Psykologisk sikkerhed - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Psykologisk sikkerhed         


Psykologisk sikkerhed refererer til et teammiljø, hvor medlemmerne føler sig trygge ved at deltage fuldt ud og dele deres tanker, ideer og bekymringer uden frygt for negative konsekvenser som ydmygelse, kritik eller isolation. Det er en afgørende faktor for at fremme effektiv kommunikation, innovation, trivsel og performance i teams og organisationer.

Her er nogle måder, du kan arbejde med for at skabe psykologisk sikkerhed i dit team:

 1. Skab psykologisk sikkerhed ved at lede ved eksempel: Ledere spiller en afgørende rolle i at skabe psykologisk sikkerhed. Demonstrer de ønskede adfærdsmønstre ved at være åbne, ærlige og inkluderende over for dine kollegaer

 2. Skab psykologisk sikkerhed ved at udvise Integritet og pålidelighed: Integritet og pålidelighed udgør fundamentet for psykologisk sikkerhed. Vær åben, ærlig og pålidelig i dine interaktioner med teammedlemmer. Hold dine løfter og undgå at dele fortrolige oplysninger uden tilladelse.

 3. Skab psykologisk sikkerhed ved at fremhæve værdien af forskellighed: Vis, at du værdsætter forskellige perspektiver og kompetencer i dit team. Opfordr aktivt til mangfoldighed og inklusion og undgå fordomme eller diskrimination.

 4. Skab psykologisk sikkerhed ved at skabe rum til at fejle: Anerkend, at fejl er en naturlig del af enhver arbejdsproces. Ros folk for at tage risici og prøve nye ideer, selv når resultaterne ikke er perfekte. Brug fejl som læringsmuligheder.

 5. Skab psykologisk sikkerhed ved at være Ikke-dømmende: undgå at bedømme eller kritisere, når folk deler deres tanker og ideer. Dette er afgørende for at skabe et miljø, hvor teammedlemmer føler sig trygge ved at bidrage uden frygt for negative konsekvenser.

 6. Skab psykologisk sikkerhed ved at lytte aktivt: Vær en opmærksom lytter og vis interesse for dine kollegers ideer og bekymringer. Undgå at afbryde eller dømme, når nogen deler deres tanker.

 7. Skab psykologisk sikkerhed ved at sætte klare forventninger: Kommuniker tydeligt, hvad du forventer af teammedlemmerne, og opfordr dem til at stille spørgsmål eller bede om hjælp, hvis de er usikre på noget.

 8. Skab psykologisk sikkerhed ved at undgå kritik og skyld: Når noget går galt, undgå at søge efter en enkelt syndebuk og undlad at kritisere eller skælde ud. I stedet fokuser på at løse problemet og forhindre gentagelse.

 9. Skab psykologisk sikkerhed ved at skabe en inkluderende kultur: Skab et miljø, hvor alle teammedlemmer føler sig som en del af fællesskabet og anerkend, at forskellige perspektiver kan berige beslutningsprocessen og kreativiteten

 10. Skab psykologisk sikkerhed ved at fremme positiv feedback: Ros og anerkend teammedlemmer for deres bidrag og præstationer. Positiv feedback styrker folks selvtillid og motivation.

 11. Skab psykologisk sikkerhed ved effektiv konflikthåndtering: Lær teamet at håndtere konflikter konstruktivt ved at fremme åben dialog og respekt for forskellige synspunkter.

 12. Skab psykologisk sikkerhed ved at udvikle teamets kompetencer: Tilbyd træning i kommunikation, konfliktløsning og forståelse for forskelligheder for at hjælpe teammedlemmer med at udvikle de nødvendige færdigheder til at opbygge psykologisk sikkerhed.

Psykologisk sikkerhed er en kontinuerlig proces, der kræver vedvarende indsats og opmærksomhed. Når den er etableret i et team, kan den føre til øget trivsel, produktivitet og kreativitet, da teammedlemmer føler sig mere fri til at bidrage og eksperimentere uden frygt for negative konsekvenser.

I samspil med vores andre metoder og værktøjer arbejder vi i 3 trin for at oparbejde psykologisk tryghed i teamet:
 
Behovsanalyse: En grundig analyse af teamets nuværende tilstand f.eks. gennem samspilsanalyse og team performance model, interviews med teammedlemmer, observation af teamets arbejde og vurdering af eksisterende kommunikations- og samarbejdsprocesser.
 
Udviklingsplan: Baseret på resultaterne af behovsanalysen udarbejder vi en skræddersyet udviklingsplan der indeholder konkrete mål, trin og tidsrammer for at opbygge psykologisk sikkerhed i teamet.
 
Eksekvering: Vi gennemfører udviklingsplanen og justerer om nødvendigt baseret på resultater og feedback fra teamet                   

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold