FIRO–B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

FIRO–B   (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)


Vi er alle forskellige. Forskellene mellem de ansatte i en organisation har en enorm indflydelse på forhold og arbejdskultur.
         
At forstå disse forskelle kan øge den enkeltes bevidsthed om, hvordan han eller hun virker på andre, hvordan og hvorfor konflikter udvikles, og hvordan man kan forstå og håndtere egne behov, når man interagerer i et team.
         
FIRO-B® spørgeskemaet er en indikator for interpersonel stil og måler, hvordan en person typisk opfører sig over for andre, og hvordan den person ønsker, at andre opfører sig over for ham/hende.
         
Teams stortrives, når de bliver bygget op omkring forskellige mennesker med forskellige kompetencer. Det er bare vigtigt at vide, hvordan disse forskelle kan bruges konstruktivt.

Fordele

FIRO-B spørgeskemaet kan anvendes til:
         
Teambuilding og teamudvikling - Til at identificere sandsynlige kilder til samarbejde eller spænding, samt til at forbedre kommunikation, åbenhed og tillid, løse konflikter og støtte ved   beslutningstagen.
         
Individuel udvikling - FIRO-B kan øge selvbevidstheden om interpersonel effektivitet og identificere ledelsesstil.
Det kan med fordel benyttes som del af en coaching-proces eller til karriereudvikling samt personlig vækst.
         
Konfliktløsning - FIRO-B kan identificere de sandsynlige grunde til konflikt, og hvordan de kan håndteres effektivt.
         
Udvælgelse og indplacering - FIRO-B benyttes kun i kombination med andre vurderingsteknikker. Dette kan hjælpe med at strukturere   samtaler og vurdere sandsynlige roller i teamet eller interpersonel   adfærd.
         
Rådgivning omkring forhold - FIRO-B kan identificere og løse mulige kilder til uforenelighed og utilfredshed.

FIRO-B er et unikt værktøj, da de fleste personlighedsværktøjer undersøger individuelle karakteristika, ikke forhold. FIRO-B spørgeskemaet giver indsigt i såvel interpersonelle behov og   adfærdsformer som praktiske forslag til forbedring af forhold eller øget effektivitet.
 
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold