Firmaarrangement - Personaledag - Medarbejderdag - Afdelingsseminar

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

Firmaarrangement / Personaledag / Medarbejderdag / Afdelingsseminar


Personaledagen giver forståelse og indsigt i hinandens forskellighed
- og skaber arbejdsglæde.


Firmaarrangement der styrker de positive relationer, den gode stemning og oplevelsen af at være en virksomhed, en afdeling, et team eller en organisation. Her skabes de relationer, den tillid og det drive der binder medarbejderne sammen.

Medarbejderdag

Medarbejderdagen kan tilrettelægges som et forløb fyldt med læring fx MBTI eller DISC, spændende aktiviteter og opgaver, mens andre har mere fokus på samarbejde og teamspirit.

Personaledagen er mere end blot en masse interessant læring, øvelser, underholdende aktiviteter og udfordrende opgaver. Et firmaarrangement har i høj grad fokus på, at ”ryste sammen” gennem dialog, fælles refleksioner og debat på tværs.


Firmaarrangement der giver dialog på tværs af afdelinger, faggrupper og anciennitet

På en medarbejderdag er aktiviteterne nøje udvalgt, så de skaber det engagement og den indlevelse, der helt naturligt får alle til, at dele oplevelser, tanker og holdninger på kryds og tværs. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i lige netop jeres gruppe og aktuelle situation, når vi sammensætter programmet.

Oplevelse og læring der involvere deltagerne og kan bruges i dagligdagen

Et firmaarrangement har fokus på oplevelse, leg og læring. På den måde vil alle lære hinanden bedre at kende. Både dem der er en del af den tætte daglige kontakt, og dem der fx sidder i en anden afdeling eller faggruppe.

Hurtige resultater på personaledagen

Selv om programmet ikke er tungt, så ligger der selvfølgelig både teori og tanke fra den nyeste hjerneforskning bag udarbejdelse og gennemførelse af en medarbejderdag. Forløbet er gennemtænkt lige fra de teoretiske indlæg med øvelser, over kombinationen af leg og alvor, til den måde vi fremmer dialogen. Efter en medarbejderdag oplever I tydelige beviser på, at de positive relationer mellem kollegerne er styrket. Er der kommet nye kolleger til, så er det her nye relationer skabes på ingen tid.

Alle kan være med og får ny indsigt med hjem

En ting er afgørende - alle deltagere kan være med, både dem der er mest til hovedet og dem der er til det aktive – der er brug for alle.

En typisk personaledag med MBTI/JTI/DISC kunne se sådan ud:

Hvordan kan du bruge MBTI/JTI/DISC til at forstå dig selv og dine kollegaer
Deltagerne bliver introduceret til nogle effektive værktøjer til brug i den daglige kommunikation. Der er en kort opsummerende gennemgang af de fire dimensioner og præferencerne på en sjov og lærende facon. Du vil gennem forløbet opleve hvordan de enkelte præferencer kommer til udtryk i dagligdagen – både hos dig selv og andre.

Nogle af indholdselementerne er:

o   Hvad viser MBTI/JTI/DISC, og hvordan kan det bruges i dagligdagen
o   Præsentation af fire dimensioner, med øvelser og videoer
o   Præsentation de forskellige præferencer
o   Din profil og hvad den betyder for dig og dit samspil med andre i dagligdagen

MBTI/DISC og Kommunikation
Hvordan kommer de forskellige typekoder til udtryk i kommunikation? Gennem typologien sættes der fokus på dine styrker og dine udfordringer i forbindelse med påvirkning og kommunikation.

MBTI
/DISC øvelser
Her vil deltagerne opleve hvordan MBTI styrer ens måde at tænke og handle på – og hvad det betyder for ens måde at arbejde sammen med sine kollegaer og andre samarbejdspartnere på i praksis. Vi laver aktiviteter som er specifikt udviklet til at fremhæve forskellene mellem hver enkelt af de fire præference par og med speciel fokus på de udviklingsområder som afdelingen måtte have. Deltagerne vil komme igennem en række af mindre aktiviteter, som vil give dem en A-HA oplevelse på hvordan forskellene i de enkelte præference par kommer til udtryk, selv i meget ukomplicerede aktiviteter.

Afrunding og evaluering af dagen – hvordan kan vi bruge det i vores dagligdag

Personaleudvikling med kompetencespillet

Vil du udvikle personalet på en sjov, lærerig og involverende måde?

Kompetencespillet øger teamets samlede præstation. Lær at udnytte hinandens styrker og udligne svaghederne for at øge teamets samlede præstation. Gennem kompetencespillet bliver deltagerne med 360 tankevækkende spørgsmål støttet, motiveret og opmuntret til at skabe de bedste resultater. Spørgsmålene er udviklet, så der sættes fokus på at hæve energiniveauet og identificere og fjerne negativ energi.

Kompetencespillet indeholder 360 tankevækkende spørgsmål fordelt på 60 kort, samt 5 jokerkort. Hvis du trækker et jokerkort, skal de andre spillere finde på et spørgsmål, du skal besvare. Spillet kan bruges i mange sammenhænge fx:

Indledning til afdelingsmøder
Mødet startes ved, at alle trækker et kort og svarer på to spørgsmål fra kortet. Dette vil sikre, at deltagerne fra starten er fokuserede og nærværende.

Oplæg til diskussioner på en personaleudviklingsdag
Her sidder deltagerne i grupper af ca. 6 personer og trækker på skift et kort, og terningen bestemmer hvilket spørgsmål, der skal svares på. Besvarelserne vil hurtigt vise hvilke temaer, der er relevante at fokusere på i det videre arbejde.

Inspiration og selvreflektion for den enkelte medarbejder
Du trækker tilfældige kort fra bunken, og terningen bestemmer hvilke spørgsmål, du skal svare på fra de enkelte kort. Når du er færdig, spørger du dig selv, hvilke læringspunkter du har fået i processen.

Du kan her se eksempler på nogle af de 360 spørgsmål:

 • Hvordan kommer dine værdier til udtryk i dit daglige arbejde?
 • Hvilken lille ændring kunne skabe en ny mulighed?
 • Hvordan bakker du op omkring dine kollegaers idéer til daglig?
 • Hvad skal der til for at du får løst et problem godt?
 • Hvordan stimulerer du dig selv til at være engageret?
 • Hvordan får du nye idéer?
 • Hvordan undgår du at glemme vigtige ting?
 • Hvad gør du for at vedligeholde din nysgerrighed?
 • Hvordan påvirker det dig, når andre er direkte og konfronterende?
 • Hvor stor del af din opmærksomhed og tid får dit arbejde?
 • På hvilke måder motiverer du dine kollegaer, og hvornår gjorde du det sidst?

Køb Kompetencespillet nu, til kun Kr. 1.900,- excl. moms.
Bestil spillet her


Vi afholder endvidere foredrag og kurser om MBTI og teamudvikling - klik her.

Ring til Fredi Falk Vogelius på tlf: 4050 3911 eller e-mail, for at få yderligere informationer.

Tilbage til indhold