forsøge at sige det på en lidt diffus og tåget måde.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på at få ny indsigt i opgaverne, har du brug for at kunne arbejde selvstændigt. Dette kan til tider betyde, at du bliver noget ensporet, og andre kan have svært ved at forstå dig, da du ikke altid er god til at inddrage dem i dine indsigter og forstå­elser. Det kan derfor også være svært for dig at få omsat dine visioner til konkrete hand­linger. Som coach vil du være rigtig god i både relations- og indsigtsfasen, idet du natur­ligt skaber en varm relation og får afklaret målet. Du vil imidlertid have en tendens til at fortabe dig i refleksioner i indsigtsfasen, da du vil sikre dig at personen virkelig er motiveret og ser nye muligheder for at komme videre. Derfor kan nogle helt simple jordnære pragmatiske løsninger også bliver overset, da det ikke er her, du selv har dit fokus. Du oplever også til tider, at dine gode idéer bliver tabt på gulvet, da du kan have svært ved at få dem fremført og foretrækker at arbejde i det stille. Din higen efter harmoni kan nogle gange bevir­ke, at du er for ivrig efter at behage andre. Da du nyder at koncentrere dig om én enkelt langvarig opgave, kan du være tilbøjelig til at overse andre vigtige opgaver. Dette bevirker også, at du til tider vil opleve at få kritik, som tager meget personligt. Vær mere direkte og konkret i din kommunikation!


 

INFP Ledertyper
INFP-typer er ofte loyale, nysgerrige og idealistiske personer, som holder af at undersøge og afdække det, som ligger under overfladen hos dem selv og andre. Deres talent ligger i at hjælpe andre mennesker med afklaring af sager, værdier og identitet. Da deres indre værdier og overbevisninger i høj grad styrer alt, hvad de foretager sig i livet, betyder det meget, at de beskæftiger sig med noget, som er meningsfuldt og betydnings­fuldt for dem. De søger gerne det perfekte og kan derfor være hårde til at dømme sig selv. De er meget uafhængige personer, som er venlige og betænksomme og ikke forsøger at påtvinge andre deres indre overbevisning, men i stedet søger at skabe harmoni og fællesskab. De fungerer derfor godt i job, der kræver evnen til at fordybe sig i muligheder og sammenhænge, samtidig med at de kan bruge deres varme og medfølelse for andre kombineret med deres fleksibilitet.

Ledercoaching for INFP’er
Du er ofte den der har fokus på helheden og sammenhængen i de opgaver, der skal løses. Du er sjældent styrende og kontrollerende over for dem, du arbejder sammen med, men forsøger i stedet at fremme og støtte den enkelte til at arbejde selvstændigt med opgaverne. Dette betyder imidlertid, at du fungerer bedst, når du arbejder sammen med selvkørende personer, der ikke har brug for opfølgning. Du vil som regel være god til at skabe en venlig og harmonisk stemning og er glad for diskussioner på det mere overord­nede plan. Ofte vil du være åben for nye idéer og forslag til løsninger af opgaver, så længe disse harmonerer med de overordnede værdier og principper, der arbejdes ud fra. Da du godt kan udtrykke dig rimeligt diffust og ofte i metaforer, kan der være personer i gruppen, der har svært ved at forstå hvad du egentlig mener. Du har sjældent fokus på strukturer og logiske analyser af fakta, da dette ikke interessere dig synderligt. Da dit fokus mest er på de store linjer, kan det betyde, at du kan blive relativt handlings­lammet, når du ikke kan se sammenhængen mellem visionen og øjeblik­kets krav til handling. Din lyst til harmoni vil endvidere tit afholde dig fra, at træffe de mere hårde men nødvendige beslutninger.

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på at skabe konsensus omkring den fælles vision, kan det bevirke, at du forsøger at gøre for mange tilpas på en gang. Dette betyder, at du bruger for meget tid på at gøre dig overvejelser og mindre tid på at handle. Som coach vil du være god til at skabe en god stemning og kontakt i relationsfasen. I selve afklarings­fasen vil du også være god i den overordnede målafklaring, men kan måske glemme at lave et klart mål for den enkelte session. Den samme tendens kan gøre sig gældende i indsigtsfasen, hvor du kan bruge megen tid omkring afklaring af muligheder. Dette kan så betyde at klienten ikke bliver så afklaret i handlingsfasen, på hvilke konkrete hand­linger der skal igangsættes for at komme hen mod målet.  Du kan være afvisende over for logiske argumenter og ræsonnementer og være tilbøjelig til at holde fast ved dine egne subjektive standpunkter. Dette kan også få dig til at virke lidt upraktisk, og andre får ofte det indtryk, at du ikke rigtig bevæger dig i realiteternes verden, men prøver at finde den perfekte løsning, blandt de mere svævende muligheder. Du kan være skyld i, at der sker forsinkelser, fordi du ofte skal overveje noget en ekstra gang eller to. Vær bedre til at udtrykke dig konkret, klart og tydeligt!  


Typebeskrivelse
ENFP-typer er ofte kreative, dynamiske og inspirerende personer, som holder af at hjælpe andre mennesker med at opdage deres potentiale og ressourcer. Deres talent ligger i at kunne afdække den dybere betydning, finde ind til sandheden og motivere andre. For dem ligger der en mening og betydning i enhver handling, der sker omkring dem, hvilket andre kan finde besynderligt og uforståeligt. De er meget frihedselskende og fantasirige personer, som holder af at diskutere nye idéer og muligheder. De kaster sig ofte med stor begejstring ud i nye projekter, men taber let lysten, når det bliver rutine. De bliver ofte reddet af de personer, som de har motiveret til at deltage i projektet, og som gør arbejdet færdigt for dem. De er ofte åbne, fordomsfri og fleksible og tilstræber at skabe harmoni og en let stem­ning omkring dem. De fungerer derfor godt i job, hvor de kan bruge deres bredde og evne til at se muligheder for andre i forening med deres fleksibilitet.

Ledercoaching for ENFP’er
Du er ofte den, der har fokus på helheden og sammenhængen i de opgaver, der skal løses, hvor du med stor entusiasme får engageret andre til at være med i dine projekter. Din begejstring kan dog hurtigt skifte, hvis der dukker andre nye muligheder op, der virker interessante at forfølge. Du er derfor bedst, når der skal startes nye projekter, og det hele stadig er nyt og spændende. Når først rutinerne begynder at melde sig, falder din begejstring tilsvarende. Du er som regel god til at støtte og motivere personerne omkring dig og vil forsøge at få gruppen til at arbejde sammen omkring fælles værdier og visioner. Ofte er du åben og kommunikerende og stimuleres af komplekse problematikker, der kræver, at du kan bruge din evne til at se en opgave fra mange vinkler og finde mange mulige løsninger. Dette kan imidlertid betyde, at du kan blive ved med at finde nye mulig­heder og kan have vanskeligheder ved at bestemme dig til, hvilken en der skal vælges. Du betragter de fleste beslutninger som foreløbige, de er til for at ændres, hvis noget nyt og bedre skulle vise sig. Derfor vil der også være folk omkring dig, som opfatter dig som ufokuseret og ubeslutsom. Du kan derfor med fordel sænke tempoet lidt i perioder og give dig tid til at overveje tingene lidt mere logisk og forretningsmæssigt, inden du haster videre med ny projekter.

Lederudvikling
Du fokuserer meget på nye muligheder og kan have en tendens til at sprede dig for meget, da du har svært ved at sige nej til noget nyt og spændende. Som coach vil du være god til at skabe en god relation til klienten og få lavet en god afklaring. Når du når frem til indsigtsfasen kan du imidlertid have en tendens til at hænge fast her, og blive ved med at finde nye muligheder sammen med klienten og nærmest ”glemme” at nå til handlingsfasen. Du kan derfor også være dårlig til at følge op på klienten, da det nu blot er rutine for dig. Du trives dårligt og kan blive frustreret med for mange rutiner og strukturer omkring dig. Dette bevirker også, at du ofte springer videre til nogle nye opgaver, før den aktuelle opgave er gjort helt færdig, og derfor bliver opgaven trukket i lang­drag. Du har ofte svært ved at prioritere og anvende tiden bedst muligt, da du let lader dig distrahere. Harmoni er vigtigt for dig, så din præstation kan være stærkt påvirket af, hvordan du har det med dine kollegaer. Vær bedre til at håndtere konflikter på en rolig og saglig facon.

 
 

ENFJ Ledertyper
ENFJ-typer er ofte gode til at kommunikere og planlægge, og har fokus på at skabe udvikling for andre med respekt for deres følelser og behov. De har ofte et højt energiniveau og forsøger med entusiasme og charme at motivere andre omkring sig til at arbejde sammen om et fælles mål. Deres indfølings- og indlevelsesevne giver dem et talent for at kunne motivere andre til at udvikle deres potentiale. De er pligtop­fyldende, idealistiske personer, der kæmper for den sag de tror på, med stor ansvarlighed, og de går ikke af vejen for at tage kampen op med dem, som de føler står i vejen for dem. De har det bedst, når de er sammen med andre mennesker og arbejder med sager, der giver mening. De kan miste energien, hvis de skal bruge for meget tid på detaljer og analyser. De fungerer derfor godt i job, hvor de kan bruge deres bredde og evne til at se muligheder for andre i forening med deres talent for at organisere opgaverne.

Ledercoaching for ENFJ’er
Du er ofte den, der naturligt tager ledelsen, da du er ambitiøs og villig til at arbejde hårdt for at realisere dine mål.  Du danner hurtigt et overblik over projektets mål, muligheder og udfordringer og med din entusiasme og åbne kommunikation får du skabt gode samar­bejds­­relationer i teamet. Da du selv har et meget højt energiniveau, skal du være opmærksom på at andre typer har en anden arbejdsstil, og de vil ikke altid kunne følge med dig. Da du har stor fokus på trivslen i gruppen, vil du som regel være god til at rose og motivere dem, du arbejder sammen med. Her kan der dog være nogle, som synes du er for opmærksom og personlig i din feedback. Du er ofte god til at holde fokus på virksom­hedens værdier og over­ordnede mål og kan derfor være med til at sikre at værdierne leves i dagligdagen. Du vil som regel foretrække at udforske nye idéer og muligheder sammen med folk af samme temperament som dig. Derfor kan du opleve, at du nogle gange mister gejsten og entusias­men, når du arbejder sammen med typer, der har en mere saglig og kritisk facon. Du er ofte meget handlingsorienteret og kan derfor blive utålmodig og frustreret, hvis du arbejder i omgivelser, hvor beslutnings­processerne tager lang tid.  

Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på at opmuntre andre og skabe konsensus, kan du blive opfattet som pågående og styrende i din iver for at skabe harmoni i teamet. Som coach er du god til at skabe en god relation til klienten. Du bliver til tider opfattet som krævende og udfordrende. Dette skyldes, at du er hurtig og derfor kan have travlt med at nå gennem afklarings- og indsigtsfasen. Derved kan der være nødvendig og vigtige detaljer som du springer over for at nå til handlingsfasen. Her vil du så ofte forvente at klienten hurtigt realisere de aftalte mål. Da de menneskelige relationer betyder meget for dig, vil du til tider fokusere mere på dette end på selve opgaven, der skal løses. Derfor betyder det også meget for dig, at du har et godt forhold til dine kollegaer. Det kan også være vanskeligt for dig at tage imod kritik, og du vil være tilbøjelig til at tage det for personligt, og til tider blive skuffet og vred over at andre kan finde på at kritisere dig. Du kan gå og bekymre dig unødigt og tvivle på, om det, du gør, er godt nok. Vær derfor opmærksom på at holde balancen mellem saglighed og det personlige. Giv dine beslutninger et ekstra check med kølig objektiv logik, inden de bringes til handling!

 
 

INTJ Ledertyper
INTJ-typer er ofte uafhængige, innovative og indsigtsfulde personer, der med stor vedhol­den­hed drives af deres indre univers af idéer og muligheder. Deres talent ligger i at definere mål, udtænke detaljerede planer og strukturer for det uforudsete. De er over­beviste om, at det nuværende kan ændres, og de derved kan være med til at skabe frem­tiden. De er gode til at tænke tingene igennem, og når de har fået en idé, vil de med stor vedholdenhed forsøge at gennemføre denne via komplekse planer, der kan føre til målet – også selv om der i omgivelserne er modstand mod ændringerne. De kan ofte virke lidt sky eller tilbagetrukne, men byder der sig en mulighed for en teoretisk diskussion, der kan give nye idéer og tanker, er de aktive, så længe de føler, de får nyt input. Derefter mister de interessen. De fungerer derfor godt i job, hvor de kan bruge deres evne til at fordybe sig i mulighederne i forening med deres evne til systematik og organisering af opgaver.
 
Ledercoaching for INTJ’er
Du er ofte den, der først foretager en grundig og systematisk analyse af situationen, checker forskellige muligheder af i forhold til de overordnede mål, hvorefter du med beslutsomhed driver dig selv og dine med­arbejdere fremad mod målet. Dette bevirker ofte, at du ikke er den bedste og hurtigste i krisesituationer, da du forøger at komme med langsigtede fremadrettede løsninger, frem for at finde en hurtig løsning der virker her og nu. Du er som regel meget optaget af at udvikle og forstå nye teoretiske modeller og bekymre dig i mindre grad om, hvad andre tænker. Når du først har set lyset, kan du virke meget bestemt på at få dette gennem­ført, også selv om dette betyder store og dybde­gående ændringer i status quo. Denne higen efter at forstå den større teoretiske sammen­hæng i tingene kan ofte få dig til at virke fjern og distanceret, så nogen kan tro, du er kold og upersonlig. Du er ofte den, der kan lide at arbejde for dig selv uden forstyr­relser og denne trang til uafhængighed bevirker også, at du sjældent er særlig delegerende eller teamorienteret.
 
Lederudvikling
Da du ofte fokuserer meget på at udvikle metoder og ændre status quo, kan du til tider virke ubøjelig og stiv, når først du har fået en idé. Denne mangel på smidighed kan også være der, selv om det skulle vise sig, at din idé ikke er anvendelig. Som coach kan du over for nogen klienter have vanskeligheder ved hurtigt at etablere en dyb kontakt i relationsfasen. Denne kommer så hen ad vejen og ofte i afklaringsfasen hvor du er rigtigt god til at stille de afklarende spørgsmål. Du vil som ofte også være god til at afdække og skabe forståelse i indsigts­fasen, men kan til tider blive fokuseret på en bestemt løsning, som du mener, er den rigtige for klienten. I selve handlingsfasen vil du være god til at få sat fokus på det over­ordnede mål. Du kan til tider lægge for stor vægt på overordnede, objektive kriterier og overse, hvordan din væremåde og dine idéer påvirker andre. Når du har fået en idé, som du virkelig tror på, kan du være tilbøjelig til at gå for hurtigt frem og være for ivrig efter at opnå forbedringer og derved komme til at se bort fra de aktuelle detaljer og forhold. Du kan virke lidt distanceret og kan have svært ved opnå nær kontakt til andre samt give ros. Da du bruger meget tid på at tænke over de større sammenhænge, vil du ofte ikke være særlig meddelsom og kan virke lukket og hemmelighedsfuld på andre. Lev i nuet!  


INTP Ledertyper
INTP-typer er ofte logiske, nysgerrige og eftertænksomme personer, som holder af at fordybe sig i idéer, sammenhænge og abstrakt tænkning. Deres talent ligger i at kunne fornemme de bagved liggende sammenhænge og finde frem til kernen. De er ofte meget dygtige til at analysere og forstå komplekse systemer og sammenhænge – mest for forståelsen skyld og ikke så meget for at bruge det til noget i praksis – og de kan ofte virke lidt verdensfjerne og distræte på andre typer. De kan have en evne til at lade sig opsluge af en idé eller en abstrakt proble­matik og med stor kreativitet se nye syns­vinkler og sammenhænge. De er meget uafhængige personer, der går deres egne veje, mens de filosoferer over problematikkerne og de udfordringer, der skal løses. De fungerer derfor godt i job, hvor de kan bruge deres evne til at fordybe sig i teoretiske og analyserende tankegange i forening med deres fleksibilitet.
 
Ledercoaching for INTP’er
Du er ofte den, der er dygtig til at udvikle og forstå sammensatte komplekse modeller og systemer, men når det kommer til den egentlige implemen­tering i praksis, er det bedst du overlader det til andre og mere praktiske typer. Det vil som regel ikke være noget problem for dig, da du er mere interes­seret i at arbejde med de teoretiske problem­stillinger og udforske nye muligheder og idéer. Derfor er det vigtigt at dine medarbej­dere i høj grad er selvkørende og kun behø­ver lidt støtte og ingen eller kun en meget overordnet opfølgning. Dette betyder, at du er god til at skabe et intellektuelt stimulerede arbejdsfællesskab med frihed og plads til teoretiske diskussioner og kreativitet. Du vil ofte virke som den dygtige og lidt distan­ce­rende ekspert, og virke lidt kølig og uperson­lig på andre. Da dine tanker tit bevæger sig på et højere abstraktionsniveau kan andre have svært ved at følge dig. Det kan derfor være en hjælp for andre, hvis du er mere åben med dine mellem­regninger under­vejs. I diskussioner kan du tit virke rolig og efter­tænksom, men når du først bliver intel­lektuelt interesseret og stimuleret af emnet, kan du virke meget engageret og levende.
 
Lederudvikling
Du fokuserer ofte på at opnå en logisk og intellektuel forståelse af en problemstilling og kan have en tendens til at overse, hvad andre mennesker føler, fordi du synes, det er sagen uvedkommende. Derfor kan nogle mennesker opfatte dig som arrogant og umeddelsom. Som coach kan det derfor tage lidt tid, før du har skabt en god relation til klienten. Den vil ofte først komme i afklarings- og indsigtsfasen, da det er her du virkelig kan komme på banen og udfordre klienten med de gode afklarende og tanke­vækkende spørgsmål. Især i indsigts­fasen skal du være opmærksom på at du kan være tilbøjelig til at fokusere på de over­ordnede idéer og derfor virke abstrakt og teoretisk, når du skal forklare andre din tankegang. Det vil derfor være en opgave for dig hele tiden at komme tilbage til det mere praktiske og jordnære niveau, hvorfra der i handlingsfasen kan skabes en konkret proaktiv plan sammen med klienten. Du bevæger dig helst på et abstrakt plan og er ikke så engageret i at omsætte dine idéer og løsningsforslag til noget praktisk anvendeligt. Derfor kan du virke du på andre, som om du er upraktisk og ikke har sans for detaljer. Giv dig selv mere tid til det sociale og medmenneskelige samvær – og nyd det!  ENTP Ledertyper
ENTP-typer er ofte entusiastiske, udadvendte og idérige personer, der interesserer sig for mange forskellige ting og holder af at debattere. Deres talent ligger ofte i at udvikle og opbygge idégrundlaget for nyskabende projekter, som de får sat i gang. De er ofte meget uafhængige personer, der kan lide at finde nye måder at anvende teorier på, så de kan effektivisere de eksisterende processer i organisationen eller produktionen. De ser ikke problemer, men kun muligheder for udvikling. De er altid på udkig efter noget nyt, der kan laves om på, og er der ikke noget konkret, kan de finde et emne, der kan bringes op til diskussion, ofte blot for at diskutere og til tider provokere. De bliver sjældent længe i det samme job, da de hurtigt bliver rastløse, hvis dagligdagen bliver for rutinepræget og jobbet for forud­sigeligt og detaljeorienteret. De fun­gerer derfor godt i job, der kræver evnen til at være aktivt handlende og evne til logisk analyse med fokus på muligheder og udvikling i forening med deres fleksibilitet og evne til at skabe forandringer.
 
Ledercoaching for ENTP’er
Du er ofte den, der på en uformel og entusi­as­­tisk facon, får sat gang i tingene. Du skaber hurtigt et overblik over situationen gennem en skarpsindig analyse og når målene, udfor­drin­gerne og mulighederne er afklaret, er du ofte den, der kommer med forslag og idéer til forbedringer og udvikling. Dette fokus på udvikling og forandring og fremtidige muligheder betyder imidlertid, at du fungerer bedst, når du kan være med til at sætte nye projekter i gang. Derfor vil du ikke egne dig i sammenhænge, hvor der er behov for rutine­mæssige opfølgninger på detalje niveau. Der vil være nogle der opfatter dig som impulsiv og utålmodig. Du nyder ofte nogle udfor­drende diskussioner hvor idéer og muligheder bliver diskuteret sammen med andre. Du er god til at overbevise andre om dine idéer og få dem med på dine projekter. Da du sjældent er god til at fastholde langsigtede mål vil din begejstring for et projekt imidlertid hurtigt falde, og du vil begynde at se dig om efter nye spændende projekter, du kan engagere dig i. Dette fokus på muligheder bevirker, at du er god til at omstille dig, når projektets vilkår ændrer sig, og du har hurtig en ny innovativ handlingsplan.
 
Lederudvikling
Da du ofte er fokuseret på innovation og på at overvinde forhindringer, kan du blive så opslugt af dine projekter, at du glemmer den aktuelle virkelighed. Denne fokusering kan også betyde, at du overser, hvilken indvirk­ning dine idéer og planer har på de men­nesker, der bliver involveret. Som coach skal du være opmærksom på din indre rastløshed, der kan bevirke, at du stresser din klient. Du vil have fokus på at nå ind til problemets kerne, og kan derfor have en tendens til at haste gennem relations- og afklaringsfasen for at nå ind i indsigtsfasen. Her vil du være skarp til at stille de gode tankevækkende spørgsmål, der hurtigt får klienten til at se en mængde nye muligheder. Handlings­fasen vil ofte være hurtig overstået, da du selv tænker og handler hurtigt. Vær opmærksom på at der er andre, der ikke er lige så hurtigt opfattende eller handler lige så hurtigt som dig. Du vil derfor ofte virke arrogant og bedrevidende på dem. Da du holder meget af nye udfor­drin­ger, har du en tendens til, at sprede dig over for meget på én gang og vil gerne gå i gang med nye opgaver og projekter, før de gamle er afsluttet. Giv dig selv lidt mere tid – og ikke mindst, tid til at lytte til andre!


ENTJ Ledertyper
ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerede og beslutsomme personer, der holder af at organisere, gennemføre planer og lede andre mod et mål. Deres talent ligger i at udvikle de overordnede strategiske planer og være den drivende kraft i realiseringen af dem. De er fremadskuende og forholder sig risikovilligt til de muligheder, der byder sig. De kan ofte fremstå som karismatiske personer, som giver andre en naturlig lyst til at slutte op om deres projekter. De føler sig ofte drevet til at overtage styringen, hvis de oplever noget omkring dem som uorganiseret, rodet og ineffektivt. De er hurtige til at få tingene til at fungere, og mobiliserer de ressourcer, de har til rådighed, til at opnå det, de gerne vil. De kan ofte være meget ivrige for at få gennemført deres idéer og kan derfor stille store krav til personerne omkring dem. De har brug for konstante udfordringer og kan hurtigt løbe sur i det, hvis der er for mange rutiner og trivielle ­proble­mer. De fungerer derfor godt i job, der kræver evnen til at være aktivt handlende samt kræver evne til logisk analyse af udviklingsmulighederne, så de siden kan organisere og planlægge gennemførelsen.
 
Ledercoaching for ENTJ’er
Du er ofte ambitiøs, energisk og handlings­orienteret og skaber dig hurtigt et overblik over situationen, som derefter udmøntes i en handlingsplan. Derfor vil du ofte naturligt indtage lederrollen, når du befinder dig i en gruppesammenhæng. Din rationelle, visionære og handlingsorienterede stil bevirker, at du ofte får skabt nogle dynamiske højt ydende medarbejderteams. Denne stil betyder imidlertid også, at du til tider bliver opfattet som utålmodig, da du ikke altid har gjort dig klart, hvor meget der egentligt kræves for at realisere målet. Netop denne utålmodighed for at komme videre kan endvidere bevirke, at medarbejderne savner anerkendelse fra din side, når de har gjort et stort arbejde for at nå målet. Du ser naturligt problemer som udfordringer, der skal løses, så dine visioner kan blive materiali­seret - så hurtigt som muligt. Du vil ofte virke omgængelig og imødekommende på en saglig og bestemt måde. Derfor vil andre også opfatte dig lidt reserveret på det personlige område, og du har sjældent den store interesse i at skabe dybere personlige relationer til medarbejderne.
 
Lederudvikling
Du er som regel handlingsorienteret og vil gerne have truffet beslutninger og kan derfor i din iver komme til at overse nogle praktiske aspekter, fordi du ikke altid giver dig tid til at gennemtænke sagen. Som coach kan dette fokus på resultater bevirke at du haster igennem relationsfasen. I afklaringsfasen vil du ofte være god til at få afklaret målet, men er til tider lidt mere overfladisk med at afdække den nuværende tilstand for klienten. Du er videre i indsigtsfasen, hvor du arbejder på at afdække, hvad det er som forhindrer klienten i at nå målet. Her vil du også være god til at stille spørgsmål, der får klienten til at se nye muligheder. Nu vil du være godt i gang med handlingsfasen og forvente at klienten er med på planen. Vær opmærksom på, at der er andre, der ikke er lige så hurtigt opfattende eller handler lige så hurtigt som dig. Hvis du jager en beslutning igennem, vil andre opleve dig som for utål­mo­dig og dominerende. Du kan også være tilbøjelig til at overse, at andre måske har behov for ros og anerkendelse og skal have tid til at bearbejde tingene. Vær bedre til at rose og anerkende menneskerne omkring dig!

Tilbage til indhold