Teamudvikling - teambuilding - trivsel - arbejdsglæde

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

Udvikling af teams og medarbejdergrupper = trivsel og større arbejdsglæde


Vi designer, udvikler og gennemfører teamudvikling for ledergrupper, afdelinger, projekt- og virtuelle teams. Vi arbejder med teams på forskellige stadier af udviklingsprocessen herunder nystartede teams, modne veletablerede teams og konfliktgrupper m.m.
Teambuilding



Vi skaber sammenhæng mellem teambuilding oplevelserne og hverdagen hjemme i virksomheden.
Personaledag



Personaledagen har i høj grad fokus på, at ”ryste sammen” gennem dialog, fælles refleksioner og debat på tværs.
Teamudvikling



Teamudvikling handler i bund og grund om at etablere en ny og mere hensigtsmæssig adfærd i dagligdagen.
Teamanalyser



Vores teamanalyser med efterfølgende teamproces er en katalysator til at effektive samarbejdet.
Trivsel



Den nyeste hjerneforskning peger på fem domæner, som er afgørende for vores trivsel.
MBTI & Teams



MBTI øger forståelsen af egen og andres adfærd så de daglige konflikter på arbejdspladsen formindskes.
Tilbage til indhold