OPQ32 - OPQ (Occupational Personality Qustionnaire)

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

OPQ (Occupational Personality Qustionnaire)


OPQ er en af verdens mest brugte personlighedstest inden for erhvervslivet og grundlaget for testen bygger på over 25 års studier i 20 lande og i 40 industrier.

OPQ er målrettet til at beskrive personers typiske adfærd og foretrukne arbejdsstil. Med OPQ får du brugervenlige rapportere med fokus på at give dig dybdeborende indsigt i testpersonernes nøgle kompetencer som du dernæst kan matche med kravene til forskellige positioner eksempelvis inden for ledelse, salg og projektledelse.

Resultaterne kan bruges til at bedømme, hvor godt testpersonen passer ind i et bestemt arbejdsrolle (eksempelvis som leder eller sælger), arbejdsmiljø og/eller team, og hvordan testpersonen vil præstere i jobbet og dermed leve op til de stillede forventninger herunder testpersonens udviklingspotentiale inden for bestemte kompetenceområder.

En af styrkerne ved OPQ er at man får indsigt i 32 psykologiske faktorer der så kombineres til forskellige Kompetencer der dernæst sandsynliggør en given adfærd. OPQ giver således dybdegående, valid og målrettet viden på forskellige niveauer og i forskellige rapportformer til gavn for både organisation som kandidat.

OPQ kan anvendes i en lang række kontekster som rekruttering, lederudvikling, teambuilding, talentudvikling, outplacement og karriereudvikling.

Vi bruger OPQ32 til at hjælpe organisationer med eksempelvis:

  • Identificere best-fit kandidater i forhold til specifikke stillinger og udvalgte kompetencer
  • Forbedrer kandidat hit raten
  • Identificerer lederpotentiale og fremtidige ledere
  • Evaluering af talent porteføljen eksempelvis I forbindelse med overtagelse/opkøb/ restrukturering
  • Sammensætningen af effektive teams – eksempelvis projekt teams
  • Salg (se eksempel på salgsrapport nedenfor)

OPQ er baseret på definitionen af personligheden som en persons typiske eller fortrukne adfærd, tænkemåde og følelser og er centreret omkring fire hovedområder:

  1. OPQ Relations domænet: Hvordan en person relatere sig til andre herunder faktorer som indflydelse, empati og kontakt til andre
  2. OPQ Tænke domænet: Hvordan en person generelt tænker herunder faktorer som fremadtænkende, kreativitet og forandring samt tilgang til analyse m.m.
  3. OPQ Følelses domænet: Kendetegnet ved faktorer som tillidsfuld, bekymret, hårdfør m.m.
  4. OPQ Dynamik domænet: Kendetegnet ved faktorer som energi, konkurrenceorienteret og beslutsomhed

OPQ testen forgår ved at testpersonen tager stilling til, hvorvidt han/hun er enig eller uenig i forskellige udtalelser og dernæst vælger, hvilket udsagn der er mest og mindst ham/hende.


Kan kombineres med MQ Motivationsanalysen så man både får indblik i personens personlighed, kompetencer og motivation

Eksempler på rapporter

OPQ - Salgsrapporten

Salgsrapporten bruges når der skal udvælges eller udvikles til salgsrelaterede roller som eksempelvis teknisk salg, salg af komplekse kundeløsninger og/eller Key Account Mangement.
Rapporten er opdelt i tre områder

Salgsgrundlag – hvor der fokuseres på faktorer som er vigtige for salgseffektiviteten i de fleste salgssituationer


Motivation – hvor der fokuseres på motivatorer, som kan påvirke salgseffektiviteten og dermed succesraten. Motivatorer afgør hvor megen energi den enkelte vil lægge i en stilling og hvad der kan understøtte denne energi


Salgsprocessen – hvor der fokuseres på faktorer som er vigtige i en typisk salgsproces. Her angives et individs sandsynlige effektivitet på otte kritiske trin i salgsprocessen. En forståelse af en persons naturlige styrker i en salgsproces kan gøre det nemmere at afgøre i hvilket salgsmiljø vedkommende vil være mest effektiv og hvordan man bedst kan understøtte dette gennem eksempelvis coaching og uddannelse

Ring til Peter Nymand på tlf: 3681 3182 eller e-mail, for at få yderligere informationer.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold