Teambuilding - øvelser og aktiviteter til teamudvikling

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Teambuilding Øvelser & Aktiviteter - der giver effektive teams


Teambuilding - der giver resultater i dagligdagen!

Vi har over 20 års erfaring med teambuilding og har derfor udviklet en stor mangfoldighed af forskellige teambuilding øvelser og aktiviteter, der egner sig til mange forskellige formål.

På vores teambuilding forløb lægger vi vægt på, at deltagerne bliver udfordret i deres eksisterende handlemåder, bliver stimuleret mentalt og får oplevelser, der udfordrer teamets evne til at skabe resultater i hverdagen.

Vores portefølje af Teambuilding aktiviteter og holdøvelser afspejler forskellige specifikke team egenskaber, så uanset om du er på udkig efter at forbedre problemløsningsevnen, kommunikationen, identificere styrker og svagheder, opbygge tillid eller blot lege og lære har vi en kombination af teambuilding øvelser og aktiviteter, der kan hjælpe dig til at nå dine mål.

Fælles for alle vores teambuilding øvelser og aktiviteter er at de kan designes og tilrettelægges så de matcher gruppen, situationen og målet og skaber smil og glæde, inspirerer, motiverer, udfordrer alt efter behov. Vi skaber sammenhæng mellem teambuilding oplevelserne og hverdagen hjemme i virksomheden.

Vores portefølje af Teambuilding øvelser & aktiviteter omfatter:

  • Indendørs eller udendørs
  • Stor eller lille setup
  • Fysisk og/eller mentale udfordringer
  • Lang eller kort varighed
  • Komplekse og udfordrende eller bare for sjov
  • Med eller uden feedback coaching og fokus på læring undervejs
  • Med eller uden forankring og opfølgning i hverdagen

På vores teambuilding forløb lægger vi vægt på, at deltagerne bliver udfordret i deres eksisterende handlemåder, bliver stimuleret mentalt og får oplevelser, der udfordrer teamets evne til at skabe resultater i hverdagen.

Vi har en række programmer indenfor teambuilding, her er blot nogle få eksempler:

Teambuilding med MBTI/JTI
Dagskursus med teambuilding og MBTI/JTI. Den individuelle typeprofil anvendes til at få etableret en fælles viden i teamet og er et godt redskab til selvindsigt og viden om, hvordan vi påvirkes af og påvirker andre. Med MBTI/JTI synliggøres forskelle, muligheder og udfordringer på en ligeværdig måde. Teamet får nogle praktiske modeller til at forstå og udvikle deres team på baggrund af MBTI/JTI.
Mere information om MBTI og JTI.

Outdoor Teambuilding
Teambuilding i naturen er en kombination af ophold ude og inde eller rene outdoor kurser. Med naturen som et alternativt rum for læring får gruppen nogle fælles oplevelser og fælles referencerammer, der er medvirkende til at skabe og vedligeholde den ånd og kultur, der skaber engagement, fælles ansvarsfølelse og retning mod det fælles mål. I naturen skærpes sanserne og opmærksomheden og omgivelserne er perfekte til at opleve hinanden på nye måder, nedbryde vanetænkning og få ny indsigt i teamets ressourcer. Vi kombinerer teoretiske lektioner med handlingsorienterede øvelser og anvender diverse testværktøjer med efterfølgende tilbagemelding til såvel den enkelte som gruppen for at øge selvindsigten samt udvikle og styrke  samarbejdsprocesserne.

Teambuilding der sætter værdierne i spil
Er jeres handlinger og adfærd individuelt og organisatorisk i overensstemmelse med jeres værdigrundlag. Få afprøvet, om de værdier, som gælder for jeres arbejdsplads, også afspejles i den praktiske opgaveløsning når i bliver udfordret. Værdierne er fundamentet i arbejdspladsens handlinger og der er derfor vigtigt at alle får et ejerskab til det fælles værdigrundlag. Vi sammensætter aktiviteter, der relatere sig til værdigrundlaget, og som er både lærerige, spændende og sjove. Efterfølgende måler vi på individet og teamets adfærd i forhold til værdigrundlaget. En særdeles udbytterig metode, der giver stof til eftertanke og medvirker til at holde gang i processen omkring det, at skabe et stærkt, levedygtigt og ikke mindst anvendt værdigrundlag.

Teambuilding for Projektteams
Gennem MBTI sætter Teamkompasset fokus på teammedlemmernes individuelle forskelligheder og de personlige ressourcer, der findes i teamet. Ved hjælp af Teamkompasset kobles de individuelle ressourcer sammen med forskellige roller og funktioner, som er væsentlige for projektteamets målopfyldelse. Mere information om MBTI / JTI og Teamkompasset.


Tilbage til indhold