MBTI Teamanalyse, teamets styrker, teamets udfordringer

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold
MBTI teamanalyse

Formålet med MBTI teamanalysen er at anvende MBTI-værktøjet til at hjælpe alle teammedlemmer med at identificere teamets styrker, potentielle udfordringer og måder til at forbedre præstationen.

MBTI teamanalysen giver dig mulighed for at få en dyb forståelse af dit teams karakter; styrker og svagheder. Hvert teammedlem får mulighed for at undersøge, hvordan de individuelt bidrager til teamets arbejde, og hvordan hver enkelt bedst kan bruge teamets samlede ressourcer i deres eget arbejde.

MBTI teamanalysen integrerer information om hvert enkelt teammedlem i konkrete handleplaner for teamet.

Du får en profil for hele teamet, og en serie af individuelle rapporter, som indeholder præcise beskrivelser af, hvordan de forskellige individer interagerer i netop dette team.

MBTI Team analysen hjælper dit team med at:

  1. Identificere styrker og potentielle udfordringer
  2. Håndtere blinde vinkler og uforudsete udfordringer
  3. Løfte teamets performance
  4. Forbedre gruppens og individets kapacitet til at løse problemer
  5. Kommunikere, og derved håndtere konflikter
  6. Maksimere de naturlige fordele, der kommer af teammedlemmernes ligheder og forskelle
  7. Udvikle fælles og individuelle handleplaner med specifikke trin til at forbedre samarbejdet

Hvert af teamets medlemmer modtager en unik teamrapport med to forskellige temaer:

Teamet: Samme information udskrives til hvert teammedlem om teamet som helhed.

Individuelt: Typespecifik information udskrives til hvert teammedlem. Heri beskrives individets type, og hvordan dette kan påvirke teamet.

Få mere information
Peter Nymand

Fredi Falk Vogelius

Du kan få mere information om hvordan en MBTI teamanalyse kan øge samarbejdet i dit team.

Send en mail til:
info@nymand-vogelius.dk
Tilbage til indhold