DISC profil / DISC test - Forstå din adfærd med DISC-profilanalyse. Certificerede DISC konsulenter

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

DISC profil - din bro til dybere forståelse af adfærd gennem DISC analyse


DISC ProfilDISC Profil: Dit alsidige værktøj

Søger du et alsidigt værktøj, der kan løfte din organisation til nye højder?
Så kan en DISC profil være løsningen. DISC profiler er et videnskabeligt valideret redskab, der har været anvendt i mange forskellige situationer. Uanset om du stræber efter en personlig udvikling som leder eller ønsker at arbejde med medarbejderudvikling, kan DISC profiler blive din bedste allierede.

DISC profil: Din guide til en bedre medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling er kernen for at opnå vedvarende succes i enhver organisation. Her kan en DISC profil virkelig hjælpe til at opnå dybtgående indsigt i individuelle adfærdsmønstre og motivationsfaktorer.  DISC profilen kan endvidere hjælpe med at identificere unikke forskelligheder samt det unikke udviklingspotentiale hos både den enkelte medarbejdere og for teams.
 

DISC profil: Din vej til mere effektiv konflikthåndtering og talentudvikling

Men DISC profiler går videre end blot medarbejder- og lederudvikling. Når det kommer til konflikthåndtering, rekruttering og onboarding samt ledercoaching, kan en DISC profil også være din hjælpende hånd. DISC profiler er et enkelt og hurtigt redskab til at identificere og udvikle talenter inden for strategisk vigtige områder i din organisation.
 

DISC profil: Dit redskab for enklere organisationsudvikling

En af de store fordele ved en DISC profil er dens enkelhed og intuitive design. Uanset størrelsen og kompleksiteten af din organisation, er det nemt at implementere og bruge en DISC profil.

DISC profil: Din unikke forståelsesramme


DISC profil: Din unikke forståelsesramme

DISC profilen tilbyder en unik forståelsesramme, der fokusere på styrker og muligheder, så man ikke føler sig sat i bås. Tværtimod giver en DISC profil både ledere og medarbejdere mulighed for at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse på en mere effektiv måde.
 

DISC profil: Dit fælles sprog om adfærd

Når du indfører en DISC profil i din organisation, opbygger du et fælles sprog om adfærd. Med en DISC profil får du et solidt fundament til at arbejde målrettet med udvikling på alle niveauer - fra organisationen som helhed, til individuelle ledere, teams og medarbejdere.


Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Kend dit team

DISC Kend din type

Identificer teamets styrker og blinde pletter og hjælp teamet fremad.
DISC Ledelsesudvikling

DISC Ledelsesudvikling

Brug DISC til at udvikle dine lederegenskaber med hjælp fra en Cert. Coach fra ICF eller EMCC.
DISC TilbagemeldingEt unikt indblik i din egen adfærd og præferencer med feedback og sparring på din DISC profil.
DISC Personlig Coaching

DISC Personlig Coaching

Øg din indsigt, styrk specifikke færdigheder og håndter udfordrende situationer med DISC Coaching
DISC Rekruttering

DISC Rekruttering

DISC-profiler i din rekrutteringsstrategi giver forbedret udvælgelse af kandidater og styrket teamdynamik.
DISC Teamdag

DISC Teamdag

Få fælles positive oplevelser, mere samarbejde og bedre kommunikation med en DISC teamdag.

DISC Management personprofilanalyse

Vores DISC-profiltest giver dig en 20-siders rapport med fokus på, hvordan du opfatter dine kolleger og hvordan de opfatter dig ud fra din profil. Vi gennemgår sammen din DISC profil  og hjælper dig med at tolke resultaterne vis feedback, coaching og sparring. Vi giver dig feedback på DISC profilen og hjælper dig med at udvikle strategier til mere effektiv kommunikation og samarbejde med forskellige stile.

DISC Management personprofilanalyse er opbygget i 5 overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på egne styrker og udfordringer som leder.

 2. Tilgang til uddelegering – hvordan uddelegerer du som leder til henholdsvis D, I, S og C medarbejdere

 3. Tilgang til motivation – hvordan motiverer du medarbejdere med henholdsvis D, I, S og C-stil

 4. Tilgang til udvikling – hvordan udvikler du som leder forskellige medarbejdere med henholdsvis  D, I, S og C-stil.

 5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Med vores ledercoaching-forløb får du konkrete værktøjer og inspiration til at udvikle dig som leder, uanset om du er erfaren eller ny i rollen. Vi afklarer dine ledelsesmæssige udfordringer, dine personlige værdier og arbejder typisk med kommunikation og individuelle mål og udfordringer. Forløbet tager udgangspunkt i en DISC Management personprofilanalyse, der fokuserer på ledelse af forskellige medarbejdertyper. DISC Management personprofilanalyse er opdelt i fem overordnede afsnit, der hjælper dig med at forstå din egen ledelsesstil, uddelegere opgaver til forskellige medarbejdere, motivere og udvikle dem samt samarbejde med andre ledere.

Kommunikation og samarbejde

Ønsker du at forbedre din kommunikation, øge din indflydelse og opnå større succes i samarbejdet med andre? Så er dette personlige coachingforløb inklusive DISC-profil noget for dig. Vi vil hjælpe dig med at opnå en dybere forståelse af din personlighedstype og adfærd, så du kan kommunikere mere effektivt og skabe tryghed og tillid i dine relationer.

Vores fokus er på at identificere de kommunikative udfordringer, du står overfor, og give dig konkrete færdigheder og øget selvindsigt, så du kan opnå bedre resultater i dine kommunikationer. Vi vil også arbejde med at identificere årsagerne til, hvor og hvorfor konflikter ofte opstår for dig, så du kan blive endnu bedre til at håndtere dem i fremtiden.

Gennem vores DISC-profiltest vil du modtage en 20-siders rapport med fokus på, hvilke prioriteter der former dine oplevelser af dine kolleger og andre DISC-profileres oplevelse af deres kolleger. Vi vil give dig tilbagemelding, dialog og feedback på DISC-profiltesten og hjælpe dig med at udvikle strategier til mere effektiv kommunikation og samarbejde med de forskellige stile.

Med udgangspunkt i dine udfordringer og DISC-profiltest vil vi skræddersy et coachingforløb, der hjælper dig med at blive klogere på dig selv, dine handlemuligheder og støtter dig i udførelsen af dine nye måder at kommunikere effektivt på.

Kontakt os i dag for at starte dit personlige coachingforløb og opnå større succes i dine kommunikationer og samarbejder med andre!

Skab mere effektive teams med hjælp fra DISC-profilerne

At skabe et velfungerende team er afgørende for succes i enhver virksomhed. Men hvordan sikrer man sig, at man har sammensat det rigtige team? Svaret ligger i DISC-profilerne.

DISC-profilerne giver en unik indsigt i den enkeltes personlighed og adfærd, og det er en uvurderlig ressource i forhold til at skabe effektive teams og projektgrupper. Ved at kombinere profilerne for hver enkelt medarbejder, kan man sammensætte et team, der har en naturlig kemi og supplerer hinanden på de rigtige områder.

Men DISC-profilerne er ikke kun en hjælp til at sammensætte det rigtige team. De giver også teamet en dybere forståelse af hinandens styrker og svagheder, og det gør det lettere at kommunikere effektivt, håndtere konflikter og samarbejde omkring fælles mål.

Vores teamudviklingsprogrammer bygger bl.a. på DISC-profilerne og vores erfarne coacher hjælper jer med at forstå resultaterne og omsætte dem til konkrete handlinger. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der kan tilpasses jeres specifikke behov og mål.

Tag det første skridt mod et mere effektivt og succesfuldt team i dag ved at kontakte os for at høre mere om, hvordan DISC-profilerne kan hjælpe jer med at opnå jeres mål.

DISC-profilen måler fire områder: D: Dominans, I: Indflydels, S: Stabilitet, C: Tilpasningsdygtighed (Compliance)


D: Personer med markante D personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. D står for handlekraft og energi, og D-personer er især gode til at sætte gang i handlinger. De har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil.

I: Personer med markante I personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. I står for udadvendthed og nytænkning, og I-personer er især gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces.  Denne drivkræft giver grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til sociale samspil.

S: Personer, med markante S personlighedstræk har fokus på sociale relationer, samrbejde og følelser, og de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. S symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil.

C: Personer, som er markante S personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme, de er godt til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De er gode til at skabe system i tingene, har orden og struktur. De er ofte kendetegnede ved at være mere tilbageholdende og har styr på tingene.

Vi tilbyder 5 typer af Everything DiSC profiler:


 1. Everrything DiSC Workplace - som er for alle
 2. Everrything DiSC Management - som er for ledere
 3. Everrything DiSC Sales - som er udviklet til sælgere
 4. Everrything DiSC Work of Leaders - for ledere på topniveau
 5. Everrything DiSC Productive Conflict - specielt for at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer

Everything DiSC Workplace


Everything DiSC Workplace® profilen har fokus på samarbejde mellem kollegaer.


Everything DiSC Workplace® profilenDet vil sige at den tager udgangspunkt i en ligeværdig relation. Profilen kommer med konkrete tips til hvordan du kan bliver bedre til at samarbejde med andre DiSC-stile. Den bliver ofte refereret til som All-round profilen, da den er meget generisk anvendelig.

Profilen er opbygget i tre overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer.

2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DiSC-stile.

3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med en personaledag/medarbejderdag, læs mere her.
DISC Personaledag

Personaledag
Medarbejderdag
Teamdag

Dagen med DiSC der styrker de positive relationer, den gode stemning og oplevelsen af at være et team.

Everything DiSC Management


Everything DiSC® Management profilen har fokus på ledelse af forskellige medarbejder-typer.

Everything DiSC® Management profilenDvs. hvordan man som leder skal være opmærksom på at medarbejdere er forskellige og derfor skal tilgangen til dem også være det.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer som leder.
2. Tilgang til uddelegering – hvordan du som leder uddelegerer til henholdsvis D, i, S og C medarbejdere.
3. Tilgang til motivation – hvordan du motiverer medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
4. Tilgang til udvikling – hvordan du som leder udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med ledercoaching, læs mere her.

Ledercoaching

Ledercoaching

For dig der gerne vil udvikle dig som leder og blive bedre til at skabe resultater i dagligdagen.

Everything DiSC Sales


Everything DiSC® Sales profilen har fokus på sælger-kunde relationen.

Everything DiSC® Sales profilenProfilen stiller skarpt på de styrker og begrænsninger du har som sælger og hvordan disse bringes i spil i forhold til det at arbejde med forskellige typer kunder.
Til denne profil findes der et særligt kundeprofil-værktøj som er gratis at bruge.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.
2. Genkendelse af D, i, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.
3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.
4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, i, S og C kunder.
5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan du ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med coaching af sælgere, læs mere her.

Salgscoaching med DiSC
Salgscoaching

For dig der gerne vil udvikle dig som sælger og skabe flere resultater i dagligdagen.

Everything DiSC Work of Leaders


Everything DiSC Work of Leaders® profilen har fokus på ledelse én til mange.

Everything DiSC Work of Leaders® profilen Profilen tager udgangspunkt VAE-modellen (Vision, Aligment & Execution) og bearbejder hver af de tre ledelsesmæssige discipliner ud fra best-pratice kontinuaer hvor du bliver placeret i ialt 18 kontinuaer.
Work of Leaders konceptet indeholder en virkelig brugbar teamprofil, hvor et lederteam kan få kortlagt hele teamets styrker og opmærksomhedsområder, og på den måde danne sig et overblik over teamets komplementære kompetencer.

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine egne styrker og udfordringer som leder.
2. Vision – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet.
3. Aligment – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.
4. Execution – seks best praktice kontinuas som belyser dine styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling.

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med lederudvikling, læs mere her.
Ledercoaching
Leadership

For dig der gerne vil udvikle dig som topleder, blive bedre til at lede dine ledere og skabe synlige resultater på bundlinjen.

Everything Productive Conflict


Everything DiSC Productive Conflict profilen giver deltagerne teknikker, som kan øge deres selvindsigt i konfliktadfærd.


Everything DiSC Productive Conflict profilen
Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet med Everything DiSC Productive Conflict at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer. Programmet hjælper deltagerne med at tøjle destruktive tanker og adfærd og omdanne konflikter til noget konstruktivt, hvilket i sidste ende forbedrer resultater og relationer på arbejdspladsen.

Mål: Håndtere konflikter mere konstruktivt

Profilen er opbygget i tre overordnet afsnit:

1. Hvordan reagerer du i konfliktsituationer?
2. Hvordan kan du blive bedre til at genkende dine destruktive adfærdsmønstre og potentielle udløsende faktorer?
3. Hvordan kan du vælge en mere konstruktiv reaktion?

Målgruppe: Alle personer

Denne rapport bruger vi ofte i forbindelse med en personaledag/medarbejderdag, læs mere her.
Medarbejderdag med DiSC
Personaledag

Medarbejderdag

Teamdag

Bliv bedre til at løse konflikter i dagligdagen


Udbytte af DISC profilen for dig, der udfylder profilen:


 • Indsigt i dine egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om dine egne og andres motivationsfaktorer
 • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Indsigt i hvad der motivere og stresser dig
 • Trivsel og stress afklaring
 • Indsigt i hvordan andre oplever dig
 • Evt. indblik i ledelsesmæssige styrker og begrænsninger
 • Øget forståelse for andre
 • Tilpasse kommunikationen til andre mennesker der er forskellige fra dig
 • Løse op for potentielle konflikter

Organisatoriske anvendelsesmuligheder af DISC profilen:


 • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende
 • Løse og forebygge team konflikter
 • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder
 • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen
 • Alle snakker samme sprog ud fra en fælles platform
 • Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
 • Få indblik i karriereindikatorer - herunder identificere spirende talenter
 • Som inspiration til MUS samtaler etc.

Se mere om vores DISC Teamanalyse


DiSC Teamanalyse

Få lavet en DiSC Teamanalyse så teamet kan bruge hinandens ressurcer bedst muligt

Fordele ved DISC:


 • Den er hurtig, letforståelig og præcis
 • Den tager kun 20-25 minutter at udfylde
 • Den eliminere behovet for at gætte sig til andre menneskers adfærd

DISC anvendes ofte både på enkeltpersoner, teams og i hele organisationen. DISC-personprofiler kan gennemføres som en selvstændig aktivitet og kan også gennemføres i sammenhæng med andre aktiviteter, fx afdelings-seminarer, teambuilding, ledergruppeudvikling med videre.

En DISC-udviklingsproces kan tage fra 3-4 timer og opefter, afhængig af sammenhæng og ambitionsniveau. Det kan være en fordel at Indføring i DISC på gruppebasis suppleres med individuelle samtaler med en erfaren konsulent fra Nymand & Vogelius.

Sådan foregår det:


 1. Vi planlægger datoer og tidspunkter for den personlige samtale og har en kort dialog om formålet
 2. Du får tilsendt online logins til spørgeskemaet svarende til antallet af bestilte DISC profiler. Det tager ca. 20-25 minutter at udfylde spørgeskemaet
 3. Der udfærdiges en rapport
 4. Du inviteres til en feedback samtale af ca. 1 times varighed, der kan foregå personligt, på skype eller telefon. I samtalen har vi en dialog om dig og din DISC profil og vi taler om, hvordan du aktivt kan blive bedre til at bringe dine styrker i spil i forskellige situationer - og hvilke udfordringer, du skal være opmærksom på i forhold til din konkrete situation i dag. Vi taler om hvordan andre i virksomheden kan opfatte din adfærd og hvorfor. Der er mulighed for at få en eller flere ekstra coachingsamtale, hvor du coaches på dine indsatsområder.
Tilbage til indhold