Outplacement - Jobcoaching - Karrierecoach

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Outplacement - på den Jyske måde


Professionel assistance med nærvær og viden, er genvejen til det rigtige job!


Outplacement eller genplacering er et tilbud til alle, der er blevet opsagt af deres arbejdsgiver, og som gerne vil hurtigt videre til det rigtige job. Du får en erfaren outplacement rådgiver og personlig karriere coach, der hjælper dig til at træffe de rigtige karrieremæssige valg, udvikle ansøgningsmateriale og jobsøgningsmetoder og på det rigtige tidspunkt at få sat handling bag refleksionerne.

Din outplacement rådgiver og personlig karriere coach vil have mere end 25 års erfaring og mere end 10.600 timers coaching timer bag sig, samt uddannelser og certificeringer på højt niveau inden for ICF og EMCC – så her vil du møde nogle af de dygtigste outplacement rådgivere og personlig karriere coaches, Peter Nymand og Fredi Falk Vogelius. De vil hjælpe dig til at komme godt videre i din karriere.

Kommer i arbejde inden for 3 måneder
Anbefaler vores individuelle Outplacement program til andre
Vores data viser, at 78 % af vores deltagere i outplacement programmerne kommer i arbejde inden for tre måneder efter de har deltaget.

Outplacement resultater 2010 2022
At miste sit job kan være en svær og overvældende oplevelse, men med de rette ressourcer og støtte kan det også være en mulighed for vækst og forandring. En af de mest værdifulde ressourcer til rådighed for dig, der gennemgår et karriereskifte, er et Outplacement-program med en personlig erfaren jobcoach.

Når du indleder et forløb, får du tilknyttet en kompetent outplacement rådgiver og karriere coach med over 25 års erfaring fra erhvervslivet. Outplacement rådgiveren er din professionelle sparringspartner der bl.a. hjælper med sparring og karriere coaching i relation til afklaring af karrieremål, karrierestrategi og den konkrete jobsøgning. Din outplacement rådgiver bliver din faste personlige sparringspartner og karrierecoach, der følger dig i hele outplacementforløbet.

Outplacement-programmet er designet til at hjælpe dig, hvis du er blevet afskediget eller på anden måde er på vej ind i en ny karriere. Vi har samlet en række ydelser og tjenester såsom karriererådgivning, LinkedIn, vejledning og rådgvining i jobsøgning og træning til jobsamtalen. En af de vigtigste elementeri i vores Outplacement-program er den erfarne personlige jobcoach, der fungerer som guide og mentor gennem hele jobsøgningsprocessen.
 

Din personlige karrierecoach

Karrierecoachen hjælper dig med at identificere dine styrker og svagheder, såvel som dine værdier, karrieremål og forhåbninger til fremtiden. Dette kan være utroligt værdifuldt, når du skal finde det rigtige job, der passer godt til dine færdigheder, interesser og værdier. Din personlige jobcoach giver dig den vejledning og støtte du har brug for, gennem hele jobsøgningsprocessen. Dette er hjælp til at skabe en LinkedIn profil der giver dig de rette jobtilbud, et effektivt CV som arbejdsgiver vil læse og en motiveret ansøgning, med fokus på det du kan tilbyde virksomheden samt forberedelse og træning til jobsamtalen.
 
Ud over jobsøgningshjælpen kan et Outplacement-program også give dig de færdigheder og den viden, du har brug for, at så du får succes i din nye karriere. Vores Outplacement-program giver dig endvidere adgang til online-ressourcer såsom jobsøgningsdatabaser og virksomhedsdatabaser.
 
Outplacement-programmet giver dig adgang til et nyt netværk, job leads og anden jobsøgningsstøtte. Dette kan gøre det lettere for dig at finde et nyt job, der passer godt til dine kompetencer, interesser og værdier.

Outplacement programmet giver afklaring

Følelsesmæssig støtte og coaching

Et af de vigtigste aspekter af et Outplacement-program er følelsesmæssig støtte og vejledning. At miste sit arbejde kan være en svær og stressende oplevelse, og det er vigtigt at have nogen at tale med, som forstår, hvad du går igennem. En personlig certificeret jobcoach kan hjælpe dig med at forblive motiveret og fokuseret og give dig den opmuntring og støtte, du har brug for, så du forbliver positiv og fortsætter fremad.
 
Hvis du ønsker at skife til en ny karriere kan vores Outplacement-program med en personlig jobcoach være meget givtigt Det tilbyder jobsøgningshjælp, personlig vejledning, kompetenceudvikling, adgang til ressourcer og netværk og følelsesmæssig støtte. Det er et værdifuldt værktøj for alle, der gennemgår et karriereskifte, og kan hjælpe med at gøre processen mindre overvældende og mere vellykket.

Outplacementforløbet er naturligvis tilpasset din situation og dine personlige ønsker og behov. Vi har en fortrolig dialog igennem hele processen og bruger normalt en del af vores første møde til at afstemme gensidige forventninger til outplacement forløbet. For at vi kan lykkes sammen, er det afgørende, at vi får en god forventningsafstemning i starten, som kan danne udgangspunkt for planlægning og gennemførelse af outplacement forløbet.
 
Varigheden af et individuelt outplacementforløb varierer typisk fra 3 til 15 møder og der er også mulighed for korte opfølgninger på mails, mobil og Zoom/Teams imellem møderne, hvis der skulle opstå behov.

Fordelene ved at deltage i et outplacement-program omfatter:


1. Ekspertvejledning og coaching:

Outplacementforløbet giver dig en-til-en-støtte fra en senior coach og karriererådgiver, som giver dig personlig vejledning og coaching for at hjælpe dig med at udvikle en målrettet jobsøgningsstrategi, der er i tråd med dine værdier og ønsker for fremtiden. Vi vil også hjælpe dig med at forbedre dit CV, ansøgning og forberede dig til samtaler. Vi benytter data og ikke synsninger i vores rådgivning. Vi kortlægger din jobsøgning, og rådgiver og vejleder dig i din kommende jobsøgning, der vil lede dig til - det rigtige job.

2. Jobsøgningsværktøjer og -ressourcer:

Outplacement-programmet giver dig viden om en række jobsøgningsværktøjer og -ressourcer, herunder jobsøgningsdatabaser, karrieremesser og netværksbegivenheder. Dette kan hjælpe dig med at identificere jobmuligheder og komme i kontakt med potentielle arbejdsgivere.
En vigtig del af forløbet er at du får optimeret din LinkedIn profil, så den hjælper dig til at få tilbud om nye karriere- og jobmuligheder. Vi hjælper dig med at få lavet en LinkedIn profil som virker !

4. Personlig og faglig udvikling:

Outplacement-programmet kan også tilbyde trænings- og udviklingsmuligheder for at hjælpe dig med at opbygge nye færdigheder og forbedre din evne til at præsentere dig selv. Dette kan omfatte workshops og seminarer om emner som CV-skrivning, netværk og interviewfærdigheder. Vi trækker på vores mangeårige professionelle erfaring med rådgivning og sparring i et personligt forløb for dig


5. Behandling af din opsigelse:

Et outplacement forløb kan give et sikkert og støttende rum til at behandle de følelsesmæssige og praktiske konsekvenser af din opsigelse. Dette kan omfatte at diskutere den potentielle indvirkning på dit privatliv, økonomi og identitet og finde måder at klare de udfordringer, du kan stå over for.

6. Afklaring af dine karrieremål:

Et outplacement-program kan hjælpe dig med at afklare dine karrieremål og lave en plan for at nå dem. Dette kan omfatte kortlægning af din jobsøgning og opstilling af realistiske mål, samt identifikation af dine styrker og udviklingsområder. Vi definerer din fremadrettede karrierekurs, og opstiller realistiske mål i processen

7. Personlighedstest

Du bliver tilbudt en personligheds test, der effektivt vurderer din individuelle motivation, dine talenter og din foretrukne virksomhedskultur i én og samme test, og er derfor meget mere end en almindelig personlighedstest.

Samlet set kan et genplacerings forløb give den støtte og de ressourcer, du har brug for til at navigere i jobsøgningsprocessen og succesfuld overgang til et nyt job eller karriere.

Ved at deltage i et outplacement-program kan du få værdifuld vejledning og coaching, adgang til jobsøgningsværktøjer og -ressourcer og mulighed for at udvikle nye færdigheder og fremme din karriere.

Outplacment Genplacering Karriererådgivning

Hvordan kommer du med i outplacement programmet?
 
Der indgås en aftale mellem organisationen og Nymand & Vogelius. Vi kontakter dig og giver dig materiale og praktiske informationer. Vi går i gang, når du har brug for det, og i den takt du ønsker. Vi tilpasser også gerne emner og indhold til dit behov.
 
Hvis du vil høre mere om hvad vores vores effektive outplacement program kan gøre for dig, er du velkommen til at kontakte os.

 

Individuelt outplacement program

Arbejdsmarkedet er præget af recession og hurtigt skiftende tendenser, som betyder, at det er helt normalt på et tidspunkt at være jobsøgende. Men det er alligevel en situation, som ikke alle er forberedt på, og derfor er det effektfuldt med en personlig coach til at spotte ressourcer, maksimere præstationer og fremme resultater i bestræbelserne på at finde en ny stilling. Når du har indgået en aftale, tilbydes du et antal samtaler med din personlige coach, hvor du bliver trænet i effektive jobsøgningsmetoder.

For at du bedst muligt når dit mål, bliver du coached gennem vores outplacement proces, der er opbygget i to overordnede faser: Afklaringsfasen og Handlingsfasen.

Outplacement programmet

Afklaringsfasen i vores Outplacementprogram

I den første del af processen bliver du afklaret om din nye situation samtidig med, at du bliver bevidst om dine styrker på det faglige og personlige plan. Nøgleord i denne fase er: dine værdier, markedsværdi, afklaring af hvad der motiverer dig, karriereønsker og jobmuligheder.

Handlingsfasen i vores Outplacementprogram

Når du er blevet bevidst om, hvordan du kan bruge og sælge dine ressourcer og kompetencer bedst muligt, udarbejder vi sammen en strategisk handlingsplan. Handlingsplanen er et konkret arbejdsværktøj, som vi løbende følger op på for at sikre, at du bruger dine stærke sider - så du finder en karriere, der virkelig skaber tilfredshed og glæde i dit liv.

Personlig karrierecoach

I samarbejde med din personlige coach, får du styrket din evne til at præsentere dig selv og sælge dig ind i dit kommende job. Vi arbejder med dit personlige præsentationsmateriale, LinkedIn samt ansøgning og CV, som vi sammen søger for bliver målrettet til det kommende job. Vi træner dig også i jobsamtalen.

Afklaring af din karriereretning

Når du finder dine passioner, styrker, værdier og mål er du et vigtigt skridt videre i at afklare din karriereretning.

Passioner:

For at finde dine passioner, tænk på de aktiviteter og hobbyer, som du nyder at lave i din fritid. Hvad finder du på at gøre for sjov uden selv at være klar over det? Hvilke aktiviteter giver dig energi i stedet for at dræne den? Disse kan være ledetråde til dine passioner.

Styrker:

For at identificere dine styrker, tænk på de opgaver og aktiviteter, som du finder nemme og sjove. Hvilke ting er du naturligt god til? Overvej feedback fra andre, såsom dine venner, familie og kolleger. De kan måske give dig indsigt i dine styrker.

Værdier:

Dine værdier er de ting, der er vigtige for dig i dit liv og arbejde. For at identificere dine værdier, tænk over, hvad der betyder mest for dig. Er du for eksempel en person, der værdsætter kreativitet, teamwork eller selvstændighed? Er du en, der værdsætter stabilitet, sikkerhed eller eventyr?

Mål:

For at identificere dine mål, tænk over, hvad du ønsker at opnå i dit liv og din karriere. Hvad vil du opnå på kort og lang sigt? Vær specifik og sæt både kortsigtede og langsigtede mål.

Det er også vigtigt at huske, at disse elementer ofte hænger sammen og kan ændre sig over tid. At reflektere og revurdere dine passioner, styrker, værdier og mål regelmæssigt kan hjælpe dig med at have fokus på den karriere der giver dig glæde og energi.

Du kan også bruge forskellige værktøjer og teknikker såsom personlighedstest, færdighedsvurderinger og målsætningsøvelser, der er tilgængelige gennem din personlige karriererådgiver.

Outplacement forløbet giver dig de 7 kompetencer der fører dig videre:


 1. Indblik i dig selv, når du allerbedst
 2. Afklaring af dine faglige og personlige kompetencer
 3. Målrettet fremtidsorienteret præsentationsmateriale
 4. Optimering af din LinkedIn profil
 5. Træning i kommunikation
 6. Videotræning i din personlige præsentation
 7. Synlighed og gennemslagskraft i din jobsøgning

Outplacement - Genvejen til det rigtige job !

Vores Outplacement pakke indeholder typisk:


 • Bearbejdning af din reaktion på opsigelsen. Her er du i trygge hænder, da alle vores konsulenter har certificeringer på højt niveau inden for ICF og EMCC

 • Kompetenceafklaring og afdækning af hvilke typer af opgaver, der motiverer og dræner. Her vil vores store viden om MBTI / DISC og andre persontypeværktøjer kunne hjælpe til, at du hurtigt finder det du foretrækker

 • Kortlægning af din fagllige profil, der giver forståelse af hvilke jobroller, der er ideelle og realistiske

 • Udarbejdelse af præsentationsmateriale – CV, ansøgning og din LinkedIn profil

 • Kortlægning af dit netværk og rådgivning om personlig branding og effektive overtalelsesprincipper

 • Rådgivning om jobsøgning der skaber resultater, så du når både det synlige og det usynlige jobmarked

 • Udarbejdelse af en Gameplan, så du har en effektiv jobsøgningsstrategi

 • Forberedelse til jobsamtaler – rådgivning og træning i, hvordan man overtaler andre til at sige JA!

 • Møderne kan afholdes både virtuelt via Zoom/Teams eller fysisk på vores kontor i København eller Arhus

 • Telefon- og mailsupport igennem hele forløbetIndsigt og viden fra den nyeste hjerneforskning


Outplacement - Sådan får du JA!Du lærer psykologien bag det, som får andre fok til at sige JA. Du får indsigt i de ubevidste mønstre og overbevisninger, som hjernen reagerer på, og som kan bruges, når du gerne vil opnå et JA.

Forskningen bag neuromarketing har netop bevist, hvor effektivt mennesker ubevidst kan påvirkes i deres beslutningsproces, da hjernen helst vil træffe enkle beslutninger på det ubevidste plan.

Videreudvikling
Endelig får du, som resultat af vores outplacement program, nogle konkrete værktøjer til at komme videre med din fremtidige karriereudvikling.

Opsummering
Vi har sammensat et intensivt outplacement program, der baseres på ”den coachende samtale”, som tager udgangspunkt i dine kompetencer og ønsker om det rigtige job.

Personlighedstest


Du har igennem hele forløbet din personlige coach, der guider dig igennem en afklarings- og jobsøgningsproces, der også indeholder et tilbud om en mere gennemgribende personlighedstest.

Du bliver tilbudt en Personligheds test, der effektivt vurderer din individuelle motivation, dine talenter og din foretrukne virksomhedskultur i én og samme test, og er derfor meget mere end en almindelig personlighedstest.

Det kan være Wave® Professional Styles, OPQ 32 (Occupational Personality Qustionnaire) eller MBTI Trin ll

Wave® Professional Styles


Outplacement Wave Savilleconsulting

Wave® Professional Styles afdækker væsentlige karakteristika og identificerer det bedste match mellem individ og job. Wave® Professional Styles er udviklet til brug for erfarne ledere, direktører og specialister og kan anvendes i individuelle sammenhænge eller på gruppebasis. Wave Professional Styles genererer profiler, som kombinerer både ipsative og normative scorer. Den måler på 36 dimensioner og tager cirka 35 minutter at besvare.

OPQ 32 (Occupational Personality Qustionnaire)

Outplacement OPQ 32
OPQ er en af verdens mest brugte personlighedstest inden for erhvervslivet og grundlaget for testen bygger på over 25 års studier i 20 lande og i 40 industrier.

OPQ er målrettet til at beskrive personers typiske adfærd og foretrukne arbejdsstil. Med OPQ får du brugervenlige rapportere med fokus på at give dig dybdeborende indsigt i testpersonernes nøgle kompetencer som du dernæst kan matche med kravene til forskellige positioner eksempelvis inden for ledelse, salg og projektledel

MBTI Trin llOutplacement MBTI Trin II - 5 facetter
Outplacement MBTI Trin II
MBTI Trin II introducerer en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør fokuspersonen i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type. MBTI Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver en nuanceret indsigt i den enkeltes unikke måde at opleve og udtrykke sin psykologiske type på.

MBTI Trin II giver således en forklaring på, hvorfor samme typeprofiler nogle gange virker forskellige, mens forskellige typeprofiler nogle gange virker ens. Med MBTI Trin II opnår du en god forståelse for de nuancer, de enkelte profiler rummer, og denne forståelse kan du bruge aktivt i de sammenhænge, du indgår i.

MBTI Trin II giver testpersonen en indikation af, hvordan hans/hendes særlige præferencesammensætning ser ud og er den mest detaljerede Myers-Briggs-rapport, der kan fås. Hvis du ønsker flest mulige oplysninger om din personlighedstype, er dette rapporten for dig.

For at understøtte lederens selvforståelse og udviklingspotentiale får lederen en 24 siders rapport til rådighed, som bl.a. giver råd og vejledning indenfor kommunikation, forandringsledelse samt konflikthåndtering.

Du får derudover udleveret værktøjer og opgaver, som du kan arbejde med dels individuelt og dels sammen med din personlige coach.

Outplacement
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Professionel hjælp og sparring gør en kæmpe forskel

Fredi hjalp mig til at få job efter kronisk sygdom tvang mig til at skifte karriereplaner.

Jeg havde ingen ide om, hvordan jeg skulle søge job uden for mit felt, men efter samtaler med Fredi, blev jeg inviteret til både 1. og 2. samtale på mine ansøgninger.
Mit forløb dækkede hele jobsøgningsprocessen fra smalltalk til personlighedstests og kropssprog.
I dag er jeg fuldtidsansat i en mellemstor IT-virksomhed.
Professionel hjælp og sparring gør ganske enkelt en kæmpe forskel.

- Troels Krogsbøll

Effektiv rådgivning

Jeg fik jobbet :)))


Der var 200 ansøgere og både direktør og produktions ansvarlig var faldet bagover, da de læste min ansøgning. Tre timer efter jeg havde sendt den, blev jeg ringet op og indkaldt til samtale. Jeg havde ringet og spurgt ind til prioriteterne i jobbet og brugt de spørgsmål du havde givet mig.

Det bevirkede, at jeg kunne skrive en interessant og motiveret ansøgning og målrette mit cv, så de måtte indkalde mig med det samme.
Ved samtidig også at dette aldrig var sket uden din hjælp og vejledning. Jeg er dig dybt taknemmelig.

Af hjertet tak.

Anne Munch
Peter formåede hurtigt at skære til benet

Jeg har fået hjælp af Peter i forbindelse med et job skifte der for mig var et meget stort skridt for mig, dels var det fuldstændig ud af komfort zonen, dels var det til et lille og meget agilt firma hvor der ikke var langt fra tanke til handling, og sluttelig det et helt anderledes produkt, jeg skulle i marken med.

Peter formåede hurtigt at skære til benet og få mig selv til at forholde mig til de bekymringer jeg selv så, og finde svar på disse.

Peter er super imødekommende, har en stor indsigt i hvad det er for mekanismer der rør sig når man står i et jobskifte, ligeledes er Peter rigtig god at sparre med i forhold til min egen selvopfattelse.

Det foregik hele tiden i et roligt tempo, således vi begge var sikre på at intet var glemt.


Reemo Werge
Professionel, personlig og præcis rådgivning

Jeg følte mig meget fastlåst i min jobsituation. Følte ikke jeg havde reel indflydelse på valg af egne opgaver. Havde alt for få "hænderne over hovedet dage". Følte mig ikke fagligt og personligt udfordret, inden for de områder jeg selv ønskede.

Det var tid til at gøre op. Gøre noget, inden det blev for sent.
Det er efterfølgende gået op for mig, hvor tæt jeg egentlig har været på en alvorlig stress sygemelding. Jeg henvendte mig til Fredi Falk Vogelius, for at få hjælp. Her kom jeg hurtigt i et karriere coaching forløb.

Fredi har ydet super professionel, personlig og præcis rådgivning, hvilket har givet mig geisten, engagementet og nysgerrigheden tilbage. Fredi har gennem forløbet givet mig så meget, at jeg fik mod på, at kaste mig ud i et karriereskift.

Jeg sidder nu i en væsentlig anderledes stilling, i et andet firma.
Et job der giver mig masser af personlige og faglige udfordringer. Hver dag. Samler på succeshistorier. Mange "hænderne over hovedet dage". Kommer glad hjem fra arbejde. Møder glad på arbejde. Sikke en forandring :-)

STOR tak til Fredi.
Uden dette, var jeg brændt sammen.

Lars Mogensen
Afklaring af min fremtid

Jeg har, fået hjælp af Peter i forbindelse med i en afklaring af min fremtid på arbejdsmarkedet. Jeg blev anbefalet at tage kontakt til Peter af en ven, hvilket jeg bestemt ikke har fortrudt. Han kan virkelig åbne op for en selv og stille de helt rigtige spørgsmål. Alt foregår i et meget tryg og roligt miljø. Så hvis du har lyst til at lære mere om dig selv og din evt. fremtid. Så er Peter og hans firma lige sagen 👍

Mvh Thomas Nielsen, Plastmager
Tilbage til indhold