Samspilsanalyse

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Samspilsanalyse – en analyse der hjælper teamet med at få fingeren på pulsen


Samspilsanalysen er et godt værktøj til at fremme positiv udvikling og forbedre samarbejdet i et team.

Samspillet i et team er dybt påvirket af de indbyrdes relationer mellem gruppemedlemmer, måden kommunikationen foregår på, og hvordan lederskabet manifesterer sig i gruppen på forskellige tidspunkter i teamets livscyklus. Samspilsanalysen tjener som et redskab til at afdække og forstå disse elementer. Den fortæller historien om, hvordan gruppemedlemmerne oplever og deltager i teamets samarbejde.

Samspilsanalyse

Dette værktøj er værdifuldt, fordi det kan hjælpe med at transformere en gruppe, der ikke fungerer harmonisk, til et velfungerende og effektivt team. Det opnås ved at fokusere på de konstruktive og destruktive processer i gruppen, baseret på gruppemedlemmernes egne oplevelser og perspektiver. Ved at identificere og arbejde med disse processer kan teamet arbejde mod at styrke de positive elementer og minimere de negative, hvilket fører til en forbedret gruppedynamik og samarbejde.

Samspilsanalysen fungerer som et spejl, der giver teamet mulighed for at se sig selv i en reflekterende kontekst. Denne selverkendelse og bevidsthed om, hvordan teamet fungerer sammen, er afgørende for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø. Gennem analyse, refleksion og handling kan teamet arbejde på at opbygge stærke relationer, forbedre kommunikationen og udvikle gode normer og en effektiv ledelsesstil, der passer til gruppens behov på et givet tidspunkt.

For at få mest muligt ud af samspilsanalysen er det vigtigt at følge en systematisk tilgang, der typisk involverer følgende trin:

1. Form og mål:
 • Samspilsanalysen anvendes normalt i grupper eller afdelinger med 5-20 personer.
 • Hvert medlem udfylder et anonymt spørgeskema, hvor de vælger mindst 15 ord fra en ordliste på 100 ord til at beskrive gruppens samspil inden for de seneste 2-3 måneder.

2. Dataindsamling og faktoranalyse:
 • Besvarelserne  fra spørgeskemaerne indgår i en faktoranalyse, der afslører et billede af samspillet i gruppen fordelt på syv overordnede faktorer.
 • Denne  analyse hjælper med at skabe en objektiv forståelse af, hvordan gruppen fungerer sammen.

3. Grafisk præsentation:
Resultaterne præsenteres grafisk for gruppen.

Dette omfatter:

 • En overordnet profil af gruppens samspil fordelt på de syv overordnede faktorer, sammenlignet med andre arbejdsgrupper i en database.
 •  
 • En profil af det nuværende samspil, der identificerer områder, der karakteriserer det aktuelle samarbejde.
 •  
 • En profil af det ønskede samspil, som gruppen angiver som ideelle for fremtidigt samarbejde.
 •  
 • Områder, der kræver forbedring (afviklingsområder), og områder, der bør prioriteres for udvikling (udviklingsområder).
 •  
 • Områder, der allerede fungerer godt og skal fastholdes i fremtidigt samarbejde (fastholdelsesområder).

4. Rapport og anbefalinger:

 • En fyldestgørende rapport udarbejdes, der fokuserer på områder, hvor der er behov for øget ledelses- og medarbejderfokus.
 • Rapporten indeholder også anbefalinger til relevante indsats- og opfølgningsområder.

5. Integration i teamudviklingsforløb:

Resultaterne fra samspilsanalysen kan integreres i teamets udviklingsforløb som et vigtigt element i dialogen om gruppens fortsatte udvikling. Dette kan hjælpe med at skabe en bevidsthed omkring udfordringer og styrker og fremme en kultur med konstant forbedring og samarbejde. Når samspilsanalysen er gennemført, og resultaterne er blevet præsenteret for teamet, er det derfor afgørende at forstå, hvordan disse resultater kan omsættes til konkrete handlinger og forbedringer i teamets samarbejde.

Her er nogle måder, hvorpå samspilsanalysen kan integreres i et teamudviklingsforløb:

 1. Dialog  og forståelse: Samspilsanalysens resultater bør være udgangspunktet for en åben og ærlig dialog i teamet. Teammedlemmerne bør have mulighed for at dele deres perspektiver og følelser omkring resultaterne. Dette skaber forståelse og empati mellem medlemmerne og giver plads til at adressere eventuelle bekymringer eller misforståelser.

 2. Fokus på udviklingsområder: Identificeringen af udviklingsområder i samspilsanalysen giver teamet en klar retning for, hvor der skal arbejdes  på forbedringer. Teamet bør udvikle konkrete handlingsplaner for at adressere disse områder, herunder tidsplaner og ansvarlige personer.

 3. Fastholdelse af styrker: Samspilsanalysen fremhæver også områder, hvor teamet allerede fungerer godt. Det er vigtigt at anerkende og fastholde disse styrker, da de udgør grundlaget for teamets positive udvikling.

 4. Udviklingsaktiviteter: Teamet kan integrere resultaterne fra samspilsanalysen i deres trænings- og udviklingsaktiviteter. Dette kan omfatte workshops, teambuilding-øvelser eller coaching, der er designet til at forbedre specifikke samarbejdsevner og adressere udfordringer.

 5. Kontinuerlig opfølgning: Samspilsanalysen er ikke en engangsøvelse. Det er vigtigt at fortsætte med at overvåge teamets fremskridt, evaluere, om de implementerede forbedringer har den ønskede effekt, og foretage eventuelle nødvendige justeringer. Det er også afgørende, at ledelsen støtter og engagerer sig i de nødvendige ændringer og skaber en kultur, hvor ærlig feedback og kontinuerlig forbedring opmuntres og værdsættes.

Samspilsanalysen er et værdifuldt værktøj til at katalysere positiv forandring og forbedring i teamet. Ved at integrere analysens resultater i teamudviklingsforløbet kan teamet skabe en kultur med kontinuerlig forbedring, øget samarbejde og bedre præstationer.

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold