DISC Teamanalyse identificere den ideelle teamkultur

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

DISC Teamanalyse


DISC Team Analyse giver mulighed for at sammensætte og udvikle dygtige teams ved at identificere den ideelle teamkultur og sammenligne den med de eksisterende ressourcer i teamet; f.eks. adfærds- og værdimæssige match og mangler.

DISC Teamanalyse

Analysen kan indgå i et kursusforløb, eller fungere som et selvstændigt værktøj, hvor vi mødes med dig (team- eller afdelingsleder) og fastlægger, hvilken teamprofil der er behov for, hvad teamets fremtidige udfordringer og målsætninger er, m.m.

Med DISC Team Analyse kan du:


 1. Fastlægge den ideelle teamkultur i relation til teamets mål og udfordringerDISC Teamanalyse
 2. Identificere de nødvendige styrker og teamroller for teamets målopfyldelse
 3. Vurdere teammedlemmerne i et eksisterende team, eller de personer, man påtænker at lade indgå i et team
 4. Sammenligne det aktuelle team med det ideelle team og derefter lave de nødvendige justeringer
 5. Vurdere hvor godt hver enkelt teammedlem passer ind i teamet
 6. Vurdere teamets reaktion på forandringer
 7. Få en ideel personprofil for den foretrukne teamleder
 8. Lade teamets styrker og begrænsninger blive transparente for dets medlemmer
 9. Identificere potentielle skadelige magtkampe og konfliktområder
 10. Matchvurdere ideel og aktuel teamkultur
 11. DISC Team Analyse kan med fordel anvendes til en dialogbaseret proces, der fremmer forståelsen for teamets mål og retning og hver deltagers person og arbejdsfunktion.
 12. DISC Team Analyse viser i illustrativt grafisk format de adfærdsmæssige præferencer hos hver person i teamet, rollen som hver person spiller og hvad de hver især bibringer teamet. Det sætter mennesker i stand til at forstå, hvad der 'foregår i kollegaens hoved', og opbygger gensidig forståelse, som et grundlag for effektivt samarbejde og åben kommunikation.

Forløbet med DISC

Der aftales individuelt, og i samarbejde med os, i hvilket omfang du ønsker at inddrage medarbejderne.

 1. Alle medarbejdere i teamet udfylder en DISC Profil som er grundlaget for DISC Team Analysen
 2. Feedback til dig på den aktuelle teamprofil
 3. Herefter arbejdes der med de forskellige teamroller - hvor ligger styrkerne, og hvor ligger de potentielle udfordringer og begrænsninger?
 4. På baggrund af virksomhedens beskrivelse af det ideelle team, indeholdende krav til teamets performance, udarbejder vi en målrettet rapport
 5. Til slut gives personlig feedback

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold