Ubevidst bias - Hjernens ubevidste bias - certificeret konsulent FranklinCovey

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Hjernens ubevidste bias - Ubevidst bias


Hjernens Ubevidste Bias eller Ubevidst Bias som mange kalder det, giver dig indsigt i den måde du ubevidst træffer beslutninger på. Derved bliver du bedre til bevidst at træffe de rigtige beslutninger, hvorved du bliver mere effektiv, både på det personlige og faglige plan. Fredi Falk Vogelius er certificeret konsulent i Ubevidst Bias fra FranklinCovey og kan derfor via FranklinCovey tilbyde undervisning i Hjernens Ubevidste Bias.

                  
Hjernens ubevidste bias
                  

Hvad er unconscious bias?

Begrebet unconscious bias – ubevidst bias, her oversat til hjernens ubevidste bias – dækker over situationer, hvor man træffer beslutninger på baggrund af tidligere erfaringer og stereotype forestillinger, som man selv er ubevidst om, at man har. Derfor eksisterer og skabes den ubevidste bias uden for ens egen kontrol.

Vi kan tilbyde kurser i Hjernens Ubevidste Bias, der varer 1 dag og skaber et godt fundament for bedre beslutningsevner på det personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske plan. Hver dag får vi store mængder af information, som vi bruger til at træffe beslutninger, der spænder fra det mere pragmatiske til det overordnede strategiske plan. Når vi bliver konfronteret med større og større informationsmængder, er vi nødt til at træffe hurtige beslutninger, samtidig med at vi overvejer forskellige perspektiver. Derfor bruger vi ubevidste "genveje" for hurtigt at træffe beslutninger, så vi ikke behøver at vurdere alle beslutninger på det bevidste plan. Dette resultere i at alle personer hver især har en "bias" i deres måde at beslutte på da dette er vores hjerner kompenserer for overbelastning. Men bias kan også hæmme ydeevnen og føre til dårlige beslutninger.


Så hvordan modvirker vi de potentielt skadelige virkninger af hjernens ubevidste bias?


Hvordan kan vi skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig værdsatte og i stand til at tilbyde sit bedste?


En bias er en præference for eller imod en person, et sted eller en ting. Men ubevidst bias efterlader os uvidende om den potentielle skade som vores bias kan betyde, i forhold til de beslutninger vi træffer i dagligdagen.  Når vi forstår den ubevidste bias hos os selv og andre, kan vi sætte ord på det, og derved skabe en kultur hvor alle trives.

Ubevidst Bias

For at vi kan arbejde med hjenens ubevidste bias er det ikke nok at identificere hvor vi har bias - vi skal også gøre noget ved det:


  1. Identificer Bias, hvor det dukker op i vores egen tænkning og på vores arbejdspladser.
  2. Dyrk kontakten med dem omkring os for at udvide vores forståelse og forbedre vores beslutningstagning.
  3. Vær modig, så vi med venlighed og gennemslagskraft kan italesætte den ubevidste bias i os selv og vores omgivelser, der begrænser mennesker og præstationerne.

Dette kursus om Ubevidst Bias vil hjælpe dig og din organisation med at:

  • Udvikle ledere der skaber en inkluderende arbejdsplads og som er i stand til at sætte ord på den ubevidste bias, der påvirker vores beslutninger.
  • Bygge en kultur, hvor alle føler sig respekteret, inkluderet og værdsat.
  • Forbedre samarbejdet mellem de funktionsopdelte siloer på arbejdspladsen.
  • Udvikle en inkluderende kultur, der har en positiv indflydelse på bundlinjen.
  • Skabe en proaktiv kultur, hvor man i højere grad hjælper hinanden, så vi alle når målene.
  • Forbedre arbejdsmiljøet, så der bliver mere accept og værdsættelse af den enkelte.

Lær mere - hent en gratis guide om Ubevidst Bias

Hjernens ubevidste bias er et intensivt forløb, der handler om dig og hvordan du kan fremadrettet kan træffe bedre beslutninger. Du vil få konkrete værktøjer, der hjælper dig med at identificere de ubevidste bias omkring dig og give dig metoder og værktøjer du kan bruge for at få italesat og ændre på de ubevidste bias der er omkring dig. Du får metoder til at styrke samarbejde og kommunikationen med andre samt optimalt at udnytte hinandens kompetencer til sammen at skabe nye resultater.

Ring til Fredi Falk Vogelius på tlf: 4050 3911 eller e-mail, for at få yderligere informationer.

Tilmelding til disse workshops foregår via FranklinCovey Danmark - klik her
 
Tilbage til indhold