DISC-profil / DISC-test / Everything DiSC / Thomas-analysen

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

DISC-profil, Everything DiSC® -Thomas-analysen                


DISC profilDISC-profil klarlægger personlige adfærdsmønstre og giver en hurtig og præcis indsigt i menneskers adfærd i det arbejdsmæssige miljø.

DISC-profilen kan bruges til at forklare en persons handlingsmønster i forskellige situationer og kan efter en hurtig besvarelse give en præcis viden om, hvordan mennesker opfører sig på jobbet og give svar på spørgsmål som:

 • Hvad er deres styrker og begrænsninger?
 • Hvordan kommunikerer de?
 • Er der tale om en selvstarter?
 • Hvad motiverer personen?

Få lavet din egen Everrything DiSC Workplace rapport (normalpris kr. 3.150,-)
med kr. 1.400 rabat !

Prisen er kun 1.750,- frem til den 24. december 2019,
og er inkl. en times
tilbagemelding - telefonisk eller via skype.

Hent et eksempel på Everything DiSC rapporten som er lavet udfra den nyeste generation DiSC værktøjer på markedet.
Vores tilbagemelding på din DISC profil fokuserer på din adfærd i forskellige kontekster:

 1. Personligt selvbillede
  - Din foretrukne adfærd/naturlige væsen i forhold til de 4 facetter
 2. Arbejdsprofil og motivation
  – Din typiske adfærd i den nuværende arbejdssituation og hvad der motivere dig
 3. Adfærd under pres
  – Din adfærd i pressede situationer og hvad du skal være særlig opmærksom på

Som derefter bliver holdt op mod udfordringer på kort og lang sigt, herunder gode forslag til hvad du kan styrke i forskellige sammenhænge og hvad du evt. kan nedtone.

Udbytte af DISC profilen for dig, der udfylder profilen:

 • Indsigt i dine egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om dine egne og andres motivationsfaktorer
 • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Indsigt i hvad der motivere og stresser dig
 • Trivsel og stress afklaring
 • Indsigt i hvordan andre oplever dig
 • Evt. indblik i ledelsesmæssige styrker og begrænsninger
 • Øget forståelse for andre
 • Tilpasse kommunikationen til andre mennesker der er forskellige fra dig
 • Løse op for potentielle konflikter

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Organisatoriske anvendelsesmuligheder af DISC profilen:

 • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende
 • Løse og forebygge team konflikter
 • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder
 • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen
 • Alle snakker samme sprog ud fra en fælles platform
 • Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
 • Få indblik i karriereindikatorer - herunder identificere spirende talenter
 • Som inspiration til MUS samtaler etc.

Fordele ved DISC:

 • Den er hurtig, letforståelig og præcis
 • Den tager kun 10-15 minutter at udfylde
 • Den eliminere behovet for at gætte sig til andre menneskers adfærd

DISC anvendes ofte både på enkeltpersoner, teams og i hele organisationen. DISC-personprofiler kan gennemføres som en selvstændig aktivitet og kan også gennemføres i sammenhæng med andre aktiviteter, fx afdelings-seminarer, teambuilding, ledergruppeudvikling med videre.

En DISC-udviklingsproces kan tage fra 3-4 timer og opefter, afhængig af sammenhæng og ambitionsniveau. Det kan være en fordel at Indføring i DISC på gruppebasis suppleres med individuelle samtaler med en erfaren konsulent fra Nymand & Vogelius.

Sådan foregår det:

 1. Vi planlægger datoer og tidspunkter for den personlige samtale og har en kort dialog om formålet
 2. Du får tilsendt online logins til spørgeskemaet svarende til antallet af bestilte DISC profiler. Det tager ca. 8-10 minutter at udfylde spørgeskemaet
 3. Der udfærdiges en rapport
 4. Du inviteres til en feedback samtale af ca. 1 times varighed, der kan foregå personligt, på skype eller telefon. I samtalen har vi en dialog om dig og din DISC profil og vi taler om, hvordan du aktivt kan blive bedre til at bringe dine styrker i spil i forskellige situationer - og hvilke udfordringer, du skal være opmærksom på i forhold til din konkrete situation i dag. Vi taler om hvordan andre i virksomheden kan opfatte din adfærd og hvorfor. Der er mulighed for at få en eller flere ekstra coachingsamtale, hvor du coaches på dine indsatsområder.
Tilbage til indhold