16PF giver en pålidelig og præcis indikation om adfærd

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

16PF


16PF®   er en komplet personlighedstest, og det er en af de mest valide   indikatorer for menneskelig adfærd, baseret på mere end 50 års forskning og afprøvning.

16PF-spørgeskemaet blev oprindelig   udviklet af Raymond Cattell i 1949, og det er tilgængeligt på mange sprog. Spørgeskemaet vurderer den enkeltes personlighed op mod 16 personlighedsfaktorer og giver en pålidelig og præcis indikation om fremtidig adfærd.
         

Faktorerne er:

Varme –   beskriver ønsket om at udvikle tætte forhold til andre.
Mistænksomhed –   i hvor stor udstrækning du er forbeholden over for andres   motiver.
Logisk tænkning –   i hvor stor udstrækning du kan løse numeriske og verbale   problemer.
Adspredthed –   hvor meget opmærksomhed du giver abstrakte idéer frem for   konkrete observationer.
Emotionel Stabilitet –   hvor roligt du reagerer på de krav, livet stiller.
Lukkethed –   hvor meget du foretrækker at holde personlige oplysninger for   dig selv.
Dominans –   din tendens til at hævde dig og/eller kontrollere andre.
Ængstelighed –   hvor meget du er tilbøjelig til selvkritik.
Livlighed –   hvor frit og spontant du udtrykker dig.
Åbenhed for forandringer –   i hvor stor udstrækning du nyder nye situationer og erfaringer.
Regelbevidsthed –   hvor meget værdi du tillægger eksternt påtvungne regler.
Individualisme –   hvor meget du nyder dit eget selskab og stoler på din egen   dømmekraft.
Social Frimodighed –   hvor afslappet du føler dig i sociale sammenhænge.
Perfektionisme –   behovet for at stole på struktur frem for at overlade tingene   til tilfældighederne.
Sensitivitet –   i hvor stor grad følelser har indflydelse på dit livssyn og din   dømmekraft.
Anspændthed –   hvor let forskellige situationer kan frustrere dig.
Fordele

16PF kan   anvendes til:

Rekruttering –   16pf kan kortlægge de personlighedsfaktorer, der kræves for at opnå   succes i en stilling, og vurdere kandidater op imod disse, samt benytte   dem som basis for en samtale.

Ledelsesudvikling
–   16pf kan anvendes til at vurdere ledelsespotentiale og –stil  og benytte   vurderingen til at formulere en udviklingsplan.

Coaching på ledelsesniveau   – 16pf kan hjælpe nuværende og potentielle ledere med at øge deres   selvbevidsthed og identificere udviklingsområder.

Teambuilding –   Teamets profiler kan anvendes til forstå nye områder, der kan trække fra   eller til på teamets effektivitet og identificere udviklingsområder for   teamet.

Karrierevejledning
–   16pf kan anvendes til at matche den enkeltes kvalifikationer med dem,   der er nødvendige i bestemte stillinger og identificere kvalifikationer,   som kan udvikles.

Rådgivning
–   16pf kan identificere faktorer, der kan bidrage til emotionelle og   sociale problemer.

Research
–   16pf resultater kan bruges til opsamling af data vedrørende de faktorer,   der mest sandsynligt fører til succes i en stilling.

Fordele
Med mere end 50 års   forskning og afprøvning bag den femte udgave af 16pf-værktøjet, er du   sikret dokumenteret reliabilitet og validitet. Samtidig er der ikke gået   på kompromis med enkeltheden i brug. Værktøjet er hurtigt at besvare på   papir eller elektronisk, let at score, tolke og give feedback på, og det   er tilgængeligt på dansk og mange andre sprog.

Nymand & Vogelius tilbyder følgende indenfor 16PF:
        
        Din   personlige 16PF profil
        
Her får du en individuel tilbagemelding fra en 16PF   autoriseret konsulent, der ud fra den officielle         16PF-test   kan få dig til at se nye muligheder - både privat og på jobbet.

Brug din 16PF proaktivt
        Dagkursus om 16PF. Her vil du opleve, hvor forskelligt vi fungere   som mennesker og hvordan dette kan forklares og forståes ud fra   16PF-testen. Via teori og praktiske øvelser vil gruppen / teamet komme på   en opdagelsesrejse, der vil give den enkelte noget at reflektere over.                           
            
         Ring til Fredi Falk Vogelius på tlf: 4050   3911 eller                       e-mail, for   at få yderligere informationer.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold