Drexler/Sibbet Team Performance Model - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Drexler/Sibbet Team Performance Model                          

                        
Drexler/Sibbet Team Performance Model er en model udviklet af Allan Drexler og David Sibbet med det formål at give en omfattende forståelse af de forskellige stadier af teamudvikling.

Modellen identificerer syv trin, hvoraf fire handler om at skabe og etablere et team, mens de sidste tre beskriver stigende niveauer af vedvarende præstation i teamet.

Drexler/Sibbet Team Performance Model

Her er en oversigt over de syv trin:

 1. Orientation (Orientering): Dette er det første trin, hvor teamet er ved at blive dannet. Mennesker i teamet er normalt usikre, og målet er at etablere et fælles formål og mål.

 2. Trust Building (Tillidsopbygning): Teamet begynder at opbygge tillid og udvikle relationer. Dette trin er afgørende for at skabe et trygt og samarbejdsvilligt miljø.

 3. Goal Clarification (Målafklaring): Teamet arbejder på at præcisere og forstå de mål, de ønsker at opnå. Dette indebærer ofte at definere roller og ansvar.

 4. Commitment (Engagement): I dette trin forpligter teamet sig til at arbejde sammen for at opnå de opstillede mål. Dette kræver ofte en høj grad af engagement og dedikation fra alle teammedlemmer.

 5. Implementation (Implementering): Dette markerer overgangen fra at skabe teamet til at udføre opgaver og arbejde sammen for at opnå målene. Teamet begynder at handle på deres planer.

 6. High Performance (Højt ydende team): Når teamet har nået en vis mængde  erfaring sammen og har etableret en stærk arbejdskultur, kan de nå til et trin med høj præstation, hvor de arbejder effektivt og leverer resultater på et højt niveau.

 7. Renewal (Fornyelse): Dette sidste trin handler om at opretholde og forny teamets energi og engagement over tid. Det indebærer at reflektere over resultaterne, fejre succeser og identificere områder, der kan forbedres.

Drexler/Sibbet Team Performance Model fungerer som en ramme og et fælles sprog, der kan hjælpe med at forstå, hvor et team befinder sig i sin udvikling, og hvad der skal gøres for at nå næste fase. Det er en værdifuld ressource for teamledere, trænere og organisationer, der ønsker at støtte en kultur baseret på teamwork og forbedre præstationen i deres teams.

Måder, hvorpå en teamleder bedst kan bruge Drexler/Sibbet Team Performance Model til at forbedre teamets præstation:

 1. Identificer det aktuelle trin: Start med at evaluere, hvor dit team befinder sig i modellen. Er de i opstartsfasen med at etablere sig, eller er de allerede i høj præstationsfasen? Dette giver dig en ide om, hvilke udfordringer og fokusområder der er relevante på det pågældende tidspunkt.

 2. Skab et klart formål og mål: Hvis dit team er i de tidlige stadier af orientering og tillidsopbygning, er det afgørende at arbejde på at etablere et klart formål og mål for teamet. Som leder skal du være tydelig i din kommunikation om, hvad teamet forsøger at opnå.

 3. Byg tillid: I de tidlige stadier af tillidsopbygning er det vigtigt at arbejde på at etablere et miljø, hvor teammedlemmerne føler sig trygge ved at dele deres ideer og bekymringer. Fremhæv vigtigheden af åben kommunikation og samarbejde.

 4. Styrk engagement og forpligtelse: Når teamet er klar til det, skal du arbejde på at skabe en følelse af engagement og forpligtelse til de fælles mål. Dette kan indebære at involvere teammedlemmer i beslutningstagning, forklare, hvordan deres bidrag er værdifulde, og sikre, at alle forstår deres roller og ansvar.

 5. Faciliter implementering: Når teamet er klar til at implementere planer og projekter, skal du som leder sikre, at ressourcer er tilgængelige, og at der er en tydelig vej fremad. Sørg for, at teammedlemmer har de nødvendige færdigheder og værktøjer til at udføre deres opgaver.
 6. Fremme høj præstation: Når teamet når den høje præstationsfase, er det vigtigt at vedligeholde momentum og forblive fokuseret på kontinuerlig forbedring. Anerkend og beløn teamets præstationer og opfordre til innovation og kreativitet.

 7. Støt fornyelse: Til sidst er det vigtigt at tænke på, hvordan teamets energi og engagement kan fornyes over tid. Dette kan indebære periodiske evalueringer, træningsmuligheder eller sociale aktiviteter, der hjælper med at styrke teamets samhørighed.

Husk, at teams ikke altid bevæger sig lineært gennem modellen, og det kan være nødvendigt at vende tilbage til tidligere trin, hvis der opstår udfordringer. En god teamleder er opmærksom på teamets dynamik og er i stand til at tilpasse sin ledelse i overensstemmelse hermed.

Drexler/Sibbet Team Performance Model er et værdifuldt værktøj til at forstå og adressere teamets behov i forskellige faser af udviklingen.
Tilbage til indhold