Performance analyse - 360 graders performance feedback

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Performance feedback - 360° analyse


En 360° analyse fungerer som et spejl på hvordan dine medarbejdere, kolleger og leder oplever dig som leder i hverdagen. 360° feedback analysen kan enten stå alene eller i sammenhæng med et af vore psykometriske (profilværktøjer) værktøjer som DISC, MBTI/JTI og Wave Professional Styles.


Feedback fra en enkelt kilde er sjældent omfattende nok til at blive anset for at være substantiel og af tilstrækkelig kvalitet til at gøre en afgørende forskel.

360° feedback er derfor i stigende grad blevet populær, fordi den sammenkæder kvalitativ feedback fra flere kilder til vedligeholdelse / forbedring af præstationerne, som et essentielt grundlag for den personlige udvikling.

Formålet med en 360° feedback er således at bringe feedbacken et skridt videre ved at involvere en række personer i processen.

Vores 360° analyse er et let tilgængelig webbaseret værktøj, der giver objektiv og nyttig feedback fra en række personer i organisationen, såsom kolleger, ledere, medarbejdere og personer udenfor som f.eks. kunder eller leverandører. 360° feedback analysen gør det muligt at få systematisk feedback på en velorganiseret måde, samtidig med at anonymiteten er sikret for alle observatører undtagen chefen, som ikke er anonym.

360° lederfeedback

360° Lederfeedback er en rapport som giver dig kvalitativ feedback på en række områder der er essentielle for at få succes som leder, såsom drive, samarbejde, motivation, kommunikation, forretningssans med mere. 360 graders Lederfeedback er en effektiv og fleksibel vej til at synliggøre og implementere lederadfærd, der følger og er i overensstemmelse med virksomhedens kultur, værdier og forretnings strategi.


Med 360° lederfeedback får du mulighed for at skræddersy spørgeskemaerne til jeres behov ved at vælge fra otte skabeloner eller ved at skabe dit eget skema fra grunden vha. vores 31 kompetencer, der kan redigeres, så de passer dine behov. Ved at skræddersy 360° spørgeskemaet så det passer jeres organisation, sikrer du, at trænings- og udviklingsindsatser er målrettet de områder, der kan gøre en virkelig forskel i din virksomhedslederskab og dermed organisatorisk performance.

360° lederfeedback giver dig mulighed for:

 1. At udvikle bevidsthed omkring din adfærd, sådan som den opfattes på arbejdspladsen.
 2. At give dig fokuseret information, der sætter dig i stand til at bygge videre på det, du gør godt.
 3. At identificere og fokusere på de udviklingsområder, der gør den største forskel og giver de bedste og mest effektive resultater.
 4. At fokusere på de ændringer, du skal foretage for at udvikle dig.
 5. At give dig mulighed for at udforske og reflektere over baggrunden for feedbacken.
 6. At bane vejen for handling og give dig mulighed for at tage ansvar for din egen udvikling.

360° rådgivning
Vi sørger for at du får professionel rådgivning om nøglebeslutningerne i forbindelse med at etablere en 360° ledermåling og gennem relevante workshops og arbejdsmøder forholder vi os sammen til både praktiske og organisatoriske spørgsmål som:

 • Hvordan sikrer vi opbakning og involvering
 • Hvor langt skal spørgeskemaet være?
 • Hvor mange kompetencer kan I afdække i en måling?
 • Skal observatører være anonyme?
 • Hvordan udvælges de rette observatører og det rette antal?
 • Hvem skal have hvilke rapporter?
 • Hvordan giver vi god og effektiv feedback
 • Hvordan understøtter vi implementeringen af handlingsplanen

360° feedback rapport - Sådan foregår det
 1. Du udvælger nogle medarbejdere og kollegaer du ønsker der skal hjælpe dig med din spejling. De får tilsendt et spørgeskema, hvor de bedes svare på hvordan de oplever du udfører din ledergerning.
 2. Samme spørgeskema sendes til din leder og til dig selv.
 3. Der udfærdiges en rapport der viser din egen selvopfattelse af hvordan du agerer som leder - spejlet op mod hvordan dine kollegaer, medarbejdere og leder opfatter dig som giver dig en indsigt og et godt udgangspunkt for det videre arbejde med din lederudvikling.
 4. Du inviteres til en feedback samtale af ca. 1,5 times varighed hvor vi sammen gennemgår feedback rapporten. Samtalen kan foregå personligt, på skype eller telefon. I samtalen har vi en dialog om dig og din 360 graders profil og vi taler om, hvordan du aktivt kan blive bedre til at bringe dine styrker i spil i forskellige situationer - og hvilke udfordringer, du skal være opmærksom på i forhold til din konkrete situation i dag. Vi taler om hvordan andre i virksomheden kan opfatte din adfærd og hvorfor. Der er mulighed for at få en eller flere ekstra coachingsamtale, hvor du coaches på dine indsatsområder.
Tilbage til indhold