360 graders feedback - Wave Performance 360 graders feedback

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

360 graders feedback fra Saville


360 graders feedback360 graders feedback – suverænt testværktøj til personlig udvikling


Anvend Savilles 360 graders feedback værktøjer og afdæk, hvordan en person vurderer sig selv, sammenlignet med hvordan vedkommende opleves af andre.

 • Sætter fokus på styrker og identificerer ’blind spots’
 • Afdækker personens aktuelle performance og potentiale
 • Giver inspiration til udarbejdelse af relevant udviklingsplan

Vi tilbyder to forskellige 360 graders feedback vurderingsværktøjer fra Saville, der viser præcist, hvordan en person vurderer sig selv, bliver vurderet af andre, og hvordan vurderingen er i forhold til en sammenligningsgruppe. Vurderingsværktøjerne bidrager dermed til at hjælpe vedkommende til at erkende forskelle mellem egen vurdering af præstation og andres oplevelse af præstation.

Wave Performance 360 graders feedback

På baggrund af de 36 Wave kompetencer viser Wave Performance 360 rapporten, hvordan personen vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. Rapporten findes med og uden vurdering af færdigheder.

Rapporten giver mulighed for, at de forskellige respondentgrupper kan give fokuspersonen yderligere og mere konkret feedback via fritekst.
Rapporten findes med og uden vurdering af færdigheder.

Anvendes til:

 • Personlig udvikling
 • Coaching
 • Lederudvikling
 • Struktureret og indsigtsfuld feedback

Der er fem bedømmerkategorier: Nærmeste leder(e), fokuspersonen, medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter.
Rapporten giver et overblik over forskellige bedømmergruppers vurdering af, hvor effektiv fokuspersonen er inden for 39-45 områder. Vurderingen er baseret på en 7-punktskala.

360 grader feedback kan anvendes alene eller sammen med Wave® Styles Spørgeskema. Kombinationen af 360 grader spørgeskemaet og Wave® Styles kan hjælpe fokuspersonen til at forstå og få indsigt i forskelle mellem, hvordan personen vurderer sig selv, og hvordan personen opleves af de forskellige bedømmergrupper. Hvor er der overensstemmelse, og hvor er der diskrepans? Denne viden er værdifuld i forhold til at sætte ind på kritiske områder samt udnytte det fulde potentiale.
Læs mere her

Wave Leadership Impact 360 graders feedback

360 graders ledervurderingWave Leadership Impact 360 graders feddback fokuserer på, hvordan en person/leder vurderer sig selv sammenlignet med, hvordan vedkommende opleves af andre. På 18 ledelsesstile og 9 ’impact’-områder giver rapporten et organisatorisk perspektiv på ledelsesmæssig impact og indhenter feedback fra en række nøgleinteressenter og deres vurdering af personens/lederens ledelsesstile og impact.

Giver detaljeret indsigt i relation til 18 ledelsesstile og 9 ledelsesmæssige ’impact’-områder baseret på feedback fra en række nøglepersoner. Stærkt værktøj til vurdering af ledere og personer med projektlederansvar.

Anvendes til:

 • Personlig udvikling
 • Coaching
 • Lederudvikling
 • Struktureret og indsigtsfuld feedback

Leadership Impact 360 rapporten er direkte tilpasset Savilles 3P Leadership Impact Model: Professional, People & Pioneering, som repræsenterer de tre vigtigste tilgange til effektiv ledelse.

360 graders feedback - 3p leadership model

Rapporten giver mulighed for, at de forskellige respondentgrupper kan give fokuspersonen yderligere og mere konkret feedback via fritekst.

Leadership Impact Ekspertrapporten er direkte koblet til Impact 360, og kombinationen af disse rapporter er derfor et yderst stærkt ledelsesmæssigt udviklingsværktøj, der giver et detaljeret overblik over ledelse på tværs af impact, potentiale og performance.

Ring til Fredi Falk Vogelius på tlf: 4050 3911 eller e-mail, for at få yderligere informationer.
Tilbage til indhold