MBTI test - MBTI profil - MBTI personprofiltesten - typeforståelse

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

MBTI Trin l - giver dig større indsigt i dig selv og andre


MBTI Trin I

Er du parat til at gi' dig selv og dit team et ordentligt skub fremad med MBTI?


MBTI - Myers-Briggs Type Indikator er et af verdens mest anvendte udviklingsredskaber, og en af de mest kendte og troværdige personlighedsværktøjer på markedet. Ved at kategorisere personligheder i 16 forskellige typer, gi'r MBTI dig og dit team værdifulde redskaber til at styrke kommunikationen og samarbejdet.


MBTI testen kan hjælpe jer med at få en dybere forståelse af, hvem I er som personer og kolleger, og samtidig styrke sammenholdet og samarbejdet i jeres team og organisation. At arbejde med MBTI sammen med sine kolleger på en aktiv, spændende og engagerende måde er en gylden mulighed for at knytte stærkere bånd i teamet, få øje på flere muligheder sammen og at udnytte potentialet til at skabe et team, hvor man både trives og kan præstere på en gang.

MBTI Team

Optimer teamsamarbejdet med en MBTI-test:


I en konkurrencepræget verden er effektivt samarbejde afgørende. Vores målrettede MBTI-workshops hjælper dig og dit team med at opdage og udvikle styrker, fremme samarbejde og skabe et miljø hvor man både trives og præsterer på en gang

Med en MBTI test kan vi skræddersy en effektiv team dag med fokus på typologi, kommunikation og samarbejde der hjælper dig og dit team med at opdage og udvikle jeres styrker og lære at arbejde godt sammen, selv når I er forskellige i personlighed og arbejdsstil.

Med vores MBTI test og workshops får I værktøjerne til at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle trives og bidrager til organisationens succes. Vi har mange års erfaring med at arbejde tæt sammen med vores kunder for at forstå de unikke behov og med hjælp af MBTI sammensætte en workshop, der er målrettet til jer og jeres team. Det vil give jer en dybere forståelse for, hvordan I kan drage fordel af de forskellige personlighedstyper og styrker, som hver enkelt medarbejder bringer til bordet.

Vores MBTI-workshops er nøglen til at styrke båndene mellem kolleger og skabe en kultur, hvor alle føler sig værdsat og engageret i deres arbejde. Oplev, hvordan dette kan føre til øget produktivitet, højere medarbejdertilfredshed og et bedre arbejdsmiljø for alle. Lad os sammen skabe en arbejdsplads, hvor både du og dit team kan trives og nå nye højder!

De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de forskelle, der definerer os. MBTI® er en metode, der giver en god forståelse for egen og andres persontype, og det kan integreres i mange forskellige udviklingsprocesser, både i relation til personlig udvikling og ledertræning, men også i relation til teamudvikling, konfliktløsning, kortlægning af gruppeprocesser osv.

Dette kan en MBTI-test gøre for dig som person:


  • Dybere selvindsigt: Lær dine styrker, svagheder og hvad der driver dig bedre at kende.
  • Bedre kommunikation: Lær hvordan du snakker med forskellige personlighedstyper og forbedrer relationerne på arbejdspladsen.
  • Personlig udvikling: Find ud af, hvor du kan vokse og udvikle dig, og få praktiske redskaber til at nå dine mål.
  • Karrierevejledning: Få indsigt i, hvilke arbejdsområder og karrieremuligheder der passer bedst til din personlighedstype.

Dette kan en MBTI-test gøre for dig som leder af en afdeling:


  • Effektivt teamarbejde: Forstå dit teams unikke sammensætning og lær, hvordan du kan udnytte de forskellige styrker og personlighedstyper til at skabe et velfungerende team.
  • Tillid og sammenhold: Skab et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret for deres bidrag.
  • Konflikthåndtering: Få redskaber til at identificere og løse konflikter på en konstruktiv måde, der fremmer samarbejde og forståelse.
  • Ledelsesudvikling: Bliv en mere empatisk og effektiv leder ved at forstå, hvordan du kan tilpasse din ledelsesstil til de forskellige personlighedstyper i dit team.

Mange virksomheder og organisationer bruger MBTI testen i forbindelse med en personaledag/afdelingsseminar for derigennem at skabe større forståelse og indsigt i hinandens forskellighed - og skabe arbejdsglæde.

Tag kontakt til os og få et uforpligtende møde for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at nå nye højder gennem MBTI.

Vores erfarne MBTI-konsulenter vil målrette et MBTI forløb specifikt til din organisations behov og sikre en inspirerende og lærerig oplevelse for alle deltagere.
Kickstart dit teams produktivitet med vores MBTI forløb
 
Vi arbejder som konsulenter med MBTI testen i mange forskellige sammenhænge, som fx teamudvikling, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, effektiv kommunikation, stresshåndtering m.m.

Kommunikation

MBTI kommunikation

Vi sætter fokus på kommunikation og MBTI, så du forstår din egen og andres kommunikationsstil.
Teamroller

MBTI Teamroller

Du vil forstå de 8 teamroller i MBTI og hvordan du kan bruge denne viden til at udvikle dit team.
Kend din type

MBTI Kend din type

Du vil gennem forløbet opleve, hvordan du kan bruge forståelsen af MBTI i din dagligdag.
Stresshåndtering

MBTI Stress

Du lærer at bruge dig selv og dine MBTI præferencer, så du kan have travlt, uden at få stress.
MBTI Trin 2Kan du ikke lide, at blive sat i bås i en af 16 kasser?

Konflikthåndtering

MBTI konflikthåndtering

Du får et konflikt-løsningsværktøj baseret på MBTI, der kan opløse og forbygge konflikter.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
MBTI - Typeforståelse hvad er MBTI
MBTI guide, find din egen type og brug dine præferencer effektivt.
MBTI på jobbet. Hvordan kan jeg bruge MBTI i min afdeling/team så vi bliver mere effektive sammen.
MBTI Trin I
MBTI® – de 4 dimensioner i personlighedstyper

Personlighedsmodellen, der arbejdes med i MBTI®, er baseret på 4 dimensioner:
1. Din kilde til energi – E (Ekstrovert) eller I (Introvert)

MBTI profil E-IDen første dimension i MBTI profilen viser, hvorfra du henter din primære energi. Hvis du fortrinsvis henter din energi i den ydre verden, sammen med andre mennesker, ved at udføre handlinger og tale, kaldes den E (Ekstrovert). Hvis du primært lader op i selskab med dig selv, i den indre verden, ved tænkning og refleksion, kaldes den I.

Som nævnt tidligere vil du sikkert kunne genkende alle disse elementer i dig selv, og vi oplever situationer, hvor den ene eller den anden adfærd er mest hensigtsmæssig. Hvis du kommer til en sammenkomst, vil du ofte hurtigt kunne spotte, hvem der er E-typer. Det er dem, der taler i større grupper til mange, hvorimod man ofte vil se I-typerne sidde og tale sammen to og to, eller de sidder og betragter det, der foregår omkring dem. Hvis du er til møder, vil du kunne opleve, at dem, der først stiller spørgsmål, er E-typerne, og senere hen i mødet begynder I-typerne så at stille mere indgående spørgsmål.

Forskellen mellem ekstroverte og introverte typer ses mest, når der er et ægte frit valg, men vi befinder os ofte i arbejds­situationer eller private sammenhænge, hvor vi handler ud fra de gældende normer og regler. For at kunne finde din type skal du derfor se på dit liv som helhed og spørge dig selv, hvad du foretrækker at gøre, når du selv kan vælge. Her er det vigtigt, at det er noget, du rent faktisk gør – og ikke blot noget, som du tænker på at gøre.


2. Din måde at indsamle informationer – S (Sansning) eller N (iNtuition)

MBTI profil S-NDen anden dimension i MBTI profilen handler om din måde at få informationer på - perception. Søger du ofte faktuel information, altså fakta og detaljer, kaldes det S (Sensing) – fremover beskrevet med der danske ord Sansning. Forsøger du derimod at kæde informa­tionerne sammen og se mønstre og større sammenhænge, kaldes dette N (iNtuition). (Her bruges bogstavet N for ikke at skabe forvirring i forhold til Introvert).

For at finde din præference kan du naturligvis få lavet en MBTI test, men du kan også spørge dig selv, hvilke artikler du bedst kan lide at læse. Er det oftest artikler, der diskuterer, hvordan tingene kan udvikle sig, og hvilke muligheder det giver (N), eller er det artikler, der leverer grundige analyser af tingene, som de er her og nu (S)? Mennesker med S-præference bliver ofte utålmodige, hvis der diskuteres for længe frem og tilbage, om hvad der skal gøres. Man hører dem ofte sige: ”Skal vi ikke se at komme i gang med at gøre det – så hvem gør hvad og hvornår?” Hvorimod mennesker med N-præference bruger lang tid på at diskutere de fremtidige muligheder, før de går i gang med det konkrete arbejde. På arbejdet hører du ofte N-typerne tale om, hvad tingene kan udvikle sig til, og hvis S-typerne beder om at høre noget konkret, bliver N-typerne ofte lidt undvigende i blikket og giver udflydende svar.


3. Din måde at træffe beslutninger – T (Tænkning) eller F (Følen)

MBTI profil T-FDen tredje dimension i MBTI profilen handler om, hvordan du træffer beslutninger. Nu har du indsamlet en mængde informationer, og du skal tage en beslutning om, hvad der skal gøres. Støtter du dig fortrinsvis til din logik og objektive overvejelser, så kaldes det T (Tænkning). Hvis du lægger mere vægt på holdninger og værdier, så kaldes det F (Følen). Det bør understreges, at F-dimensioner ikke skal forstås, som om man kun har fokus på følelser og stemninger, men i denne model betyder det mere, at man har en personlig holdning, til hvad der er ”rigtigt” og ”forkert”.

Her kan det være en stor hjælp at spørge sig selv, hvordan man svarer, hvis man bliver bedt om at tage stilling til noget bestemt. Hvis man har en klar T-præference, vil man ofte svare med mange og lange forklaringer for og imod, inden man giver sin holdning til kende. Spørger man en person med en klar F-præference, vil personen som regel melde klart ud, hvad hans synspunkt er og vil ikke komme med mange og lange forklaringer først. Når man hører T-typer diskutere noget, vil man ofte høre logiske og økonomiske argumenter for det ene eller det andet. Hvis F-typer diskuterer det samme emne, vil diskussionen ofte gå på, hvordan en given beslutning vil påvirke samarbejdet eller den gruppe af mennesker, der bliver berørt af beslutningen. Igen kan man ikke sige, at vi kun er T- eller F-typer - vi bruger både Tænkning og Følen, når vi skal træffe beslutninger og gøre vores valg i livet. Du skal derfor se på, hvordan du foretrækker at træffe beslutninger, hvis du har et frit valg.


4. Din livsstil – J (Judgement / Vurderende) eller P (Perceiving / Opfattende)

MBTI profil J-PDen sidste dimension i MBTI profilen viser, hvilken livsstil du foretrækker - den mere organiserede eller den mere fleksible. Hvis du bedst kan lide at organisere dit liv og planlægge tingene, kaldes det J (Judgement) – fremover beskrevet med der danske ord Vurderende. Hvis du derimod bedst kan lide at have alle muligheder åbne indtil sidste øjeblik og oplever planer som en spændetrøje, kaldes det P (Perceiving) – fremover beskrevet med der danske ord Opfattende.

Du oplever tit J-typer som personer, der ønsker at træffe beslutninger, om hvad der skal gøres, hvornår og hvem der skal gøre det. Dette kan for nogle typer blot dreje sig om beslutninger for dem selv, mens nogle også gerne vil beslutte for andre og dermed bestemme, hvordan andre skal gøre tingene. P-typerne kan opfattes som mere under­søgende og spontane – her betyder det ikke så meget, hvordan og hvornår noget bliver gjort. Derfor oplever man ofte, at P-typerne laver tingene færdige i sidste øjeblik, mens J-typerne har lagt en plan, som de følger, og derfor ofte er færdige med opgaven i god tid. J-typerne bliver gerne irriterede over at blive afbrudt, hvis de arbejder med noget, mens P-typerne vil benytte en afbrydelse som en kærkommen lejlighed at lave noget andet end det, de sidder med lige nu. Hvis du arbejder på at blive færdig med et projekt, kan du som J-type ofte komme ud for, at en person, der er en P-type, kan komme med forslag til at ændre fundamentale ting i projektet, dagen før det skal være færdigt – fordi det vil give flere muligheder fremover.


Efter at du har lavet en MBTI test, handler det om at kunne genkende typerne.

Jeg har i det følgende beskrevet de enkelte dele i MBTI profilen, sådan som du ofte vil opleve dem komme til udtryk i dagligdagen – både hos dig selv og andre.

E - Ekstroverte typer                                          
 
MBTI ekstrovert
Du oplever ofte disse E-typer fra MBTI testen som meget talende mennesker, der spreder energi og vækker entusiasme hos andre. De tænker som regel ikke så længe over dit spørgsmål, men giver dig et hurtigt svar. De fokuserer generelt på mennesker og ting omkring sig. Er du til et møde, vil du ofte se dem i diskussion med en større gruppe. Sender du e-mail til dem, får du sandsynligvis korte svar, da de foretrækker at kommu­nikere ansigt til ansigt. De vil ofte snakke sig frem til en konklusion under et møde frem for at tænke over den alene, da de tænker bedst, når de taler. De må ofte søge at dæmpe deres udtryksiver, så de mere introverte i gruppen kan komme til udtryk.

I – Introverte typer
 
MBTI introvert
Du oplever ofte disse I-typer fra MBTI profilen som de mere stille typer, der lukker sig inde med deres energi og entusiasme, og de har som regel behov for at tænke længe, før de svarer. Deres fokus er generelt på idéer og tanker. Under møder vil du ofte se dem sidde for sig selv eller fordybet i en samtale med en enkelt person. Sender du e-mail til dem, får du sandsynligvis et længere og mere uddybende svar, end du får fra de ekstroverte, da de ofte foretrækker skriftlig kommunikation frem for at kommu­nikere ansigt til ansigt. Hvis de fremlægger noget på møder, vil det ofte være idéer, de på forhånd har brugt tid på tænke igennem. De må derfor søge at komme hurtigere på banen, hvis ikke de ekstroverte skal sætte sig på diskussionen, og hvis de vil have deres gennemtænkte synspunkter bragt frem, inden mødet er afsluttet.

S - Sansebaserede typer                               
 
MBTI s-typer
Når disse S-typer fra MBTI testen fremlægger noget, vil de ofte starte med fakta og konkrete eksempler og fortælle, hvordan de kan bruges i praksis. Deres forslag vil blive fremlagt med mange detaljer. Idéerne vil som regel være realistiske og baseret på konkret erfaring. Deres løsningsforslag til de problemer, der eventuelt kan være opstået, vil ofte være umiddelbart anvendelige og kan gennemføres her og nu. Løsningerne vil dog ikke altid være innovative og fremtids­orienterede. Personer med S-præference vil ofte være gode til at forbedre nogle af de løsningsforslag, der fremkommer inden for de aftalte rammer. Du vil sikkert også opleve, at det er disse personer, der sikrer, at den fastsatte dagsorden bliver fulgt på møderne.

N – iNtuitions typer
 
MBTI N-typer
Når disse N-typer fra MBTI profilen fremlægger noget, vil de ofte starte med ”det store billede” og udstikke et perspektiv først, der hurtigt kobles til de fremtidige muligheder og udfordringer for afdelingen eller organisationen som helhed. De stoler ofte på deres indsigt og fantasi og forsøger at skabe basis for en stimulerende drøftelse af tingene. Deres løsningsforslag til de problemer, der kan opstå, kan være kreative og usædvanlige og ikke altid umiddelbart anvendelige, da de ofte er mere fremtidsorienterede. Du vil sikkert også opleve, at det er disse personer, der ofte er med til at bryde dagsordenen, da de i højere grad opfatter den som et udgangspunkt for diskussionen og ikke så meget som noget, der skal følges til punkt og prikke.

T – Tænke typer                            
 
MBTI T-typerNår disse T-typer fra MBTI testen fremlægger noget, er det ofte kort og koncist, og de vil have undersøgt fordele og ulemper ved hvert alternativ. Deres måde at fremlægge forslagene på er gerne intellektuelt betonet, kritisk og objektiv, og hvis de skal overbevises om, at tingene kan gøres anderledes, kræves der tilsvarende logiske og upersonlige argumenter, før de vil tage det med i deres overvejelser. De lægger gerne ud med at forklare målet og hensigten med deres forslag, og hvis de skal engageres i andre opgaver end dem, de havde forestillet sig, skal der ofte bruges en del tid under mødet til at motivere dem. De betragter gerne de menneskelige faktorer som noget, der først skal tages med i betragtning til sidst, når de mere faktuelle ting er besluttet.

F – Føle typer
 
MBTI F-typerNår disse F-typer fra MBTI profilen fremlægger noget, forsøger de ofte at gøre det på en måde, så de bliver opfattet som sociale og imødekommende personer. Deres forslag vil være præget af, at de har undersøgt, hvordan deres løsningsforslag påvirker de involverede parter, og hvis de skal overbevises om andre løsninger, skal disse fremlægges på en entusiastisk måde med fokus på, hvordan de nye løsninger vil gavne parterne. De præsenterer ofte først det, som alle kan være enige om. Hvis de skal engageres i andre opgaver end dem, de havde tænkt sig, skal disse ofte indeholde elementer, som engagerer dem personligt. De betragter tit de logiske og objektive faktorer som noget, der først skal tages med i betragtning til sidst, når der er taget hensyn til de menneskelige faktorer.

J – Vurderende typer  (Judgement)
 
MBTI J-typePersoner med J-typetræk sætter ofte pris på planer med stramme tidsfrister. De bryder sig ikke om, hvis der sker overraskelser i forhold til den vedtagne plan, så de vil derfor orienteres hurtigt om ændringer. De forventer som regel, at andre omkring dem gennemfører tingene til aftalt tid, og de giver ofte klart udtryk for deres standpunkter og beslutninger. Når man høre dem tale, snakker de om resultater og indfrielse af mål, og ved møder vil de være fokuseret på de opgaver, der skal udføres.

P – Opfattende typer (Perception)
 
MBTI P-typePersoner med P-typetræk holder af at diskutere planer, og det kan være svært at få dem til at acceptere en stram tidsplan, da de holder af overraskelser undervejs og gerne vil ændre på den vedtagne plan. De forventer som regel, at andre omkring dem tilpasser sig den umiddelbare situation. Når de fremlægger synspunkter, skal de som regel betragtes som foreløbige. Når man hører dem tale, snakker de ofte om alternativer og muligheder, og ved møder vil de være mere fokuseret på værdien af processen.

Tilbage til indhold