Trivsel - arbejdsglæde - engagement - Neuroscience

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Trivsel & Arbejdsglæde med Neuroscience


Hjernen fungerer ud fra et overordnet princip om, at den først og fremmest søger at minimere fare og dernæst maksimere belønning. Alt skannes og vurderes af centre i hjernen ud fra dette princip. Mennesker er væk-fra motiveret overfor det vi opfatter som en trussel og hen-i-mod motiveret overfor det vi gerne vil opnå.

Den nyeste hjerneforskning peger på fem domæner, som er afgørende for vores trivsel.De 5 domæner i SCARF-modellen er et stærkt analyseredskab til at skabe, øge og fastholde trivsel og arbejdsglæde i hverdagen og er samtidig en model der tydeliggør hvordan organiseringen af vores arbejdsliv påvirker os, og hvorfor vi reagerer som vi gør i bestemte situationer.

Mennesket er et socialt væsen og reagerer på de 5 domæner i SCARF-modellen enten negativt eller positivt. Oplever vi fx at vi har en god kontakt til vores kolleger, frigiver vi stoffet oxytocin, der gør, at vi oplever nærhed og øget tillid.

Øges vores status producerer vi andre stoffer i hjernen, der gør, at vi får det bedre og præsterer maksimalt.

Når vi mistrives – er negativ påvirket af domænerne – er betydningsfulde dele af hjernen hæmmet og ude af stand til at fungere optimalt. Det betyder blandt andet, at vi tænker ringere, og har betydelige vanskeligheder med at tage gode beslutninger, svært ved at fokusere og har vanskeligt ved at håndtere og indgå i forandringsprocesser.  Vi er inde i en ond spiral.

Når vi trives opfyldes vores behov og vi er bedre til:

  • At tage beslutninger
  • At forstå og lære
  • At være kreative
  • Løse problemer
  • At forandre os

Vi tilbyder:

Inspirationsoplæg – med fokus på SCARF-modellen og de 5 domæner og hvordan du kan forebygge stress og skabe en kultur hvor medarbejderne har lyst til at møde op og yde en indsats – hver dag.

Leder og medarbejder workshops - med praktiske redskaber og øvelser, der sætter jer i stand til at skabe øget trivsel.

Assesment og barometer tjek - af de 5 domæner i din virksomhed afdeling eller team.

Ledertræning - med fokus på at skabe et udviklende arbejdsmiljø der fremmer arbejdsglæden, trivslen og produktiviteten.

Personlig coaching - med udgangspunkt i Neuroscience

Hvad får I ud af at sætte fokus på trivsel?

  1. Øget effektivitet pga. større arbejdsglæde
  2. Mere udvikling fordi medarbejdere der trives er mere innovative og kreative
  3. Fastholdelse af medarbejdere, som sikrer viden, kvalitet og kontinuitet
Tilbage til indhold