MBTI Teamdag - Medarbejderudvikling - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Spændende og lærerig Teamdag med fokus på kommunikation, samarbejde og typologi                              


Oplev en spændende og berigende teamdag med fokus på MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) og styrk samarbejdet og kommunikationen i teamet og indsigt så i kan løse jeres fælles udfordringer.

 
Vores erfarne MBTI certificerede facilitator guider jer gennem en spændende rejse ind i jeres personlige præferencer og adfærdsmønstre. Gennem interaktive øvelser og dialoger vil I opdage jeres unikke MBTI-profiler og få en dybere indsigt i, hvordan I bedst kan arbejde sammen som et team.

MBTI Teamdagen kombinerer læring og sjove aktiviteter for at sikre, at I får både nyttig viden og samtidig en god oplevelse. Vores erfaring viser, at når I engageres i spændende opgaver og aktiviteter bliver I mere bevidste om hinandens præferencer og adfærdsmønstre og læringsevne øges markant.

Vi udvælger aktiviteter hvor i har mulighed for at anvende jeres MBTI-indsigt i praksis og opleve, hvordan forskellige personlighedstyper kan samarbejde på den mest effektive måde. Gennem denne kombination af sjov og seriøsitet skaber vi en dybtgående og givende oplevelse for alle deltagerne.  

Vores team af erfarne MBTI certificerede facilitatorer sikrer, at I får mest muligt ud af jeres MBTI Teamdag. Vi skaber en atmosfære af tillid og åbenhed, hvor I trygt kan udforske og dele jeres personlige præferencer og adfærdsmønstre. I vil blive guidet gennem refleksioner og diskussioner, der vil styrke jeres forståelse for hinanden og jeres samlede teamdynamik.

MBTI Teamdag
 
Målet er at skabe en dag, hvor læring, relationer og den gode oplevelse for alle deltagerne er i fokus. Vi vægter den sociale interaktion og sørger for, at der er tid til refleksion og åben dialog. Dette giver jer mulighed for at dele indsigt, diskutere udfordringer og styrke jeres samarbejde på en positiv og konstruktiv måde så i kan nå jeres fælles mål.

Efter MBTI Teamdagen vil I gå derfra mange A-HA oplevelser, øget forståelse for jer selv og hinanden, samt konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen og samarbejdet i teamet. Vores facilitatorer vil også tilbyde opfølgning og support, hvis I ønsker at fortsætte udviklingen af jeres team.

Tag jeres team til næste niveau med vores inspirerende og lærerige MBTI Teamdag. Kontakt os nu for at designe og planlægge en skræddersyet dag, der passer til jeres behov og mål.

Formålet med vores MBTI teamdag er at:


 • Have en spændende og lærerig Teamdag med mange gode fælles oplevelser

 • Øge indsigt i egne og andres præferencemønstre gennem MBTI typerne.

 • Skabe øget bevidsthed om egne og andres foretrukne måde at samarbejde og kommunikere på.

 • Opnå forståelse for styrker og svagheder ved Teamets typekode i forhold til opgaver/udfordringer.

 • Fremme accept og respekt for menneskers ligheder og forskelligheder, således deltagerne kan anvende denne viden på den bedst tænkelige måde.

 • Skabe et fælles fundament for at kunne løse nuværende og fremtidige udfordringer.

 • Identificere typiske baggrunde for konflikter mellem forskellige mennesketyper og dermed minimere misforståelser og frustrationer.

 • Forbedre evnen til at kommunikere og samarbejde på en effektiv og engagerende måde.

 • Få konkrete fælles erfaringer, refleksioner og værktøjer, som kan anvendes til hverdagens udfordringer.

TeaMdag MBTI
 

MBTI teamdag forløbet i korte træk

 
 1. Før jeres Teamdag har I gennemført MBTI test, via link I har modtaget på mail.

 2. Vi starter med et oplæg om MBTI og personprofiler, hvor du og kollegaerne får konkret viden og praktiske værktøjer med jer.

 3. Undervejs på MBTI Teamdagen får I en række A-HA oplevelser og bliver udfordret i samarbejdet af lærerige, praktiske øvelser, som synliggør forskelle og ligheder i adfærden for personer med forskellige og ens MBTI profiler.

 4. Til sidst på MBTI Teamdagen vil vi ofte reflektere over teamdagens fælles oplevelser og dernæst i samspil tænke fremad

 5. Efter MBTI teamdagen er der mulighed for opfølgende refleksioner, opfølgningsmøder, individuel samt teamcoaching og generel support Dette hjælper med at opretholde momentum og sikre, at brugen af MBTI bliver en integreret del af jeres fremtidige daglige praksis.
 
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Flot involvering af os

Vores sommerseminar i juni 2023 skulle handle om os som individer og som team.

Øget indsigt i os selv som individer og som team skal bidrage til at forbedre vores evne til at skabe resultater.

Vi valgte NYMAND & VOGELIUS til at facilitere en dag sammen med os med afsæt i vores JTI-profiler, og hvad vi kan bruge dem til.

Peter Nymand og Fredi Vogelius gav os en god oplevelse og vigtig læring, som vi også fik råd til, hvordan vi kan arbejde videre med.

Gennemgangen af de fire dimensioner i JTI-modellen blev givet som et relevant og interessant samspil mellem korte indlæg med baggrund i en meget grundig præsentation, som vi fik udleveret og udendørs aktiviteter.

Peter og Fredi har tydeligt mange års erfaring med udvikling af såvel mennesker som hold.

De fremstår begge meget vidende og præsenterede JTI-modellen med flot involvering af os.

Jeg vil desuden gerne fremhæve den ro og det overblik Peter og Fredi udviste.

Derfor hermed min bedste anbefaling til NYMAND & VOGELIUS

Anette Eberhard
CEO & Managing Partner
Levende og spændende

I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI.

Det var helt fra
starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage.

Vi valgte også at
få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os.

De varmeste anbefalinger herfra.
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

Tilbage til indhold