Lederudvikling - Udvikling af dig som leder - Personlig lederudvikling

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Lederudvikling – bliv den bedste version af dig som leder


Lederudvikling giver kompetente ledere, der skaber resultater sammen med andre og når deres mål. Der kræves både menneskelig indsigt og stor forretningsforståelse, for at kunne skabe resultater på både kort og langt sigt. Vores lederudvikling har derfor fokus på at udvikle den enkelte leder på flere niveauer, startende indefra og ud. Vores lederudvikling er målrettet til dig - både på det personlige og organisatoriske niveau.

Lederudvikling så du bliver – Den bedste version af dig som leder

Vær på forkant som leder med nyeste viden i et individuelt og personligt tilpasset lederudviklings- og læringsforløb.


Du vil gerne udvikle dig som leder eller få ny inspiration. Du kan være leder i en virksomhed eller organisation, hvor der er maksimalt pres på udvikling og krav om øget indtjening. Du skal hele tiden være på forkant, gå forrest samt forstå og håndtere de massive forandringer, som din branche møder eller vil møde. Udfordringerne er med andre ord til at få øje på.

Derfor har vi udviklet et personligt individuelt lederudviklingsprogram. Her vil du sammen med en ICF certificeret coach med ledererfaring få en personlig, coaching og kompetenceudvikling med indhold i form af nyeste viden og forskning i lederens vilkår, dilemmaer og muligheder. Her får du samtidig viden og værktøjer så du bruger din hjerne bedst muligt under pres, da vi benytter vores indgående viden om neuroscience og hjerneforskning i vores lederudviklingsprogram.

Udvikling af ledernes præstation bør altid have et forretningsmæssigt udgangspunkt.


Lederudvikling kan have fokus på lederteamet såvel som de individuelle ledere. Vi faciliterer lederudviklings-programmer, der typisk løber over 6-12 måneder og kan involvere et fuldt lederteam. Programmerne skaber ekstraordinære resultater for vores kunder. Vi har gennem de sidste 10 år været coach og sparringspartner for flere hundrede ledere på alle ledelsesniveauer hos vores kunder – typisk i forløb over 3-6 måneder. Målet er ledere, der lærer hurtigt – og løser komplekse udfordringer i jobbet – på samme tid. Læs mere om vore ledercoaching her.

Vi oplever, at ledere udvikler sig hurtigere når lederudviklingen er i samspil med dagligdagen. Ved at koble forretningsudvikling og lederudvikling skaber vi unikke forretningsmæssige resultater hos vores kunder med fokus på top- og bundlinje.

Vi arbejder med ledelse på tre niveauer:

1)  at lede ledere
2)  at lede andre
3)  at lede sig selv.

De tre niveuaer omsættes i den organisatoriske kontekst til fem niveauer:

·     Organisatoriske ledere
·     Seniorledere
·     Teamledere
·     Ledere på vej
·     Individuelle bidragsydere
       
Afhængig af på hvilket niveau du er leder, er dit mindset forskelligt. Det er netop kombinationen af dig som person og dit ledelsesniveau, som er med til at skabe det skræddersyede personlige lederudviklingsprogram, som vi tilbyder dig.

De unikke udfordringer, som vi ser dem, på hver af disse niveauer:

Lederudvikling
NeuroLeadershipNeuroLeadership er et nyt begreb, hvor den nyeste viden fra neuroscience, er blevet overført til dagligdagen på arbejdet.
LedelsesteametUdnytter i det fulde potentiale i jeres ledelsesteam og skaber fælles resultater?
LedercoachingLedercoaching med brug af nyeste hjerneforskning- hvis du tør, vil og ønsker at arbejde målrettet mod succes.
Ledelse & motivationFå succes som leder - lær at bruge den indre og ydre styret motivation i din daglige ledelsespraksis.
Performance analyseVores performance analyse viser hvordan dine medarbejdere, kolleger og leder oplever dig som leder i hverdagen.
De 7 Gode VanerDe 7 Gode Vaner skaber tillid i organisationen, der gør det muligt at arbejde i højeste effektivitetsgear.
Professionel, personlig og præcis rådgivning.

Jeg følte mig meget fastlåst i mit lederjob. Følte ikke jeg havde reel indflydelse på valg af egne opgaver. Havde alt for få "hænderne over hovedet dage".

Følte mig ikke fagligt og personligt udfordret, inden for de områder jeg selv ønskede. Det var tid til at gøre op. Gøre noget, inden det blev for sent. Det er efterfølgende gået op for mig, hvor tæt jeg egentlig har været på en alvorlig stress sygemelding.

Jeg henvendte mig til Fredi Falk Vogelius, for at få hjælp. Her kom jeg hurtigt i gang med et lederudviklingsforløb med ledercoaching og -sparring.

Fredi har ydet super professionel, personlig og præcis rådgivning, hvilket har givet mig geisten, engagementet og nysgerrigheden tilbage.

Fredi har gennem forløbet givet mig så meget, at jeg fik mod på, at kaste mig ud i et karriereskift.

Jeg sidder nu i en væsentlig anderledes lederstilling, i en anden virksomhed.

Et job der giver mig masser af personlige og faglige udfordringer. Hver dag. Samler på succeshistorier. Mange "hænderne over hovedet dage". Kommer glad hjem fra arbejde. Møder glad på arbejde. Sikke en forandring :-)

STOR tak til Fredi.

Uden dette, var jeg brændt sammen.

Lars Mogensen

De 12 ledertyper efter DISC modellen

D - Ledertype
Du er en viljestærk og resultatorienteret person, der løbende søger nye udfordringer. Som en selvhjulpen, selvstændig tænker, foretrækker du at finde dine egne løsninger. Du har en tendens til at omgå konventioner og begrænsende normer, hvorved du ofte kan skabe nye innovative løsninger. Du bruger oftest en direkte, insisterende adfærd til at påvirke mennesker og situationer. Hvis du indgår i en sammenhæng hvor andre begrænser dig og dine idéer, kan du have en tendens til at blive krigerisk. Du er vedholdende, og forfølger de mål og resultater du ønsker, og vil ofte gøre, hvad der er nødvendigt for at overvinde hindringerne for succes. Desuden har du store forventninger til andre og kan være kritisk, når dine standarder ikke overholdes.
Du har stort fokus på at nå dine mål. Muligheder for avancement og udfordringer er vigtige for dig. Da du er meget resultatorienteret kan andre opfatte dig som ufølsom over andres holdninger og synspunkter.

På jobbet
Dine styrker er, at du er en hurtig problemløser, men du kan ofte blive opfattet som meget kontant og til tider sarkastisk. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du ikke bliver begrænset af for mange regler og procedurer.

Lederudvikling af D-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at forsøge at kontrollere andre for at nå dine resultater, kan du med fordel arbejde med at blive mere tålmodig og lyttende over for andre mennesker.DC - Ledertype
Du har ofte et indre drive for at søge udfordringer. Samtidig vil du til tider kunne føle dig splittet, da du både har et ønske om hurtigt at opnå resultater og samtidig har et højt ønske om perfektion. Det kan til tider føles som en indre kamp mellem aggressivitet og følsomhed.
Selv om du tænker og reagerer hurtigt, bruger du som regel tid på at udforske alle mulige løsninger før du træffer en beslutning. Du er ofte kendt for at udvise fremsynethed, når du arbejder på projekter, og du er ofte med til at forandre ting. Du er perfektionistisk og dygtig til at lave planer, men glemmer ofte at tage højde for de personlige faktorer hos andre mennesker i din planlægning.
Du har ofte et stort ønske om frihed til at undersøge og udforske muligheder og tid til at tjekke resultaterne. De daglige beslutninger træffer du hurtigt og effektivt, men du kan være yderst forsigtig, når du foretager større beslutninger.
 
På jobbet
Dine styrker er, at du er god til at skabe forandringer, og motiveres af at have friheden og den nødvendige tid til tjekke resultater og konklusioner. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du har magt og indflydelse til at foretage beslutninger og gennemfører forandringer.

Lederudvikling af DC-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at virke meget kontant og kritisk, kan du med fordel arbejde med at blive mere lyttende og anerkendende over for andre mennesker.DI - Ledertype
Du har ofte en følelse af utålmodighed, da du gerne vil have tingene til at ske - nu. Du forsøger ofte at påvirke og ændre de mennesker der omgiver dig, så de bevæger sig i retning af de mål som du har. Dette gør du på en elegant måde, så det ikke altid går op for folk, at de er ved at blive styret i din retning.
Du får ikke altid kommunikeret dine ønsker klart og tydeligt ud til de mennesker du arbejder sammen med, så du kan ofte have en indre frustration over at der ikke sker noget. Når du har tillid til andre, er du god til at opfylde deres behov og give dem venskab, autoritet og sikkerhed, alt efter om de søger accept, magt eller forudsigelighed i deres hverdag.
Du er ofte charmerende i dit samspil med andre og er god til at uddelegere opgaver, der er rutineprægede eller indeholder mange tidskrævende små detaljer.  Folk omkring dig oplever ofte en modstridende fornemmelse ved på den ene side at føle sig tiltrukket af din fremtoning, og på den anden side at opleve en distance. Du foretrækker selv at nå dine mål gennem samarbejde og overtalelse, ikke dominans.

På jobbet
Dine styrker er, at du er god til at igangsætte projekter og sætte retningen for teamet og organisationen, og vil gerne bevare kontrollen. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du har magt og indflydelse til at få tingen til at ske uden at du skal besværes med for mange små detaljer.

Lederudvikling af DI-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at ”målet helliger midlet”, kan du med fordel arbejde med at blive mere lyttende og hjælpe andre mennesker med at udvikle sig i retning af deres egne mål.I - Ledertype
Du er kendt for at udvise stor entusiasme. Du er udadvendt og social og har nemt ved at udvikle nye venskaber. Du modarbejder sjældent andre forsætligt og forsøger at være i nogle sociale miljøer, hvor du kan udvikle og vedligeholde dine relationer. Andre ser dig tit som en der er med til at skabe begejstring i de sammenhænge hvor du indgår.
Du kan til tider glemme den opgave som du selv skal løse og i stedet blive optaget af være sammen med andre i deres aktiviteter. Du trives på møder, udvalg og konferencer. Derfor er du ofte på konstant udkig efter situationer, der kan give dig mulighed for at mødes med andre mennesker og opleve socialt samvær, selv om dit job til tider kræver, at du sætter dig ned alene og fokusere på at løse nogle opgaver.
Du er normalt meget tidsoptimistisk og tror ofte på det bedste i andre mennesker. Dette kan også få dig til at træffe nogle hurtige konklusioner, uden at tjekke alle fakta grundigt igennem. Tidsstyring og opfølgning er ofte en udfordring for dig, så en måde du kan arbejde med dette er, at skabe en nødvendighed for at gøre det.

På jobbet
Dine styrker er, at du har et potentiale for at blive en engageret oplægsholder, og du er motiveret til at skabe entusiasme omkring dig i det daglige arbejde. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du kan få tildelt en autoritet der modsvarer dine ansvarsområder.

Lederudvikling af I-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være meget optimistisk og se det positive i andre og rose dem, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til tidsstyring og planlægge mere objektivt, så du når tingene i god tid.


ID - Ledertype
Du er kendt for at være målrettet og resultatorienteret, samtidig med at du forsøger at være venlig og overtalende, over for de mennesker du arbejder sammen med.  Da du er udadvendt og interesserer dig for andre mennesker, er du god til at skabe tillid og respekt omkring dig. Du er ofte god til at overbevise andre om dine tanker og idéer og efterfølgende fastholde dem som dine venner eller samarbejdspartnere.
Det mest gunstigt miljø for dig, vil være et sted hvor du kan arbejde med mennesker, få nogle udfordrende opgaver og oplever en stor variation i dagligdagen gerne med opgaver, der også kræver at du kommer ud af huset. Du stræber efter arbejdsopgaver der kan få dig til at se godt ud. Da du almindeligvis har et optimistisk syn på tingene, kan du til tider se for positivt på andres potentiale og overvurdere dine evner til at ændre andres adfærd.
Selv om du har et stort ønske om frihed fra rutine og ensretning, har du brug for sikre dig at du har styr på alle data og fakta i det given projekt du arbejder. Derved kan du bruge alle disse informationer til at balancere din entusiasme med en realistisk vurdering af situationen.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at arbejde med mennesker og kan derfor skabe et godt teamsammenhold i det team du arbejder. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du kan få offentlig anerkendelse for dine resultater.

Lederudvikling af ID-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være for entusiastisk og sælgende i din fremtoning, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til holde orden og have styr på alle fakta og detaljer.


IS - Ledertype
Du er kendt for at være gode til samarbejde og at løse problemer med mennesker. Du imponerer ofte andre med din varme, empati og forståelse. Din optimisme gør det nemt for dig at finde det gode i andre. Du foretrækker at opbygge langvarige relationer når du samarbejder med andre. Du er god til at lytte til andres problemer og nænsomt komme med forslag til løsning af disse.
Du kan have en tendens til at være alt for tolerant og tålmodig over for folk der ikke levere resultater og hvis du kommer under pres kan du blive konfliktsky. Dette bevirker at du kan være vag og indirekte, når du udsteder ordrer, stille krav, eller forsøger at disciplinere andre. Du kan til tider have brug for hjælp til at opsætte realistiske tidsplaner.
Du kan have en tendens til at tager kritik som en personlig fornærmelse, men du reagerer positivt på opmærksomhed og komplimenter for opgaver du har gennemført. Når du er i en lederrolle, har du stor opmærksomhed på at skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at nå dit teams målsætninger og er opmærksom på andres behov og ønsker. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor der er en positiv stemning og optimisme.

Lederudvikling af IS-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være for tolerant og indirekte i din måde at fremsætte dine ønsker, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til at lave realistiske tidsplaner og tage initiativ til få opgaverne udført.S - Ledertype
Du er kendt for give god support til andre. Med dit stille og rolige temperament, din tilpasningsevne, kombineret med evnen til at kontrollere dig selv, er du i stand til at arbejde godt sammen med de fleste andre. Du bliver ofte opfattet som hensynsfuld, tålmodig, og altid villig til at hjælpe din kolleger. Du er ofte god til at bygge tætte relationer til dine faste samarbejdspartnere
Du foretrækker det kendte og forudsigelige og er derfor mest effektiv inden for specialiserede områder. Du er god til at planlægge og strukturere dit arbejde, så du opnår bemærkelsesværdige og gentagne resultater i dit arbejde. Anerkendelse fra andre, bidrager til at du kan opretholde dette niveau af konsistens.
Du kan imidlertid have svært ved at tilpasse dig forandringer. Du har derfor brug for at blive informeret om ændringer i god tid, så du har tid til at ændre dine arbejdsgange, så du igen kan levere et ensartet og godt resultat. Du kan ofte have brug for hjælp når nye projekter skal startes op, så du hurtigt får udviklet effektive arbejdsgange.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at arbejde hårdt for at nå dine mål uden at virke irriteret, men til tider kan du blive lidt indebrændt, som så kommer til udtryk når du kommer hjem. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor der er stabilitet og er til gengæld meget loyal over for din arbejdsplads.

Lederudvikling af S-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være for beskeden og meget lidt risikovillig, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til at dele dine idéer med dine kolleger og tage mere imod feedback, så dit selvværd kan blive styrket.


SI - Ledertype
Du er kendt for at samarbejde godt med andre. Du er ofte opmærksom på både de menneskelige relationer og evner samtidig at få løst dine opgaver. Du bliver opfattet som empatisk og støttende og er god til at lytte, hvilket bevirker at andre omkring dem føler sig set og hørt. Da du er god til fornemme andres behov, skaber du en stemning af tillid og tryghed omkring dig. Du er ofte villig til at udføre tjenester for andre.
Du har et naturligt potentiale for effektivt at organisere og fuldføre dine opgaver. Du fremmer naturligt harmoni og teamwork og du er især god til at gøre for andre, hvad de finder svært at gøre for sig selv.
Du frygter konflikter og splid og din støttende tilgang til andre kan medføre at du oftere støtter dem i at acceptere den nuværende situation, frem for at støtte dem i at gøre noget aktivt for at ændre den. Da du tit holder en lav profil - i stedet for at gå ind i konfrontationer med aggressive individer - kan du blive opfattet en der ikke har sin egen mening – men dette er ikke sandt, du holder den blot for dig selv.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at supportere dit team og udvise en høj grad af empati, samtidig med at du er meget oprigtig omkring de ting du gør. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du kan blive anerkendt for de resultater du skaber.
 

Lederudvikling af SI-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være for venlig, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til at fortælle andre hvad dine behov er og samtidig træne din evne til at sige fra.


SC - Ledertype
Du er kendt for din stabilitet samt dine objektive og analytiske evner. Du bliver ofte set som en stilfærdig person, der arbejder roligt og støt mod et fast mål. Du har ofte succes med mange ting, ikke på grund af alsidighed, men på grund af din stædige vilje til at følge op på tingene. Du har brug for et klart formål eller mål, hvorefter du laver en detaljeret tidsplan, som du herefter vil kæmpe ihærdigt for at nå i mål med. Når du først er startet på at udføre din plan, kan du have stor modvilje på at ændre retning.
Du arbejder godt med opgaver hvor der skal organiseres, struktureres og fortolkes data. Du er tit meget rationel i din tilgang til opgaverne og kan bedst lide at arbejde med noget der er konkret.
Du kan godt lide at sidde for dig selv og arbejde med opgaverne og kan derfor let blive opfattet af andre som lidt af en enspænder. Du accepterer ofte de opgaver du bliver pålagt, men inde bag facaden kører dine tanker og analyser – du holder dem blot for dig selv.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at sætte mål for dig selv, selv om du ikke har fået udstukket klare mål, samtidig med at du indgår i det arbejdsfællesskab, der er på stedet. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du selv kan være med til at sætte dit arbejdstempo, som du herefter fastholder.


Lederudvikling af SC-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at være meget kontant og mistænksom over for andre, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til at være mere fleksibel og åben over for andre.C - Ledertype
Du er kendt for din akkuratesse og dygtighed inden for dit speciale. Du er ansporet af et ønske om at være "god til noget," så derfor overvåger du omhyggeligt din egen arbejdsindsats. Dit mål er ofte at være ekspert inden for dit område, men du kan ofte give udtryk for at du ved noget om alt. Dette kan ofte blive forstærket i den måde, du sætter ord på din viden om en række emner.
Når du samarbejder med andre virker du ofte afslappet og diplomatisk. Denne afslappede attitude kan hurtig ændre sig, når du arbejder inden for dit eget speciale, da du her hurtigt bliver meget fokuseret på at opfylde dine egne høje standarder. Du værdsætter selvdisciplin, og vil derfor vurdere andre ud fra deres evne til at fokusere på den daglige præstation. Du har høje forventninger til dig selv og andre, og har en tendens til at sætte ord på din skuffelse, hvis dette ikke bliver indfriet.
Du fokuserer naturligt på at udvikle en struktureret tilgang til dit arbejde, så du kan øge dine egne færdigheder. Det er blot ikke altid lige let for dig at påskynde andre, når de benytter en arbejdsstil der afviger fra din.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at få udført det arbejde der skal gøres sammen med dine kolleger, og vil gøre dit bedste for at kvaliteten er i top. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor du bliver anerkendt for din ekspertise inden for dit område.
 

Lederudvikling af C-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at have urealistiske forventninger til dem du arbejder sammen med, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til oprigtigt at samarbejde med andre og være mere anerkendende over for andre.


CS - Ledertype
Du er kendt for at være en rolig, systematisk og præcis tænker.  Du sætter pris på stabilitet og følger procedurerne både på arbejde og i dit privatliv. Du er meget samvittighedsfuld og omhyggelig med dit arbejde og er derfor god til opgaver der kræver opmærksomhed for detaljer og præcision. Da du sætter pris på stabilitet, trives du ofte bedst på en arbejdsplads med veldefinerede procedurer og du vil gerne have styr på de forventninger og krav der stilles til dig.
Du kan have en tendens til at fortabe dig i detaljerne, så det bliver vanskeligt at træffe en beslutning. Du har ikke noget problem med at træffe store og vigtige beslutninger, men kan bagefter blive kritiseret for den tid du var om at indsamle og analysere oplysningerne. Du lytter gerne til hvad din chef mener, men hvis du har tilstrækkelige data, som du kan fortolke og bruge til at konkludere ud fra, træffer du dine egne beslutninger.
Du har stort fokus på standarder, procedurer og kvaliteten, hvilket gør dig værdifuld for hele organisationen. Du har en tendens til at definere dit eget værd ud fra det du gør, og ikke ud fra hvem du er som menneske.

På jobbet:
Dine styrker er, at du god til at have et objektivt syn på virksomhedens procedurer og inspirer med din udholdenhed og beslutsomhed dine kolleger til at ar arbejdet bliver udført ordentligt. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor der er klare procedure og rammer at arbejde ud fra.

Lederudvikling af CS-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er at holde fast i procedurer og arbejdsmetoder som plejer at virke, kan du med fordel arbejde med at blive mere fleksibel og åben over for nye måder at gøre tingene på.


CD - Ledertype
Du har scoret højt på C og D, hvilket kunne tyde på, at du ofte har et indre drive for at søge udfordringer og ofte stiller spørgsmål til den information du får. Dette kan få omgivelserne til at opfatte dig som kritisk, men du vil blot belyse sagen fra flere sider og dermed sikre at den bliver vurderet analytisk og korrekt. Du er ofte god til at kombinere din intuitive abstrakte tænkning med din rationelle tilgang til fakta og derigennem træffe beslutninger, der ofte indeholder nytænkning. Hvis der er et område du ikke føler dig sikker på, vil du ofte øve dig privat, før du bruger det på arbejde.
Du foretrækker at arbejde med mennesker, der ligesom dem selv, er afdæmpede og rolige i deres fremtoning. Du bliver til tider opfattet som tilbageholdende og du udtrykker sjældent dine følelser på arbejde og har det vanskeligt ved at arbejde sammen med folk der er meget emotionelle, især hvis de udviser aggression. På trods af din milde fremtoning har du et stærkt behov for at kontrollere og har en tendens til at udøve denne kontrol indirekte, ved at kræve at andre skal overholde visse regler og standarder.
Det er vigtigt for dig at du giver det rigtige svar og kan derfor have problemer med at træffe beslutninger i tvetydige situationer, hvilket kan resultere i, at du i disse situationer føler dig handlingslammet.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at sikre at kvaliteten er i orden, og sikre dermed at tingene bliver gjort ordentligt og grundigt. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor der er etableret nogle kvalitetsprocedurer der sikre at arbejdet bliver udført ordentligt.

Lederudvikling af CD-ledertype

Da din foretrukne stil ofte er fortage mentale analyser for dig selv, kan du med fordel arbejde med at fortælle mere om dig selv og de tanker du har, til andre, så I sammen kan finde nye løsninger.


Tilbage til indhold