Samspilsanalyse

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold
Samspilsanalyse

Samspillet er et resultat af den indbyrdes relation som gruppe medlemmerne har med hinanden, den måde vi kommunikerer med hinanden på og den måde hvorpå lederskabet kommer til udtryk på et givet tidspunkt i gruppens liv. Samspilsanalysen fortæller en historie om gruppemedlemmernes oplevelse af teamets måde at være sammen på.

Værktøjet kan bl.a. hjælpe med at flytte en ikke samspillet gruppe i retning mod at blive et velfungerende og effektivt team ved at sætte fokus på konstruktive og destruktive processer i en gruppe baseret på gruppemedlemmernes oplevelser. 


Form
Analysen anvendes typisk i grupper/afdelinger på 5 - 20 personer. Det enkelte medlem udfylder et anonymt spørgeskema. Ud fra en ordliste på 100 ord vælges min. 15 ord til beskrivelse af gruppens samspil indenfor de sidste 2-3 måneder. Besvarelserne indgår i en faktoranalyse, der afslører et billede af samspillet i gruppen fordelt på syv overordnede faktorer. Samspilsanalysen er et professionelt og praktisk dialog værktøj som hjælper gruppen til at synliggøre nuværende udfordringer og fremtidige indsatsområder.

Hovedkonklusionerne bliver præsenteret grafisk for gruppen og holdt op mod resultaterne fra andre arbejdsgrupper.

Grafisk præsentation

  1. Overordnet samspils profil. En overordnet profil af gruppens samspil fordelt på syv overordnede faktorer og holdt op mod andre arbejdsgrupper som er en del af database grundlaget.
  2. En profil af det nuværende samspil er områder som karakteriserer det nuværende samspil.
  3. En profil af det ønskede samspil er områder som gruppen peger på vil være ideelle i det fremtidige samspil.
  4. Afviklingsområder er områder som gruppen har peget på der er uhensigtsmæssige i det nuværende samspil.
  5. Udviklingsområder er områder som skal i fokus hvis gruppen skal udvikle det ønskede samspil.
  6. Fastholdelses områder er områder som allerede er hensigtsmæssige og som gruppen ønsker at bevare i det fremtidige samspil.

Efterfølgende udarbejdes en fyldestgørende rapport, med fokus på de områder, hvor der er behov for forøget ledelses- og medarbejderfokus. Rapporten vil indeholde anbefalinger til relevante indsats- og opfølgningsområder.

Vi anvender desuden ofte samspilsanalysen på vores teamudviklings forløb hvor resultaterne indgår som et vigtigt element i dialogen omkring gruppens fortsatte udvikling.

Kontakt os for yderligere information - klik her: Nymand og Vogelius
Få mere information
Peter Nymand

Fredi Falk Vogelius

Du kan få mere information om hvordan vores samspilsanalyse kan øge samspillet i dit team.

Send en mail til:
info@nymand-vogelius.dk
Tilbage til indhold