MBTI Trin II - konsulent - typeforståelse

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

MBTI Trin ll


MBTI Trin IIKan du ikke lide, at blive sat i bås i en af 16 kasser?
Så prøv MBTI Trin II

MBTI Trin II beskæftiger sig mere detaljeret med, hvordan et menneske udtrykker sine præferencer og giver et mere nuanceret billede af typekoden end MBTI Trin I.

MBTI Trin II bygger på den indsigt, der er opnået i Trin I og indeholder altså begge analyser. MBTI Trin II giver testpersonen en betydelig større mængde information end Trin I. MBTI Trin II® giver et langt bredere og mere nuanceret grundlag for udforskning af fokuspersonens  måde at agere på med baggrund i egne præferencer og de værdier, der har betydning for den enkelte.


Kickstart dit teams produktivitet med vores MBTI forløb

Vi arbejder med MBTI i mange forskellige sammenhænge, som fx teamudvikling, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, effektiv kommunikation, stresshåndtering m.m.
Kend din type

MBTI Kend din type

Du vil gennem forløbet opleve, hvordan du kan bruge forståelsen af MBTI i din dagligdag.
Kommunikation

MBTI kommunikation

Vi sætter fokus på kommunikation og MBTI, så du forstår din egen og andres kommunikationsstil.
Teamroller

MBTI Teamroller

Du vil forstå de 8 teamroller i MBTI og hvordan du kan bruge denne viden til at udvikle dit team.
Konflikthåndtering

MBTI konflikthåndtering

Du får et konflikt-løsningsværktøj baseret på MBTI, der kan opløse og forbygge konflikter.
Stresshåndtering

MBTI Stress

Du lærer at bruge dig selv og dine MBTI præferencer, så du kan have travlt, uden at få stress.
Flow i hjernen

MBTI Hjerneflow

Nardi’s hjerneforskning viser at mennesker med forskellig typologi bruger deres hjerner fundamentalt forskelligt.


MBTI Trin 2MBTI Trin II introducerer en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør fokuspersonen i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type. MBTI Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver en nuanceret indsigt i den enkeltes unikke måde at opleve og udtrykke sin psykologiske type på.

MBTI Trin II giver således en forklaring på, hvorfor samme typeprofiler nogle gange virker forskellige, mens forskellige typeprofiler nogle gange virker ens. Med MBTI Trin II opnår du en god forståelse for de nuancer, de enkelte profiler rummer, og denne forståelse kan du bruge aktivt i de sammenhænge, du indgår i.

Det vil altså sige, at selvom typekode ENTJ fortæller, at deltageren er ekstrovert, kan vedkommende godt have nogle af de facetter, der tilhører den introverte side, hvilket kan have stor betydning for den måde vi foretrækker at kommunikere og agerer på.

MBTI Trin II giver testpersonen en indikation af, hvordan hans/hendes særlige præferencesammensætning ser ud og er den mest detaljerede Myers-Briggs-rapport, der kan fås. Hvis du ønsker flest mulige oplysninger om din personlighedstype, er dette rapporten for dig.

For at understøtte lederens selvforståelse og udviklingspotentiale får lederen en 24 siders rapport til rådighed, som bl.a. giver råd og vejledning indenfor kommunikation, forandringsledelse samt konflikthåndtering.

MBTI Trin II rapporten indeholder detaljer om MBTI Trin II resultater og facetter foruden en detaljeret oversigt over, hvordan forskellige personlighedsfacetter kan arbejde sammen.

Klik her, for at se et prøveeksempel på en MBTI Trin II Tolkningsrapport.
Se mere om MBTI og et eksempel på hvad en MBTI Trin II rapport bl.a. indeholder her.


Anvendelse

MBTI Trin II vil ofte være til stor hjælp for personer, der har en uklar score fra MBTI Trin I eller har svært ved at genkende en præference fuldt ud.  MBTI Trin II kan anvendes i alle organisationer, i karriere-udvikling, i coaching og rådgivning m.m.

Den finder bred praktisk anvendelse bl.a. inden for:

  • Lederudvikling
  • Teamudvikling
  • Forandringsledelse
  • Kommunikation
  • Problemløsning
  • Konflikthåndtering
  • Lederudvikling

Selvindsigt er helt grundlæggende for at udøve godt lederskab. En forståelse for den virkning lederens personlige type har på medarbejdernes motivation og engagement er yderst vigtig. MBTI-værktøjet hjælper ledere til at vurdere egne stærke og svage sider,deres foretrukne problemløsningsstil samt hvordan deres type spiller sammen med andre typer.

Teamudvikling
Ved at bruge MBTI kan grupper eller teams vurdere teamets stærke og svage sider og opdage eventuelle ubalancer eller spændinger i samarbejdet. Er teamet f.eks. tilbøjelig til at overdrive vurderinger baseret på logik fremfor hensynet til deltagernes personlige opfattelser og værdier? Eller fokuserer gruppen for meget på det strategiske og for lidt på det operationelle, det praktiske? Ved at vurdere sådanne spændinger begynder teams at anerkende og forstå værdien af at bruge forskellige tilgange og perspektiver.

Forandringsledelse
Mennesker af forskellig type er tilbøjelige til at opleve forandring og overgange til nye situationer forskelligt. At skabe bevidsthed om disse forskelle kan hjælpe ledere og virksomheder med at understøtte deres medarbejdere og sig selv i de frustrationer, som ændringer i organisationen og dens måde at arbejde på ofte medfører.

Kommunikation og undervisning
MBTI kan anvendes til at forbedre kommunikationen mellem mennesker af forskellig type, og til at analysere og forbedre metoder i undervisningen. Typeindikatoren skaber en ramme, som gør det lettere at forstå, at vi også lærer på forskellig måde, således at undervisningen kan tilrettelægges ud fra hensynet til disse forskelligheder.

Problemløsning
MBTI giver indsigt i potentielle stærke og svage sider i problemløsning, idet den motiverer såvel individer som grupper til at forbedre både dybde og bredde i deres analyse og løsning af problemet eller opgaven.

Konflikthåndtering
MBTI er meget nyttig i selvevaluering, idet den tydeligt og positivt beskriver, hvad de forskellige typer kan bidrage med. Indikatoren kan også hjælpe med at håndtere konflikter i relationer mellem mennesker, idet den sigter på at gøre folk opmærksomme på disse forskelle, og på at denne viden kan øge forståelsen og samarbejdet

MBTI® Trin II spørgeskemaet opdeler hver af de fire MBTI præferencer i yderligere fem facetter for at give en mere dybdegående tolkning. Det giver yderligere oplysninger om forskellene mellem personer med de samme typepræferencer samt lighederne mellem personer med forskellige typepræferencer. MBTI Trin II spørgeskemaet erstatter Form K: Expanded Analysis Report (EAR) og anvender et mere komplet sæt spørgsmål samt et kompleks computerpointberegningsprogram.

Teamkompasset
Gennem MBTI sætter Teamkompasset fokus på teammedlemmernes individuelle forskelligheder og de personlige ressourcer, der findes i teamet. Ved hjælp af Teamkompasset kobles de individuelle ressourcer sammen med forskellige roller og funktioner, som er væsentlige for teamets målopfyldelse.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
MBTI Trin II
Tilbage til indhold