JTI Teamdag - Medarbejderudvikling - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Teamdag med Jungiansk Typeindex (JTI) - Læring og Sjov i Perfekt Harmoni                               

JTI Teamdag

Teamdagen med JTI, hvor vi kombinerer læring og spændende aktiviteter for at give jer en god og givende team oplevelse.


Vi ved, at engagerende opgaver og aktiviteter bringer jer tættere på hinandens præferencer og adfærdsmønstre, samtidig med at jeres læringsevne øges markant.

Målet med JTI Teamdagen er at skabe en dag, hvor læring, relationer og den gode oplevelse for alle deltagerne er i fokus. Vi vægter den sociale interaktion og sørger for, at der er tid til refleksion og åben dialog. Dette giver jer mulighed for at dele indsigt, diskutere udfordringer og styrke jeres samarbejde på en positiv og konstruktiv måde så i kan nå jeres fælles mål.


JTI Teamdagen indeholder korte indlæg, og demonstrationer der kombineres med handlings orienterede aktiviteter. Formålet er at bringe teammedlemmernes kollektive evner, færdigheder, kompetence og energi sammen for at nå fælles mål.

Teamdag med JTI - Del 1: Oplæg om JTI og personprofiler.

Her får
du og kollegaerne konkret viden og praktiske værktøjer med jer.  Vi udforsker jeres individuelle præferencer og adfærdsmønstre og gennem målrettede JTI øvelser og efterfølgende dialoger opdager I jeres unikke JTI-profiler og får en dybere indsigt i, hvordan I bedst kan samarbejde som et team. Gennem spændende aktiviteter og indsigt i JTI vil vi udforske vores individuelle præferencer og lære at udnytte dem som en kollektiv styrke.

Teamdag
med JTI - Del 2: Identifikation af Teamets Styrker og Synergier.

Efter at have fået indsigt i vores individuelle præferencer vil vi se nærmere på vores teamsammensætning. Vi vil identificere vores fælles styrker og synergier, der udspringer af forskelle og ligheder i vores præferencer. Ved at udnytte vores fælles typologiske styrker og være opmærksom på vores potentielle blinde pletter har vi et godt udgangspunkt for at skabe en endnu mere effektiv og harmonisk arbejdsproces.

Teamdag
med JTI - Del 3: Sjove og Udfordrende Aktiviteter.

Her får du mulighed for at anvende jeres JTI-indsigt i praksis. Gennem teamwork og samarbejdsøvelser vil I opleve, hvordan forskellige personlighedstyper kan samarbejde på den mest effektive måde. I får en række A-HA oplevelser og bliver udfordret i samarbejdet af lærerige, praktiske øvelser, som synliggør forskelle og ligheder i adfærden for personer med forskellige og ens JTI profiler.
Gennem denne kombination af sjov og seriøsitet skaber vi en god og givende oplevelse der er tilpasset jeres behov så alle kan deltage og bidrage til en god teamoplevelse

Teamdag
med JTI - Del 4: Refleksion og Fremadrettet Teamudvikling med JTI.

Efter en dag fyldt med spændende aktiviteter og indsigter er det tid til at reflekterer over vores fælles oplevelser på JTI Teamdagen. Vi skaber et solidt fundament for forandring i vores daglige arbejdsliv og overfører vores læring til implementering i hverdagen. Det kan være:

 • Hvordan styrker vi samarbejdet og produktiviteten så vi kan indfri vores fælles målsætninger?
 • Hvordan kan vi optimere vores samarbejde yderligere i relation til vores præferencer?
 • Hvordan kan vi bruge vores viden om typeforståelse til at optimere formidlingen af vores budskaber på vores team møder?
 • Hvordan fastholder vi dialogen omkring styrker og udviklingsområder i relation til de opgaver teamet står overfor
 

Teamdag JTI
 
Efter JTI Teamdagen.

I går derfra med mange A-HA oplevelser, øget forståelse for jer selv og hinanden, samt konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen og samarbejdet i teamet. Vores facilitatorer vil også tilbyde opfølgning og support, hvis I ønsker at fortsætte udviklingen af jeres team.
 
Tag jeres team til næste niveau med vores spændende og lærerige JTI Teamdag. Kontakt os nu for at designe og planlægge en skræddersyet dag, der passer til jeres behov og mål.
 
Formålet med vores JTI Teamdag er at:

 • Have en spændende og lærerig Teamdag med mange gode fælles oplevelser

 • Øge indsigt i egne og andres præferencemønstre gennem JTI typerne.

 • Skabe øget bevidsthed om egne og andres foretrukne måde at samarbejde og kommunikere på.

 • Opnå forståelse for styrker og svagheder ved Teamets typekode i forhold til opgaver/udfordringer.
    
 • Fremme accept og respekt for menneskers ligheder og forskelligheder, således deltagerne kan anvende denne viden på den bedst tænkelige måde i deres daglige samarbejdsrelationer og i forbindelse med påvirkning af andre  samarbejdspartnere.

 • Skabe et fælles fundament for at kunne løse nuværende og fremtidige udfordringer.

 • Identificere typiske baggrunde for konflikter mellem forskellige mennesketyper og dermed minimere forståelsesvanskeligheder, misforståelser og frustrationer.

 • Forbedre evnen til at kommunikere og samarbejde på en effektiv og engagerende måde.

 • Få konkrete fælles erfaringer, refleksioner og værktøjer, som kan anvendes til hverdagens udfordringer.

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Flot involvering af os

Vores sommerseminar i juni 2023 skulle handle om os som individer og som team.

Øget indsigt i os selv som individer og som team skal bidrage til at forbedre vores evne til at skabe resultater.

Vi valgte NYMAND & VOGELIUS til at facilitere en dag sammen med os med afsæt i vores JTI-profiler, og hvad vi kan bruge dem til.

Peter Nymand og Fredi Vogelius gav os en god oplevelse og vigtig læring, som vi også fik råd til, hvordan vi kan arbejde videre med.

Gennemgangen af de fire dimensioner i JTI-modellen blev givet som et relevant og interessant samspil mellem korte indlæg med baggrund i en meget grundig præsentation, som vi fik udleveret og udendørs aktiviteter.

Peter og Fredi har tydeligt mange års erfaring med udvikling af såvel mennesker som hold.

De fremstår begge meget vidende og præsenterede JTI-modellen med flot involvering af os.

Jeg vil desuden gerne fremhæve den ro og det overblik Peter og Fredi udviste.

Derfor hermed min bedste anbefaling til NYMAND & VOGELIUS

Anette Eberhard
CEO & Managing Partner
Kunderne siger:

"I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI. Det var helt fra starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage. Vi valgte også at få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os. De varmeste anbefalinger herfra."
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

Tilbage til indhold