MQ Motivationsanalyse - motivationsfaktorer

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

MQ Motivationsanalyse


MQ Motivationsanalysen måler din og/eller dine medarbejderes motivation op i mod 18 dimensioner og skaber via overskuelige rapporter, dialog og feedback overblik over hvilke motivationsfaktorer der motiverer og demotiverer forskellige medarbejdere.

Med MQ motivationsanalysen kan du øge indsigten I hvilke faktorer der virker motiverende og demotiverende og dermed få et effektivt redskab til at øge engagement, energi og drivkraft hos dig selv og dine medarbejdere.

MQ er en videnskabelig funderet erhvervsrettet motivationsanalyse, som sætter fokus på situationer eller omstændigheder, som påvirker den enkeltes arbejdsmotivation i positiv eller negativ retning. Med MQ får du et effektivt redskab til at vurdere individuelle forskelle i motivationsmæssige mønstre og styrker, altså hvad der igangsætter, kanaliserer og opretholder adfærd i en erhvervsmæssig sammenhæng for den enkelte medarbejder.

MQ motivationsanalysen indikerer hvilke opgave- ledelses- og organisatoriske sammenhænge, der virker motiverende på en given medarbejder så man derigennem hurtigt og systematisk kan forstå, hvilke arbejdssituationer og forhold der kan øge eller mindske testpersonens motivation. Dette kan blandt andet bruges til at vurdere, om testpersonen er på ”rette hylde” rent jobmæssigt og hvordan forholdene på arbejdspladsen kan påvirke testpersonens motivation.

Er der et nuværende mismatch mellem person, job, leder og organisation kan dette fremstå tydeligere med MQ som værktøj og det er derfor nemmere at sætte ind i tide på de rigtige faktorer inden utilfredsheden og mistrivslen breder sig.

Med udgangspunkt i en dialog omkring MQ profilen vil man være i stand til at vurdere hvad der får netop denne person til at yde sit bedste i en erhvervsmæssig sammenhæng. Ligeledes har medarbejderen såvel i dialog som reflektorisk en mulighed for at forholde sig til hvilke faktorer, der motiverer vedkommende og derved opnå et mere tydeligt billede af hvad der skaber energi og dynamik og hvad der ikke gør. MQ giver mere end noget andet redskab et øjebliksbillede af en persons energikilder.

Motivationsanalysen er anvendelig i såvel udvælgelses- som udviklingssammenhænge og et oplagt sted at bruge motivationsanalysen er eksempelvis i forbindelse med udviklingssamtaler, karriererådgivning, rekruttering, outplacement, onboarding (kom godt i gang).

Desuden er motivationsanalysen god til at synliggøre de forskellige kilder til arbejdsmæssig motivation og demotivation i et team herved opnås øget bevidsthed om egne og andres kilder til energi, glæde, frustration og/eller skuffelse.


Ring til Peter Nymand på tlf: 3681 3182 eller e-mail, for at få yderligere informationer.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Tilbage til indhold