CPI - California Psychological Inventory

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

CPI - California Psychological Inventory


   Testværktøjet der kommer tæt på. California Psychological Inventory® (CPI) anvendes der, hvor du gerne vil tæt på personen og have et dybtgående kendskab til personlighedstræk og adfærdsmønster. Den giver et meget præcis og komplekst billede af den enkeltes personlige og professionelle stil. Materialet udgør et nuanceret informationsgrundlag via en graf bestående af 20 adfærdstræk fordelt på temaerne:   
   
  • Interpersonel stil og orientering
  • Normativ orientering og værdier
  • Kognitivt og intellektuelt informationsniveau
  • Rolleopfattelse og foretrukken arbejdsstil

Desuden får du en række ”Special Purpose Scales” og et indeks over lederstil. Tilsammen udgør disse et solidt fundament for en dialog om, hvordan en person typisk vil agere i forskellige sammenhænge.
           
        CPI er meget veldokumenteret og anvendes til rekruttering, personlig udvikling, ledelsesrådgivning og karriererådgivning. Den er anerkendt i store dele af verden og kan derfor med fordel anvendes såvel nationalt som internationalt.                 
        Sagt med andre ord kan man sige, at California Psychological Inventory          er et godt eksempel på en veldokumenteret personlighedstest, der er          afpasset efter danske forhold, og som altid følges op med en          feedbacksamtale. CPI beskriver testpersonen nuanceret på 20 skalaer.
        
        Nogle af skalaerne drejer sig om personlighedens samspilsorienterede          sider:
                         · Dominans             · Selvtillid                                   · Indfølingsevne             · Stræbsomhed                                   · Selvcentrering             · Udadvendthed                                                 · Uafhængighed                             

Andre skalaer handler om testpersonens         værdisæt:
                                · Ansvarlighed             · Selvkontrol                                   · Autoritetstro             · Taktfuldhed                                   · Konformitet             · Tolerance                                                 · Trivsel                             

En tredje gruppe skalaer beskriver          testpersonens arbejdsstil:
                                · Præstation gennem tilpasning                                   · Præstation gennem uafhængighed                                   · Skarpsindighed                             

Den sidste gruppe angår testpersonens         personlige stil:
                                · Feminin/maskulin stil                                   · Fleksibilitet                                   · Psykologisk indsigt                             

Ud over de oplysninger, som skalaerne          yder hver for sig, giver kombinationer på tværs af skalaerne en          dybtgående indsigt i testpersonens ressourcer og den måde, han/hun          anvender dem på. Testen giver dermed grundlag for hypoteser om, hvordan          testpersonen vil udmønte sine personlighedstræk i praksis - f.eks. under          stress eller i ledelsessituationer. Det er især disse hypoteser om          konkrete adfærds-mønstre, der diskuteres i feedbacksamtalen. CPI bliver          dermed et godt prognoseværktøj, der skaber et enestående grundlag for          beslutninger vedr:
        
        · Karriereplanlægning
        · Ledertræning
        · Personlig udvikling
        · Rekruttering og udvælgelse
        
        Nymand & Vogelius tilbyder følgende indenfor CPI:
        
        Din          personlige CPI profil
        
Her får du en individuel tilbagemelding fra en CPI autoriseret          konsulent, der ud fra den officielle         CPI-test kan få dig til at se nye muligheder - både privat og          på jobbet.

Brug din CPI          proaktivt
        Dagkursus om CPI. Her vil du opleve, hvor forskelligt vi fungere som          mennesker og hvordan dette kan forklares og forståes ud fra CPI-testen. Via          teori og praktiske øvelser vil gruppen / teamet komme på en          opdagelsesrejse, der vil give den enkelte noget at reflektere over.                           
            
         Ring til Fredi Falk Vogelius på tlf: 4050 3911 eller                       e-mail, for at få yderligere informationer.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold