Teamudvikling - Medarbejderudvikling - Effektive teams

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

Teamudvikling der giver effektive teams                                

                        
Vi designer, udvikler og gennemfører teamudvikling for ledergrupper, afdelinger, projekt- og virtuelle teams. Vi arbejder med teams på forskellige stadier af udviklingsprocessen herunder nystartede teams, modne veletablerede teams og konfliktgrupper m.m.

 

Teamudvikling handler i bund og grund om at etablere ny og mere hensigtsmæssig adfærd i dagligdagen.

Teamudviklingsforløb hos Nymand & Vogelius gennemløber typisk 6 faser der sikrer at ny adfærd, også forankres i organisationen1.    Forventningsafstemning & mål afklaring

2.    Analyse, virkelighedscheck og teamstatus

3.    Konkret design af udviklingsforløbet

4.    Paratgørelse af deltagerne

5.    Realisering & implementering

6.    Opfølgning & fastholdelseKoblingen til arbejdet er afgørende

En vellykket teamudvikling starter altid med en grundig behovsafdækning og forventningsafstemning sammen med kunden, for derved at kunne tage afsæt i organisationens særlige udfordringer.

Forløbet planlægges og iværksættes ud fra et solidt forarbejde omkring kortlægning af deltagernes forudsætninger og teamets nuværende udfordringer.

Herved sikres at indsatsen kan målrettes det unikke team, hvilket, efter vores erfaring, skaber de bedste resultater når teamudvikling iværksættes i praksis.

Undervejs i forløbet skabes der forståelse for sammenhængen mellem det at skabe resultater samt at fungere og arbejde i teams, som kan relateres til adfærden i dagligdagen.

Teamudviklingen fastholdes og forstærkes desuden gennem planlagt   opfølgning. Ved at genopfriske det lærte og forholde sig til, i hvilken grad det er anvendt i teamet, øges ”investeringens” afkast markant.


Teamudvikling der giver effektive teams

Fælles for alle vores teamudviklingsforløb er at vi ved hjælp af forskellige værktøjer, metoder og aktiviteter arbejder hen i mod at alle medlemmer i teamet føler ejerskab og forpligtelse over for målet med det formål at forankre ny og mere hensigtsmæssig adfærd i det daglige.

Teamudvikling giver effektive teams

Et typisk kursusforløb indeholder korte indlæg, og demonstrationer der kombineres med handlings orienterede aktiviteter. Formålet er at bringe teammedlemmernes kollektive evner, færdigheder, kompetence og energi sammen for at nå fælles mål. Undervejs i forløbet vil deltagerne lære af egne erfaringer, refleksioner og gennem effektiv feedback.

Positive energi, fremdrift og resultater

Ønsker du at få mere ud af de ressourcer der allerede er tilstede, mere kvalitet i den tid der anvendes sammen, og at team­medlem­merne i fællesskab bliver bedre til at skabe den nødvendige positive energi, fremdrift og resultater ?

Så tøv ikke, men kontakt os i dag så du kan høre mere om, hvordan Nymand & Vogelius kan medvirke til øget udvikling og vækst i din virksomhed.

Læs  mere om vores
teambuilding
- klik her
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Kunderne siger:

"I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI. Det var helt fra starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage. Vi valgte også at få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os. De varmeste anbefalinger herfra."
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

Tilbage til indhold