MBTI - JTI Teammoduler

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

MBTI/JTI teammoduler


MBTI/JTI er med god grund et af verdens mest anvendte udviklingsredskaber.

Vi arbejder med MBTI/JTI i mange forskellige sammenhænge, som fx teamudvikling, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, effektiv kommunikation, stresshåndtering m.m.

MBTI/JTI er et værdifuldt værktøj til at øge forståelsen for egen og andres adfærd og dermed formindske samarbejdsproblemer og de daglige konflikter på arbejdspladsen. Vi har over 10 års erfaring med at formidle brugen af MBTI/JTI i praksis, så det skaber værdi og resultater. Vi kan derfor komme med eksempler fra din dagligdag og praktiske idéer du kan gå hjem og bruge efter et MBTI/JTI forløb.

Læs mere om de forskellige moduler længere nede på siden.Det er en metode, der imødekommer og afvikler mange af de udfordringer, som teams står over for i organisationer i dag. MBTI/JTI er desuden et værdifuldt værktøj til at øge forståelsen for egne og andres præferencer, og dermed en mulighed for at forøge udbyttet af de daglige samarbejdssituationer, forandringsprocesser og potentielle konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere om MBTI - klik her

Læs mere om JTI - klik her

Målet med forløbet er at:
 • Skabe en accept og respekt for hinandens ligheder og forskelligheder, så teamets medlemmer kan indgå i et optimalt samarbejde
 • Få mere ud af teamets eksisterende ressourcer
 • Styrke teamets evne til at tackle særligt udfordrende arbejdssituationer og omstillinger
 • Forbedre evnen til at kommunikere på en effektiv og hensynsfuld måde
 • At give teamets medlemmer konkrete, fælles erfaringer, refleksioner og værktøjer, som kan overføres til hverdagens udfordringer

MODUL: Kend din type og få ny forståelse af dig selv og andre


MBTI Kend din typePræsentation af de fire MBTI/JTI dimensioner og præferencerne på en sjov og lærende facon. Du vil gennem forløbet opleve hvordan de enkelte præferencer kommer til udtryk i dagligdagen – både hos dig selv og andre

 • Hvad viser MBTI/JTI egentlig?
 • Præsentation af de fire dimensioner og de otte præferencer
 • Eksempler fra dagligdagen/virkeligheden
 • Selvscore - hvad er deltagernes egen vurdering?
 • Udlevering af deltagernes MBTI/JTI rapporter samt svar på eventuelle uklarheder
 • Deltagerne laver, på baggrund af deres selvscore og typeindikatoren, en best fit beskrivelse af deres præferencesammensætning
 • MBTI/JTI Øvelser og aktiviteter

Oplev nogle spændende timer om MBTI/JTI på vores inspirationsforedrag - klik her

På personaledagen kan MBTI/JTI bruge til at skabe læring og mere effektive teams - klik her

MODUL: Effektiv kommunikation

MBTI KommunikationAlle aspekter af din MBTI/JTI type påvirker din måde at kommunikere på, specielt når du er en del af en gruppe. Dette modul sætter derfor fokus på de elementer i typeteorien, der er særligt relevante i forhold til at forstå mere om din og andres kommunikationsstil. Desuden får deltagerne tips til, hvordan de generelt kan forbedre deres måde at kommunikere på.

 • Der sættes fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer i forbindelse med påvirkning og kommunikation
 • Hvordan foretrækker forskellige typer at kommunikere?
 • Identificering af forskellige verbale og nonverbale tegn på de otte MBTI/JTI præferencer
 • Måder hvorpå vi kan differentiere vores kommunikation og formidling til hver enkelt MBTI/JTI-type
 • Hvad kendetegner din egen type i kommunikationen med andre?
 • Øvelser og aktiviteter hvor deltagerne får mulighed for at øve sig i at genkende specifikke præferencer, og tilpasse deres kommunikation hertil
 • Hvordan kan deltagerne konkret imødekomme specifikke personer i den daglige arbejdssfære, med deres nye indsigt i MBTI/JTI præferencerne

Få mere information om vores MBTI og kommunikation - klik her

Kunderne siger:

"I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI. Det var helt fra starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage. Vi valgte også at få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os. De varmeste anbefalinger herfra."
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

MODUL: Team og forståelse af samspillet i en gruppe

MBTI TeamrollerMBTI/JTI kan give værdifuld indsigt vedrørende samspillet i grupper. På dette modul er der fokus på team-medlemmernes præferencer for at varetage specifikke roller i teamet. Vi arbejder bl.a. med Teamkompasset/ Teamdiamanten, der er en dynamisk metode, som synliggør hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Deltagerne får viden om Teamkompassets/ Teamdiamanten 8 teamroller, og hvordan de danner afsæt for den løbende udvikling af teamet.

Med Teamkompasset/teamdiamanten, og en tilhørende MBTI/JTI team rapport som omdrejningspunkt, er holdet optimalt rustet til at bygge en stærk gruppe, og håndtere selv de største udfordringer uden at bukke under for stress og uhensigtsmæssige løsninger.

 • Afdækning af dit teams type
 • Hvad er gruppens særlige præferencer og opmærksomhedsfelt specielt i relation til problemløsning
 • Håndtere – eller minimere potentielle blinde pletter
 • Maksimere de naturlige fordel der kommer af teammedlemmernes ligheder og forskelle
 • Øvelser og Aktiviteter hvor man oplever hvordan MBTI/JTI præferencerne styrer deltagernes måde at tænke og handle på når der skal samarbejdes med teamkollegaerne
 • Udvikle fælles og individuelle handleplaner med specifikke trin til at udvikle samarbejdet og forbedre både brede og dybde i opgaveløsningen

Få mere information om vores MBTI/JTI og teamudvikling- klik her

MODUL: Konflikter og udfordringer

MBTI KonflikthåndteringI et tæt samarbejde med andre er konflikter uundgåelige. Mennesker med forskellige psykologske typer kan opfatte konflikter på hver deres måde, reagere forskelligt på dem, og forsøge at løse dem på forskellig vis. Det er ikke konflikterne i sig selv, som virker nedbrydende, men den måde, de ofte (ikke) håndteres på. De fleste mangler de nødvendige færdigheder til at gå ind i konflikter og få løst op for dem. Håndteres de rigtigt, kan de få stor værdi for alle involverede parter. At kende til hinandens præferencer i relation til konfliktløsning er et godt hjælpeværktøj i relation til at bruge konflikterne konstruktivt, opløse potentielle fastlåste tilstande, og forbedre relationer, præstationer og arbejdsforhold.

Deltagerne får i dette modul en række redskaber og analysekompetencer til at gribe konflikter an på en konstruktiv måde:

 • Viden om fordele og ulemper ved konflikter
 • Kendskab til baggrunde for konflikter mellem forskellige mennesketyper, og hvordan forståelsesvanskeligheder, misforståelser og frustrationer kan undgås
 • Identificering af teammedlemmernes komfortniveau med konflikter
 • Identificering af typerelaterede konfliktområder
 • Viden om adfærd der kan fremme eller optrappe konflikter
 • Konfliktløsningsværktøj baseret på typeprofilerne (MBTI/JTI)
 • Udvikling af fælles og individuelle handleplaner, med specifikke trin til at forebygge og opløse konflikter

Få mere information om vores MBTI/JTI og konflikthåndtering - klik her


MODUL: Stresshåndtering og forebyggelse af stress

MBTI StressDer findes selvfølgelig hændelser og situationer, der objektivt set er stressende, men forskellige typer kan reagere meget forskelligt på den samme påvirkning. I yderste konsekvens kan noget, der stresser ét menneske, være afslappende eller inspirerende for andre, og vice versa. Deltagerne bliver undervist i typelære, som kan bruges til at synliggøre situationer, hvornår hver enkelt præferencetype typisk vil opleve stress, så situationerne kan undgås, eller arbejdet kan delegeres til andre typer der er bedre egnet til at håndtere netop den givne situation.

Deltagerne får redskaber og viden til at forebygge og håndtere stress med udgangspunkt i typedynamikken:

 • Typedynamikken og dens betydning for stressreaktioner
 • Identificering af typerelaterede stressfaktorer og stressreaktioner i forbindelse med både langvarig moderat stress og peak stress
 • Viden om hvordan både egne og andres stressreaktioner kan forebygges
 • Håndtering af forskellige typer i stressfulde situationer
 • Typerelaterede strategier for at genskabe den sunde balance
 • Individuel- og teamhandleplan for at forebygge og håndtere typerelateret stress

Få mere information om vores MBTI/JTI og stresshåndtering - klik her

MODUL: Skab større flow i hjernen

MBTI Hjerne flowHvad sker der i hjernen når forskellige mennesker oplever flow og hvad skal der til for at aktivere denne hjernemæssige tilstand for forskellige type profiler ?
Ved at sætte sunde og raske mennesker til at løse forskellige varierede opgaver har Dario Nardi målt deres hjerneaktivitet og fundet ud af at der er en stærk sammen hæng mellem hvordan vi benytter vores hjerne og vores typologiske præferencer
Nardi’s hjerneforskning viser at mennesker med forskellig typologi bruger deres hjerner fundamentalt forskelligt. Bl.a. er der stor forskel på hvad der skal til for at aktivere forskellige områder I hjernen afhængig af hvilken typen man tilhører. Det er ikke kun de enkelte områder af hjernen der bliver aktiveret forskelligt også måden vi anvender hele vores cortex (den tænkende del af hjernen)  på er væsentligt forskelligt afhængig af type.

Deltagerne får klarhed og konkrete værktøjer der giver mulighed for:

 • Hvordan forskellige typer har typiske kognitive favorit områder og behov for forskellige udfordringer og påvirkninger for at opleve flowtilstande i hjernen
 • Hvordan du bedre og mere effektivt kan medvirke til at skabe kreative flow tilstande hos dig selv og andre
 • Hvordan du kan øge engagement, hos dig selv og andre, ved at matche udfordringer med de hjernemæssige favoritområder
 • Den asynkrone og synkrone hjerne og hvordan disse hjernetilstande typisk opstår for forskellige typer

Få mere information om vores MBTI/JTI og neuroscience - klik her


MODUL: Håndtering af forandringer I teamet

 • Forståelse af forskellen på ydre forandringer og indre transitioner
 • Forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer og hvordan man bedst muligt støtter forskellige typer gennem forandringsprocessen
 • Med udgangspunkt i eget team identificere vi potentielle styrker og svagheder for forskellige typer i forbindelse med forandringsprocesser
 • Med udgangspunkt i eget team Identificer forskellige typers behov i forandringsprocesser
 • Hvordan kan vi som team bedst muligt støtte hinanden i  forandringsprocesser

Få mere information om vores MBTI/JTI og forandringsledelse - klik her
Tilbage til indhold