NeuroLeadership - neurosience - hjerneforskning

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

NeuroLeadership


NeuroLeadership er et nyt begreb, hvor den nyeste viden fra neuroscience, er blevet overført til dagligdagen på arbejdet.Denne viden bliver benyttet i udviklingen af:

• Kompetente og effektive ledere
• Bedre og mere effektive teams
• En innovativ og kreativ organisationskultur

Ved at arbejde ud fra den nyeste viden fra neuroscience opnås:

• Bedre beslutningsprocesser
• Emotionelt robuste ledere
• En bedre implementering af forandringer
• Et forbedret samarbejde

Vi benytter elementer fra NeuroLeadership i alle vores produkter og ydelser, for at sikre bedst mulig forankring af læring i dagligdagen.

Oplev nogle spændende timer om hjernen og hvordan du bruger den bedst muligt på vores inspirationsforedrag: Brug din hjerne - klik her

Den menneskelige hjerne er udviklet til at tilpasse sig og overleve et farefuldt liv på den afrikanske savanne. Den er skabt til konstant bevægelse og ikke til et stillesiddende liv i et monotont og ufarligt kontorlandskab.

I det moderne arbejdsliv er det dog ikke slanger og løver, som udgør farerne, men derimod organisationsændringer, fyringsrunder, lønforhandlinger, konflikter og dårligt arbejdsklima. De konstante ændringer trækker store veksler på hjernen, som ser farer alle vegne og opmærksomheden på faresignalerne overtrumfer altid fokus på belønning i hjernen.

Læs mere om hvordan vores hjerne bliver påvirket i "Hjerner på (over) arbejde"

Det æder derfor alle ressourcerne op i vores ellers kreative og innovative hjerner. Og det forhindrer os i at tænke visionært, være konstruktivt problemløsende, få nye indsigter, tænke ud af boksen og være på forkant med opgaverne

Hjerneforskningen viser desuden at vi er programmeret som sociale væsner sandsynligvis fordi vores overlevelse og udvikling som art har været afhængig af vores evne til at indgå i stammefællessskaber, samarbejde og koordinere vores handlinger og ikke mindst har fællesskabet i stammen bidraget med en følelse af tryghed og sikkerhed i en barsk verden.

På baggrund af denne forskning foreligger der forskellige resultater der er interessante i en organisatorisk kontekst, da de indikerer den indvirkning som de sociale sammenhænge har på vores hjerne og dermed vores personlige effektivitet og trivsel.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at minimere de sociale faresignaler og optimere de sociale belønninger på arbejdspladsen. Derved får medarbejderne de bedste muligheder for hver for sig og sammen, at benytte deres energi og ressourcer til at skabe de bedst mulige løsninger, på de udfordringer de står over for.
NeuroLeadership
Tilbage til indhold