Assesment-Personprofiler-Profilanalyser-Test - MBTI-JTI-Lederudvikling-Teamudvikling-Personaledag

Transform organisations by transforming minds
Gå til indhold

Hoved menu:

Kombinationen af profilanalyser & dialog skaber indsigt, afklaring, udvikling og resultater

Vi er certificerede i forskellige anerkendte profilanalyser og personprofiler (se nedenfor) herunder personlighedstest, adfærdsprofiler, typetest samt motivations og teamanalyser som vi typisk anvender i forbindelse med lederudvikling, karriererådgivning, team- og medarbejderudvikling samt i rekrutteringsforløb.

Profilanalyserne og personprofilerne anvendes som grundlag for dialogen omkring udvikling og matchning på både individ-, team- og organisationsniveau. De forskellige profilværktøjer har hver deres styrke, og valg af profilanalyse afhænger derfor af formål og den konkrete situation.

Vi tilbyder målrettede profilanalyser og personprofiler som en del af vores kurser, konsulentløsninger og coachingforløb eller som et enkeltstående element hvor du gennem en personlig tilbagemelding og en skriftlig rapport får indsigt, konklusioner og anbefalinger samt en mulighed for at stille spørgsmål og gå i dybden med resultaterne fra profilanalysen.

Personprofilerne og profilanalyserne giver den enkelte en personlig indsigt i hans/hendes samspil og relation til andre, belyser individuelle samt team præferencer, kompetencer, drivkraft, styrker/svagheder, potentialer, adfærds og rollemønstre mv.

Da vi er autoriserede i mange forskellige personprofiler og profilanalyser, har vi mulighed for at vælge præcis det værktøj der bedst sætter udfordringerne i fokus på din arbejdsplads - f.eks. at styrke ledelsestemaet, at samarbejde under pres, at styre og håndtere forandringer konstruktivt, at motivere og skabe engagement, at rekruttere de rigtige medarbejdere m.v.

Ring skriv til os så vi kan tage ovenstående videre i en dialog om de forskellige muligheder.
MBTI Trin IMBTI bidrager til forståelsen af forskelligheder og dermed bedre ressourceudnyttelse.
JTIJTI bidrager til forståelsen af forskelligheder og dermed bedre ressourceudnyttelse.

Wave 
Wave Professional Styles afdækker effektivt individuel motivation, talenter og foretrukken virksomhedskultur i én og samme test.
MBTI Trin II


 
MBTI II når du vil dybere ned i forståelsen af din profil og dermed bruge dine ressourcer bedre.
16PF 
16PF vurderer den enkeltes personlighed op mod 16 personlighedsfaktorer og giver en pålidelig og præcis indikation om fremtidig adfærd.
DISC
DISC identificerer en persons adfærdsmæssige karakteristika og giver indblik i egne og andres potentialer, kernestyrker og begrænsninger.
OPQ

OPQ måler på 32 psykologiske faktorer der med stor præcision og detaljeringsgrad vurderer den potentielle præstation indenfor 20 universelle kompetencer.
CPICalifornia Psychological Inventory giver et dybtgående kendskab til personlighedstræk og adfærdsmønster.
Firo-BFiro-B beskriver hvordan en person typisk opfører sig over for andre, og hvordan den person ønsker, at andre opfører sig.
MQ
Med MQ motivationsanalysen kan du øge indsigten i, hvilke faktorer der virker motiverende og demotiverende
.
Teamkompasset

TeamKompasset / teamdiamanten opererer med 8 forskellige teamroller, der skal varetages i ethvert team for at opnå det optimale udbytte.
VIA Styrketesten


VIA Styrketesten består af ca. 240 spørgsmål, der afdækker hvilke af de 24 signaturstyrker der er dine stærkeste.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu