DISC profil / DISC test - Forstå din adfærd med DISC-profilanalyse. Certificerede DISC konsulenter

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

DISC profil - forstå din adfærd med en DISC analyse     


DiSC ProfilDISC profilen klarlægger personlige adfærdsmønstre og giver en hurtig og præcis indsigt i menneskers adfærd i det arbejdsmæssige miljø.

DISC profilen kan bruges til at forklare en persons handlingsmønster i forskellige situationer og kan efter en hurtig besvarelse give en præcis viden om, hvordan mennesker opfører sig på jobbet og give svar på spørgsmål som:

 • Hvad er dine styrker og begrænsninger?
 • Hvordan kommunikerer du mest naturligt?
 • Hvad kan stresse dig og hvordan håndteres det bedst?
 • Hvad motiverer og driver dig?

DISC profilen giver dig en overordnet forståelse af, hvordan du vil agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker.

Du biver målt på fire områder: D: Dominans, I: Indflydels, S: Stabilitet, C: Tilpasningsdygtighed (Compliance)

D: Personer med markante D personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. D står for handlekraft og selvfokus, og D-personer er især gode til at sætte gang i handlinger. De har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil.

I:
Personer med markante I personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. I står for udadvendthed og nytænkning, og I-personer er især gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces.  Denne drivkræft giver grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til sociale samspil.

S:
Personer, med markante S personlighedstræk har fokus på sociale relationer, samrbejde og følelser, og de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. S symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil.

C:
Personer, som er markante S personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme, de er godt til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De er gode til at skabe system i tingene, har orden og struktur. De er ofte kendetegnede ved at være mere tilbageholdende og har styr på tingene.
Hent et gratis eksempar af E-stimate DISC profilen der giver dig en hurtig og præcis profilbeskrivelse.

Hent et gratis eksempel på Everything DiSC rapporten som er lavet udfra den nyeste generation DiSC værktøjer på markedet.

Vores tilbagemelding på din DISC profil fokuserer på din adfærd i forskellige kontekster:


 1. Personligt selvbillede
  - Din foretrukne adfærd/naturlige væsen i forhold til de 4 facetter
 2. Arbejdsprofil og motivation
  – Din typiske adfærd i den nuværende arbejdssituation og hvad der motivere dig
 3. Adfærd under pres
  – Din adfærd i pressede situationer og hvad du skal være særlig opmærksom på

Som derefter bliver holdt op mod udfordringer på kort og lang sigt, herunder gode forslag til hvad du kan styrke i forskellige sammenhænge og hvad du evt. kan nedtone.

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911

Vi sælger 5 typer af Everything DiSC profiler:


 1. Everrything DiSC Workplace - som er for alle
 2. Everrything DiSC Management - som er for ledere
 3. Everrything DiSC Sales - som er udviklet til sælgere
 4. Everrything DiSC Work of Leaders - for ledere på topniveau
 5. Everrything DiSC Productive Conflict - specielt for at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer

Everything DiSC Workplace


Everything DiSC Workplace® profilen har fokus på samarbejde mellem kollegaer.


Everything DiSC Workplace® profilenDet vil sige at den tager udgangspunkt i en ligeværdig relation. Profilen kommer med konkrete tips til hvordan du kan bliver bedre til at samarbejde med andre DiSC-stile. Den bliver ofte refereret til som All-round profilen, da den er meget generisk anvendelig.

Profilen er opbygget i tre overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer.

2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DiSC-stile.

3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med en personaledag/medarbejderdag, læs mere her.
DISC Personaledag

Personaledag
Medarbejderdag
Teamdag

Dagen med DiSC der styrker de positive relationer, den gode stemning og oplevelsen af at være et team.

Everything DiSC Management


Everything DiSC® Management profilen har fokus på ledelse af forskellige medarbejder-typer.

Everything DiSC® Management profilenDvs. hvordan man som leder skal være opmærksom på at medarbejdere er forskellige og derfor skal tilgangen til dem også være det.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer som leder.
2. Tilgang til uddelegering – hvordan du som leder uddelegerer til henholdsvis D, i, S og C medarbejdere.
3. Tilgang til motivation – hvordan du motiverer medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
4. Tilgang til udvikling – hvordan du som leder udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med ledercoaching, læs mere her.

Ledercoaching

Ledercoaching

For dig der gerne vil udvikle dig som leder og blive bedre til at skabe resultater i dagligdagen.

Everything DiSC Sales


Everything DiSC® Sales profilen har fokus på sælger-kunde relationen.

Everything DiSC® Sales profilenProfilen stiller skarpt på de styrker og begrænsninger du har som sælger og hvordan disse bringes i spil i forhold til det at arbejde med forskellige typer kunder.
Til denne profil findes der et særligt kundeprofil-værktøj som er gratis at bruge.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.
2. Genkendelse af D, i, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.
3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.
4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, i, S og C kunder.
5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan du ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med coaching af sælgere, læs mere her.

Salgscoaching med DiSC
Salgscoaching

For dig der gerne vil udvikle dig som sælger og skabe flere resultater i dagligdagen.

Everything DiSC Work of Leaders


Everything DiSC Work of Leaders® profilen har fokus på ledelse én til mange.

Everything DiSC Work of Leaders® profilen Profilen tager udgangspunkt VAE-modellen (Vision, Aligment & Execution) og bearbejder hver af de tre ledelsesmæssige discipliner ud fra best-pratice kontinuaer hvor du bliver placeret i ialt 18 kontinuaer.
Work of Leaders konceptet indeholder en virkelig brugbar teamprofil, hvor et lederteam kan få kortlagt hele teamets styrker og opmærksomhedsområder, og på den måde danne sig et overblik over teamets komplementære kompetencer.

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer som leder.
2. Vision – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet.
3. Aligment – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.
4. Execution – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med lederudvikling, læs mere her.
Ledercoaching
Leadership

For dig der gerne vil udvikle dig som topleder, blive bedre til at lede dine ledere og skabe synlige resultater på bundlinjen.

Everything Productive Conflict


Everything DiSC Productive Conflict profilen giver deltagerne teknikker, som kan øge deres selvindsigt i konfliktadfærd.


Everything DiSC Productive Conflict profilen
Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet med Everything DiSC Productive Conflict at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer. Programmet hjælper deltagerne med at tøjle destruktive tanker og adfærd og omdanne konflikter til noget konstruktivt, hvilket i sidste ende forbedrer resultater og relationer på arbejdspladsen.

Mål: Håndtere konflikter mere konstruktivt

Profilen er opbygget i tre overordnet afsnit:

1. Hvordan reagerer du i konfliktsituationer?
2. Hvordan kan du blive bedre til at genkende dine destruktive adfærdsmønstre og potentielle udløsende faktorer?
3. Hvordan kan du vælge en mere konstruktiv reaktion?

Målgruppe: Alle personer

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med en personaledag/medarbejderdag, læs mere her.
Medarbejderdag med DiSC
Personaledag

Medarbejderdag

Teamdag

Bliv bedre til at løse konflikter i dagligdagen


Udbytte af DISC profilen for dig, der udfylder profilen:


 • Indsigt i dine egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om dine egne og andres motivationsfaktorer
 • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Indsigt i hvad der motivere og stresser dig
 • Trivsel og stress afklaring
 • Indsigt i hvordan andre oplever dig
 • Evt. indblik i ledelsesmæssige styrker og begrænsninger
 • Øget forståelse for andre
 • Tilpasse kommunikationen til andre mennesker der er forskellige fra dig
 • Løse op for potentielle konflikter

Organisatoriske anvendelsesmuligheder af DISC profilen:


 • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende
 • Løse og forebygge team konflikter
 • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder
 • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen
 • Alle snakker samme sprog ud fra en fælles platform
 • Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
 • Få indblik i karriereindikatorer - herunder identificere spirende talenter
 • Som inspiration til MUS samtaler etc.

Se mere om vores DISC Teamanalyse


DiSC Teamanalyse

Få lavet en DiSC Teamanalyse så teamet kan bruge hinandens ressurcer bedst muligt

Fordele ved DISC:


 • Den er hurtig, letforståelig og præcis
 • Den tager kun 20-25 minutter at udfylde
 • Den eliminere behovet for at gætte sig til andre menneskers adfærd

DISC anvendes ofte både på enkeltpersoner, teams og i hele organisationen. DISC-personprofiler kan gennemføres som en selvstændig aktivitet og kan også gennemføres i sammenhæng med andre aktiviteter, fx afdelings-seminarer, teambuilding, ledergruppeudvikling med videre.

En DISC-udviklingsproces kan tage fra 3-4 timer og opefter, afhængig af sammenhæng og ambitionsniveau. Det kan være en fordel at Indføring i DISC på gruppebasis suppleres med individuelle samtaler med en erfaren konsulent fra Nymand & Vogelius.

Sådan foregår det:


 1. Vi planlægger datoer og tidspunkter for den personlige samtale og har en kort dialog om formålet
 2. Du får tilsendt online logins til spørgeskemaet svarende til antallet af bestilte DISC profiler. Det tager ca. 20-25 minutter at udfylde spørgeskemaet
 3. Der udfærdiges en rapport
 4. Du inviteres til en feedback samtale af ca. 1 times varighed, der kan foregå personligt, på skype eller telefon. I samtalen har vi en dialog om dig og din DISC profil og vi taler om, hvordan du aktivt kan blive bedre til at bringe dine styrker i spil i forskellige situationer - og hvilke udfordringer, du skal være opmærksom på i forhold til din konkrete situation i dag. Vi taler om hvordan andre i virksomheden kan opfatte din adfærd og hvorfor. Der er mulighed for at få en eller flere ekstra coachingsamtale, hvor du coaches på dine indsatsområder.
Tilbage til indhold