Disk Teamdag - Medarbejderudvikling - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

DISC Teamdag                                

                        

Få bedre, samarbejde, mere effektiv kommunikation og øget indsigt i hinanden med vores DISC Teamdag


DISC ProfilVi tilbyder en aktivitetbaseret teamdag med DISC profilen som omdrejningspunkt, hvor deltagerne gennem egne oplevelser opnår en forståelse for de vigtigste principper i DISC profilen og reflekterer over både individuelle- og gruppe-potentialer.
 
Teamdagen kan både være en hel dag eller mindre afhængig af behov og muligheder.
 
Vores teamdag inkluderer korte indlæg, videoer og handlingsorienterede aktiviteter, der synliggør vigtigheden af at fungere som et velfungerende team og inspirerer til dagligdagens samarbejde.
 
Vores uformelle og interaktive tilgang stimulerer deltagerne mentalt og udfordrer deres evne til at opnå resultater som en enhed. Via DISC profilen skaber vi en sammenhæng mellem teamarbejde og resultatskabelse, som kan overføres til dagligdagen.
 
Vores mål er at forene deltagerne i et kollektivt samarbejde og benytte DISC profilen til at bringe teamets færdigheder, kompetencer og energi sammen for at nå fælles mål.
 
Vores teamaktiviteter afprøver den enkelte deltager og teamets styrke, samtidig med at vi anvender Teamets DISC profil i praksis og synliggør både styrker og svagheder i individuelle og teamets præstationer.

DISC Teamdag

Formålet med vores DISC teamdag er at:

 • Øge indsigt i egne og andres adfærdsmønstre gennem DISC-analysen.
 •  
 • Skabe øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer.
 •  
 • Opnå større forståelse for styrker og svagheder ved egen adfærd i forhold til andre og i forhold til opgaver/udfordringer.
 •    
 • Fremme accept og respekt for menneskers ligheder og forskelligheder, således deltagerne kan anvende denne viden på den bedst tænkelige måde i deres daglige samarbejdsrelationer og i forbindelse med påvirkning af andre samarbejdspartnere.
 •  
 • Skabe et fælles fundament for at kunne løse nuværende og fremtidige udfordringer.
 •  
 • Identificere baggrunden for konflikter mellem forskellige mennesketyper og dermed minimere forståelsesvanskeligheder, misforståelser og frustrationer.
 •  
 • Forbedre evnen til at kommunikere og samarbejde på en effektiv og engagerende måde.
 •  
 • Få konkrete fælles erfaringer, refleksioner og værktøjer, som kan anvendes til hverdagens udfordringer.
 
DISC teamdag forløbet i korte træk

 • Før jeres Teamdag har I gennemført DISC test – DISC workplace profile
 •  
 • Vi starter med et oplæg om DISC og personprofiler, hvor du og kollegaerne får konkret, forskningsbaseret viden og praktiske værktøjer med jer.
 •  
 • Undervejs på DISC Teamdagen får I en række A-HA oplevelser og bliver udfordret i samarbejdet af lærerige, praktiske øvelser, som synliggør forskelle og ligheder i adfærden for personer med forskellige og ens DISC profiler.
 •  
 • Til sidst på DISC Teamdagen vil vi ofte reflektere over teamdagens fælles oplevelser og dernæst i samspil tænke fremad
 •  
 • Efter DISC  teamdagen er der mulighed for opfølgende refleksioner, opfølgningsmøder, individuel samt teamcoaching og generel support. Dette hjælper med at opretholde momentum og sikre, at brugen af DISC bliver en integreret del af jeres fremtidige daglige praksis.
 
Book DISC teamdag – et engagerende oplæg med læring om DISC personprofiler kombineret med lærerige øvelser og aktiviteter

Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Kunderne siger:

"I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI. Det var helt fra starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage. Vi valgte også at få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os. De varmeste anbefalinger herfra."
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

Tilbage til indhold