Effektive ledergrupper - Lederteam - Lederudvikling

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Effektive ledergrupper - en afgørende faktor!


Ledelse som et sammentømret hold
Udnytter i det fulde potentiale i jeres ledelsesteam ?
Gør I hinanden bedre, arbejder i effektivt sammen og skaber fælles resultater?Når ledelse er mest effektiv, er det en holdsport, hvor alle løber i position for hinanden og hvor resultater og succes afhænger af holdets vilje og evne til at samarbejde om et   fælles mål. Lederne i et team opfatter ikke hinanden som konkurrenter, men supplerer hinandens kompetencer, udfordrer hinandens ideer, udnytter hinandens styrker og kompensere for svaghederne.

Et udviklingsforløb for jeres ledelsesteam giver på kort tid tydelige resultater – både i form af bedre udnyttelse af egen og hinandens ledelseskompetencer og effekt på jeres organisations præstationer.

Udviklingsforløbet kan anvendes af både nystartede lederteams som mere veletablerede lederteams der har brug for ny inspiration og perspektiver på deres samarbejdsprocesser i relation til de resultater som man ønsker at skabe sammen.

Vi arbejder bl.a. med anerkendte metoder indenfor:

 • Neuroleadership
 • Drexler/Sibbets Team Performance Model
 • De 7 Gode Vaner
 • MBTI /teamkompass
 • Assesment – teamets nuværende som fremtidige status
 • Personlig Coaching
 • Team coaching
 • Effektiv kommunikation og konflikthåndtering
 • Øvelser og aktiviteter

Efter et udviklingsforløb er jeres lederteam typisk kendetegnet ved at I:

 • Håndterer konflikter konstruktivt
 • Afholder effektive møder og træffer gode beslutninger
 • Udnytter hindandens potentiale til teamets og organisations bedste
 • Har skabt indsigt og relationer der styrker teamet generelt og   specielt under pres
 • Typisk er præget af mere nytænkning i relation til problemløsning
 • Er ærlig og åben i jeres kommunikation
 • Afklaret om hvem der påtager sig hvilke roller
 • Er fælles forpligtigede i relation til hinanden og lederteamets formål og målsætning

Når vi samarbejder med et ledelsesteam er vi gode til hurtigt at få skabt en tillid der bevirker, at vi kan gå tæt på, så vi kan udfordrer og coache teamet om, hvad der skal til for at det lykkes med at skabe endnu bedre resultater.

Vi har bl.a. arbejdet med lederteamudvikling hos:

 • Grundfos
 • Brüel & Kjær
 • Crisplant
 • SOS International
 • Naturstyrelsen
 • A-Consult
Tilbage til indhold