Projektledelse og projektstyring med succes og effekt

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Projektledelse med succes


Projektarbejde skaber dynamik, effektivitet og resultater. Projektarbejdsformen giver samarbejde på tværs af faglige skel og samler viden og ekspertise på en måde der gør organisationen bedre rustet til at møde de nye udfordringer.


            
Nymand & Vogelius har udviklet et effektivt koncept for uddannelse i projektledelse og indførelse i projektarbejdsformen. Vi arbejder dels med den klassiske projektledelse og projektstyring med fokus på teamet og benytter samtidig den nyeste hjerneforskning til at skabe effektive kommunikations- og indlæringsværktøjer, så det tilsammen danner en helhed.
                                      
Når vi underviser i projektledelse lægger vi vægt på, at projektlederen får udviklet sin evne til at skabe en fælles forståelse for visionen og målene hos projektdeltagerne. Undervisningen er centreret om, at projektlederen bliver trænet i forskellige metoder og værktøjer.
                                      
Vores projektledelsesforløb udvikles i forhold til de særlige udfordringer og ønskede resultater som defineres mellem os og vores kunder. Vores undervisning er præget af aktiviteter, der veksler mellem korte teoretiske indslag, demonstrationer samt praktiske øvelser - så deltagerne får ny viden og konkrete værktøjer samt spændende og sjove oplevelser med hjem.

Vi lærer dig at bruge dine ressourcer og benytte værktøjer, som får projektet til at lykkes. Du får en grundig indføring i projektledelse, således at du får udviklet din evne til at skabe en klar og tydelig målsætning for alle projektets deltagere. Du får på kurset lært og trænet de forskellige metoder og værktøjer, som har vist sig at fungere i  praksis.

Modul 1 fokuserer på de praktiske værktøjer i  projektstyring, og modul 2 fokuserer på de bløde værdier omkring projektledelse  og kommunikation.

Modul 1:

 • Kendetegn for et succesprojekt
 • Etablering af den effektive projektgruppe
 • Den rigtige opstart af projekter
 • Succes med en god problemformulering og beskrivelse af mål
 • Skab overblik med grafiske planer og interessentanalyser
 • Projektledelse i organisationen og projektgruppens adfærd
 • Projektets faser og indsatsområder
 • Målrettet styring med milepælsplanlægning
 • Velstruktureret og troværdig tidsplanlægning
 • Overblik over de kritiske elementer i planen med successiv kalkulation
            

Modul 2:

 • Få projektlederens værktøjskasse og lær at relatere værktøjerne til den aktuelle situation
 • Kommunikation - en afgørende faktor for at nå sine mål
 • Engagement og humor i projektet via teamudviklingsøvelser
 • Brug kreativiteten i projektgruppen og opnå resultater
 • Kend din projektlederprofil og find den optimale lederadfærd gennem projektets faser
 • Konflikthåndtering - hvordan griber vi det an, og hvad kan vi lære af det
 • Retningslinier for optimal mødeledelse og mødeteknik i projektmøderne
 • Målrettet rapportering og dokumentation i projektets faser
 • Projektets guldgruber
            
Hvert af kursusmodulerne resulterer i et  delresultat, som til slut samles, så det kan danne grundlag for de videre aktiviteter omkring implementering af projektarbejdsformen hjemme i egen organisation.

Oplev nogle inspirerende timer med fokus på Projektledelse - klik her  
Tilbage til indhold